Aktualijos

Pagaliau išdrįso prabilti apie “rusų dispečerio kaltę” – tikrai pažanga mūsų cholujams!

Written by admin · 1 min read

Šių metų lapkričio 11 (67) “Valstybės” numeryje yra išspausdinta Arūno Sprauniaus Lenkijai skirta “analizė”, kurioje minimas ir 2010 metų balandžio 10 dienos Lenkijos elito likvidavimas, neva kažkas “mėgina nutylėti rusų dispečerio kaltę”. Įdomu, kad po pustrečių metų per valstybinio masto trukdymus ir žudynes vykdytų kruopščių A. Macerevičiaus komisijos tyrinėjimų Lietuvos “analitikas” pagaliau išdrįso prabilti apie “rusų dispečerio kaltę” – tikrai pažanga mūsų cholujams!

Gal bent vienas Lietuvos “analitikas” galėtų pagaliau pateikti Lenkijos Seimo A. Macerevičiaus komisijos analizės išvadas? Negi manote, kad šiandien niekas nežino, kad “beržas” nebuvo gelžbetoninis ir negalėjo priversti lėktuvo apsiversti ir kad tas beržas – cha-cha – jau nupjautas! Negirdėjote “nepatikrintų gandų”, kad apskaičiavimai parodė, jog lėktuvas ir negalėjo jo kliudyti, nes praskrendė 14 metrų aukščiau, kad ant lėktuvo nuolaužų ir kūnų rasti trotilo likučiai, kad to “dispečerio” “nerasta”, kad lėktuvo nuolaužų Maskvos banditai lenkams neatiduoda, kad liudininkai miršta, o svarbiausia, argi nežinote, kad daugiau nei 200 kilometrų per valandą greičiu skrendanti ir kelias tonas sverianti lėktuvo masė, jei būtų įsirėžusi į žemę, būtų palikusi visiems matoma didžiulę DUOBĘ! Kur duobė? Kur jos išmatavimai? Gal tarsi žaislinis aitvaras nuo susidūrimo su “beržu” “apsivertęs” ir trenkęsis į žemę lėktuvas dėl to galėjo subyrėti į smulkius šipulius, išmėtytus didžiuliame plote? Gal niekas negirdėjo dviejų sprogimų?

Pagaliau, kodėl iš A. Macerevičiaus atimta parlamentinė neliečiamybė, o apie akivaizdžius (tegu ir dar) “įtarimus” tyli ne vien Lietuvos ar Rusijos, bet ir visa “laisvojo pasaulio” spauda?
 
Ar visa tai nėra temos į politinę analitiką pretenduojančiam žurnalui? Ar būtent tokiam žurnalui nederėtų bent pasvarstyti šių įdomybių, ypač Lecho Kačinskio ir visos jo likviduotos komandos politinės veiklos fone, kuris nepatiko anaiptol ne vien serijiniam žudikui Putinui dėl Gruzijos, bet ir Vakarams dėl noro kurti antiglobalistinę naujų ES šalių narių koaliciją? Jei apie tokius dalykus nerašote laikydami nosis pavėjui, tai kaip drįstate reklamuoti savo melus, kad už juos dar mokėtų prenumeratoriai?

Kaip drįstate? Kvailas klausimas – už algeles.

Esate eiliniai Lietuvos naikinimo kirminai. Ko dar galima laukti iš “Demokratijos plėtros fondo”! Negi nevykdys globalistų palaikomų vis tų pačių FSB / VSD užsakymų!
 
Šlykštynės, surusėję baudžiauninkų snukiai!

Up Next: Unisonas