Aktualijos

PAREIŠKIMAS

Written by admin · 2 min read

Federikai Mogerini (Federica Mogherini), Europos Sąjungos Vyriausiajai užsienio reikalų įgaliotinei bei Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai    
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Europos Parlamentui
Europos Parlamento nariams, rinktiems Lietuvos Respublikoje
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Europos Sąjungos šalys nedelsdamos turi apsispręsti, ar ir masinio nestabdomo nelegalių imigrantų antplūdžio akivaizdoje jos toleruos teroristų grupuočių, atvirai grasinančių ir Europos Sąjungos šalims, rėmimą Sirijoje ir Irake? Ar laikys norma vienasmenį Vokietijos sprendimų, žalingų visoms ES šalims, priiminėjimą?

 JAV atsisakymas kovoti su islamo valstybe, viešai grasinančia Europos Sąjungai ir skelbiančia, kad su nelegalių imigrantų srautu į ES jau atsiuntė per 4000 teroristų, reiškia šios ir kitų teroristų organizacijų kaip karinės politinės kovos su teisėta Sirijos Vyriausybe rėmimą be Jungtinių Tautų sankcijos.

Europos Sąjungos vadovybės bandymas nelegalią masinę organizuotai vykdomą imigraciją paversti tariamai normaliu ir teisėtu reiškiniu, ignoruojant ES ir valstybių-narių teisės aktus, patvirtina visišką Europos Sąjungos vadovybės nepasiruošimą tokiai padėčiai ir verčia ES chaoso teritorija.

Visa tai skatina ES valstybių-narių tarpusavio konfliktus, griauna Europoje istoriškai susiklosčiusias dvasines ir kultūros vertybes, naikina ES valstybių identitetą.

Vieši Europos Parlamento pirmininko Martino Šulco grasinimai naudoti prievartą prieš ES valstybes-nares ir tyčiojimasis iš jų pastangų sustabdyti nelegalių imigrantų srautą į visą Europos Sąjungą yra šiurkštus ES teisės aktų ir valstybių-narių suvereniteto pažeidimas, Europos Sąjungos griovimas.

Todėl kreipiamės į Jus, kviesdami:

1. Skubiai drauge su visoms ES šalims-narėms užtikrinti Europos Sąjungos valstybių išorinių sienų fizinę apsaugą nuo nelegalios imigracijos. Pareikalauti, kad Turkija, siekianti įstoti į ES, sustabdytų nelegalią asmenų migraciją iš Turkijos į ES. ES finansavimą skirti ES išorinių sienų apsaugai, o ne nelegalių imigrantų neteisėtam priėmimui, nesilaikant sutarčių dėl nelegalių imigrantų repatriavimo.

2. Nelegaliai į Europos Sąjungą patekusiems asmenims nesuteikti socialinių garantijų ir išmokų išimties tvarka, nes taip pažeidžiami galiojantys ES ir valstybių-narių teisės aktai, ignoruojamos ES valstybių-narių piliečių teisės, provokuojami socialiniai ir tautiniai konfliktai.

3. Užtikrinti, kad Europos Sąjungos valdžios santykiuose su ES valstybėmis-narėmis niekada nebūtų naudojami prievarta ir spaudimas. Pareikalauti politinės ir baudžiamosios Europos Parlamento pirmininko Martino Šulco atsakomybės dėl jo viešų grasinimų ES valstybėms-narėms, Europos Sąjungos idėjos diskreditavimo.

4. Europos Komisijai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narei Lietuvos Respublikai skubiai inicijuoti:

4.1. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos neeilinį posėdį dėl nelegalių imigrantų į Europos Sąjungą sustabdymo ir dėl karinės agresijos Sirijoje, Libijoje ir Irake nutraukimo, ten veikiančių teroristų organizacijų finansavimo bei rėmimo ginklais nutraukimo;

4.2. Jungtinių Tautų mandato ginkluotai kovai su neteisėtomis teroristų organizacijomis, veikiančiomis Sirijoje, Irake ir Libijoje, suteikimą;

4.3. suinteresuotų šalių – JAV, Kataro, Jordanijos, Egipto, Izraelio, Saudo Arabijos, Irano, Irako, Turkijos, Azerbaidžano, Rusijos, Sirijos, ES – derybas dėl karinės ir humanitarinės krizės Sirijoje skubaus nutraukimo, sprendžiant pagrindinę konflikto priežastį – gamtinių dujų tiekimo į Turkiją ir Europą nesutarimus, už kuriuos negali būti atsakingi Sirijos piliečiai.

5. Lietuvos Respublikos Seime nutraukti teisės aktų dėl nelegalių imigrantų svarstymą ir mėginimą juos įteisinti, nes jie įtvirtintų diskriminuojančias išimtis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tarpvalstybinėse sutartyse, dar labiau skatintų nelegalią imigraciją, toliau kurstytų socialinę, tautinę, socialinę, religinę ir rasinę nesantaiką.

6. Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato išimčių taikymo dėl nelegalaus sienos kirtimo ir padėjimo tai daryti. Todėl nelegalių imigrantų, negavusių ES valstybių-narių vizų, patekimą į ES ir Lietuvos Respubliką vertinti taikant galiojančius teisės aktus, įskaitant ir baudžiamąją atsakomybę.

Lietuvos Respublikos Seimo narys  Audrius Nakas                      

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

2015-09-21
Vilnius