Aktualijos

P R A Š Y M A S grąžinti  Kazio  Škirpos  alėjos  pavadinimą

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Vilniaus merui  Valdui Benkunskui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S grąžinti  Kazio  Škirpos  alėjos  pavadinimą 

Vilnius,   2023-04-05

Nuo Sąjūdžio gimimo buvo atlikta daugybė darbų viešinant Lietuvos Laisvės kovų kelią. Surinkta tremčių medžiaga, išviešintas 1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimas, neturintis pasaulyje analogų 1944-1953 metų Partizaninis karas, Katalikų Bažnyčios kronika, 50 metų trukęs komunistinis Lietuvos genocidas. Buvo statomi paminklai ir suteikiami gatvių pavadinimai nusipelniusiems didžiavyriams, komunizmo ir nacizmo aukoms.

1998-02-04 Vilniaus miesto taryba sprendimu  Nr. 129 Vilniuje buvo pavadinta gatvė Lietuvos pulkininko, Vyčio ordino kavalieriaus, Birželio sukilimo prieš SSSR okupantus pagrindinio organizatoriaus Kazio Škirpos alėjos vardu. 

PASTEBIMA, kad Lietuvoje veikia užsienio ir vidinės jėgos, siekiančios paniekinti Laisvės kovų istoriją ir Sąjūdžio išsilaisvinamąją kovą. Pastaraisiais metais išryškėjo, kad kai kurios partijos ir jų aktyvistai pradėjo ypatingai niekinti kai kuriuos Laisvės kovų dalyvius.

2019-07-24 dieną Vilniaus  savivaldybės taryba NUTARĖ PANAIKINTI  Kazio   Škirpos alėjos pavadinimą.  Tuo laiku Vilniaus savivaldybės daugumą sudarė 17 vietų su meru R. Šimašiumi  „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!” komitetu, 9 vietas TS-LKDP, 6 vietas Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ bei 5 vietos Darbo partijos.  

PRISIMINKIME, kad 1919-01-01 pirmą kartą Gedimino kalno pilies bokšte Lietuvos Trspalvę iškėlė dešimties Lietuvos savanorių burys: karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba,  Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus. Daugelis žino, kad Kazys Škirpa buvo pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris ir vienas iš pagrindinių 1941 metų Birželio 22-28 d Sukilimo organizatorius. 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nė vienoje pasaulio valstybėje nebuvo nuteistas  1941 m. Birželio 22-28 d. Sukilimo  organizatorius  Kazys Škirpa.  Vilniaus savivaldybė panaikindama Kazio Škirpos alėjos pavadinimą taip pat paniekino aukščiau įvardytus 9 asmenis dalyvavusius Trispalvės iškėlime. 

KETVIRTUS  METUS tęsiasi  pasipriešinimas dėl amoraliausio savivaldybės nutarimo.

TURĖKIME VILTIES, kad Vilniaus meras ir tarybos nariai įsiklausys į daugelį metų visuomeninių organizacijų teikiamus argumentus  ir nebandys niekinti pirmojo savanorio, Trispalvės iškėlimo  organizatoriaus ir 1941-06-22-28 d Birželio Sukilimo organizatoriaus Kazio Škirpos ir grąžinti alėjos pavadinimą.  

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, V. Jakubonis tel. 8679 33348 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

     el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com