Aktualijos

P R O T E S T A S

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų  

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

P R O T E S T A S DĖL LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ PROPAGAVIMO

Prie įstatymo projekto Nr. XIIIP-535

  Vilniaus Sąjūdžio taryba NEPALAIKO LR Seime įregistruoto Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr.XIIIP-535, kuriame leidžiama Lietuvos Respublikos piliečio vardus ir pavardes pirmajame puslapyje rašyti nelietuviškomis raidėmis. Tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Valstybinės kalbos įstatymui bei Vyriausiojo administracinio teismo nutarimui. Jokie tarptautiniai teisės aktai nereikalauja pažeisti valstybės konstitucijos ir kitų galiojančių teisės aktų.

Vilniaus sąjūdininkai su daugeliu visuomeninių organizacijų atstovais, surinkę per  70  tūkstančių parašų,  pritaria TALKOS įstatymo projektui, kuris leidžia rašyti nelietuviškais rašmenimis tik asmenų dokumentų kitų įrašų skyriuje.

Mes, Jūsų rinkėjai, viešinsime TS-LKD partijos iniciatyva pateikto projekto pasirašiusių  pavardes, nebalsuosime patys už Jus ir raginsime Lietuvos piliečius už Jus nebalsuoti Seimo ir savivaldos rinkimuose,  taip pat organizuosime viešas lietuvių kalbos gynimo akcijas.

REIKALAUJAME atsiimti savo parašus ir balsuojant palaikyti TALKOS Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose projektą, kuris palaiko Latvijos vardų ir pavardžių rašymą. Palaikykime brolišką latvių tautą, kurie turi panašių problemų su rusakalbiais piliečiais.

 Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Tarybos narys  V.  Jakubonis

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,   

 Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com