Aktualijos

ODĖ 1941 m BIRŽELIO SUKILIMUI

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Seimo nariams

Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės Seimo nariams

LAISVĖS KOVOTOJAMS

Žiniasklaidai

ODĖ 1941 m BIRŽELIO SUKILIMUI

             Vilnius,   2023-06-16

Jau daugelį metų daugybę kartų 1941 m Birželio 22-28 d sukilimo dalyviai, partizanai, Laisvės kovotojai, sąjūdininkai kreipiasi į atsakingiausias Lietuvos organizacijas prašydami įteisinti 1941 m Birželio 22-28 Sukilimo Deklaraciją. 

DAUGELIS PRISIMENA, kai  2013-03-07 Laisvės kovotojai, tarp kurių buvo Birželio Sukilimo dalyvių,  lankydamiesi pas Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašė įteisinti 1941-06-23 dienos Birželio Sukilimo Deklaraciją. Panašūs susitikimai vyko 2013-04-10 pas LR Seimo Pirmininką Vydą Gedvilą ir 2013-05-17 pas Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių. 

KONSTATUOJAME, kad Deklaracijos įteisinimo klausimas nebuvo sprendžiamas. 

PRIMENAME, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba 2021-06-25 laiške „LIETUVĄ VALDANTIEJI  PANIEKINO  1941 m.  BIRŽELIO  SUKILIMĄ“  atsakingiausiems Lietuvos vadovams ir organizacijoms  rašė: „Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, kaip ir daugelis organizacijų,  įdėjo daug pastangų, kad būtų iškilmingai valstybės lygiu paminėtas 1941 m  80-ties metų Birželio Sukilimo jubiliejus,  tačiau dabar yra priversta ateities kartoms palikti tik tokio turinio laišką: „2021 metais, kai Lietuvos Respublikos Prezidentas buvo Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė – Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė – Ingrida Šimonytė, kai Seimo daugumos koalicija buvo sudaryta iš Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos   buvo ignoruotas 1941 m Birželio Sukilimo 80-ties metų jubiliejaus paminėjimas. Šiai datai paminėti Lietuvoje nebuvo skirta jokio valstybės lygio renginio.“

Praėjus dvejiems metams 2023-06-14 d valstybės lygmeniu paminėti GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENŲ atminimai. Tačiau niekur nė žodžiu nebuvo užsiminta apie 1941 Birželio 22-28 dienų  Sukilimo žygdarbiai išlaisvinant Lietuvą nuo sovietinių okupantų. 

2023-06-14 Seime buvo platinamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacinis raštas, kurio antroje eilutėje buvo įrašyta Žuvo per 1941 m. Birželio sukilimą – 700. Tai reiškia, kad SUKILIMAS vyko. Susidaro nuomonė, kad Lietuvos valdžia ir politikai yra paskelbę politinį maištą prieš Birželio sukilėlius. 

Bandymai aiškinti, kad sukilėliai žudė Lietuvos piliečius mūsų manymu neturi jokio pagrindo, nes iki šiol nė vienas pasaulio teismas nėra nuteisęs nė vieno sukilėlio. 

Daugelį metų sukilėliai buvo su mumis ir kartu su Sąjūdžiu dalyvavo  atkuriant ir apginant Lietuvos Nepriklausomybę. Daugiau kaip per 30 metų niekas neapskundė teismams sukilėlių. Turėję pretenzijų sukilėliams galėjo paduoti ieškinius teismams ir viską išsiaiškinti. TAČIAU DAUGYBĘ METŲ MILŽINIŠKA  ŠMEIŽTO KAMPANIJA TEBEVYKDOMA PRIEŠ SUKILĖLIUS IR JŲ ARTIMUOSIUS. 

SUKILĖLIAI IŠĖJO AMŽINYBĖN – Teisėju gali būti tik Aukščiausiasis.

NUSILENKDAMI sukilėliams, žuvusiems, jų kilniems siekiams ir žygdarbiams 

2023-06-23 dieną 17 val ateikime į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo paminėti Birželio Sukilimą, susirinkime sukilimo vietose, pasimelskime prie SUKILĖLIŲ KAPŲ ir reikalaukime įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Lietuvos Laikinosios Vyriausybės pareiškimą „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“.   

SUSIRINKIMUOSE PRISIMINKIME DIDVYRIŠKĄ UKRAINIEČIŲ KOVĄ PRIEŠ RUSIJOS MILITARISTUS, PADĖKIME UKRAINAI  IR MELSKIME AUKŠČIAUSIĄJĮ PADĖTI UKRAINAI. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė  

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

     el. p.   leonaslabora@gmail.com