Aktualijos

Padėka Bičiulystės redakcijai

Written by admin · 1 min read

Nuoširdžiai dėkojame už Vilniaus Sąjūdžio tarybos  dokumentų viešinimą.
Jūsų dėka daugelis mūsų dokumentų operatyviai pasiekia skaitytoją įvairiuose pasaulio kampeliuose.
Jūsų dėka daugelis sužino, kad Sąjūdis veikia ir pasišventusiai tarnauja Lietuvai mūsų Tėvynei.
Jūsų dėka gauname daug atsiliepimų.

Todėl džiaugiamės, kad Jūs esate.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 2012 rugpjūčio 10 d  labai aiškiai ir kategoriškai pasisakė dėl Tautinės vėliavos – Trispalvės viršenybės.

Jūs operatyviai išplatinote Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2012 12 19 pareiškimą „Dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus“. Tikimės, kad šiam garbingiausiam jubiliejui skirsite svarbų dėmesį.
Vilniaus Sąjūdžio taryba svarbiausius dokumentus talpina tarybos svetainėje www.sajudis.com  tarybos el. paštas vilnius@sajudis.com

Didelio skaitytojų dėmesio susilaukė 2011 metais viešintas kalendorius  (mėnesių šventės ir atmintinos datos – svetainėje 2011 02 02, 2011 02 23, 2011 03 28, 2011 04 20, 2011 05 30, 2011 06 26, 2011 07 26, 2011 08 22, 2011 09 21, 2011 10 30, 2011 11 23, 2011 12 29).                   
Vilniaus Sąjūdžio taryba savo dokumentus platina daugeliui adresatų.

Mes žinome, kad Jums sudėtinga platinti visus mūsų dokumentus, kadangi turite labai platų korespondentų tinklą, teikiančių labai svarbios informacijos.

Mes nežinome daugelio  skaitytojų elektroninių adresų.Mes prašome Jūsų pagalbos dokumentus, kuriuose įvardijama Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams persiųsti tuos dokumentus Seimo nariams ir bendruomenėms, kurias jie atstovauja, arba patarti kaip mes galėtume jiems nusiųsti tuos dokumentus.
Jeigu yra galimybė, prašome pateikti Pasaulio Lietuvių Bendruomenių ir kitų organizacijų elektroninius adresus, į kuriuos galėtume tiesiai siųsti dokumentus.   
Dėkojame už labai atsakingą ir operatyvų darbą.
Linkime Jums visiems,  Jūsų talkininkams ir skaitytojams geros sveikatos ir sėkmės.

Pagarbiai,
L. Kerosierius, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas 
2013 01 21
www.sajudis.com  tarybos el. paštas vilnius@sajudis.com