Aktualijos

PAMINĖKIME 1941-ųjų Birželio (22-28 d.) Sukilimo 75 m. jubiliejų

Written by Redakcija · 36 sec read

Sukilėliai 1941 m. Birželio  23 d. paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMĄ „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“,  išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupantų. Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių.

Sukilimo dvasia, ryžtas ir pasiaukojimas įkvėpė žmones kovoti dėl valstybingumo atkūrimo per sovietų ir nacių okupacijas, partizaninio karo metu ir Sausio 13-osios barikadose.Geros valios žmonės šiai jubiliejinei datai pažymėti skiria ypatingą dėmesį.

Laisvės kovotojai, sąjūdininkai, baikeriai ir eilė patriotinių visuomeninių organizacijų ėmėsi iniciatyvos organizuotai paminėti 1941 Birželio SUKILIMĄ 2016-06-23 d. 12.00 val. Kaune, Vytauto Didžiojo (Karo) muziejaus sodelyje ir  2016-06-23 d. 16 val. Vilniuje,  Nepriklausomybės aikštėje.

Birželio sukilėliai, kovodami ir aukodamiesi dėl Lietuvos Nepriklausomybės, atliko žygdarbį.  Garbė DIDŽIAVYRIAMS!  Pagerbkime aukas. Neleiskime trinti istorinės atminties.

Ateikime ir pakvieskime bendraminčius ir bendražygius VISAME PASAULYJE  aktyviai paminėti 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejų.

Pagarbiai,

  1. Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas