Aktualijos

Pasaulio Lietuvių kreipimasis į TS-LKD partijos Prezidiumą ir Tarybą dėl pirminių Lietuvos Prezidento rinkimų (peticija)

Written by Redakcija · 1 min read

TS-LKD vadovybė nusprendė, kad pirminiuose atviruose partijos kandidato į Lietuvos Prezidento rinkimus užsienyje gyvenantys lietuviai dalyvauti negalės. Manome, kad tai yra neteisingas sprendimas, kuris didina atskirtį tarp Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bei daro žalą pačiai TS-LKD partijai. Tai diskredituoja ir paneigia pačią intenciją pristatyti save kaip visų Lietuvos žmonių partija.Pasirengimas pirminiams atviriems rinkimams vyko pusę metų ir klausimas dėl galimybės užsienio lietuviams aktyviai dalyvauti šiame procese buvo keltas ne kartą. Todėl mums nesuprantamas argumentas, kad užsienio lietuviai vadinamojoje “Demokratijos šventėje” negalės dalyvauti dėl techninių kliūčių, neva partija negali surengti balsavimo JAV ar Didžiojoje Britanijoje.

Todėl prašome TS-LKD skubiai peržiūrėti savo sprendimą ir suteikti mums, užsienyje gyvenantiems lietuviams teisę bei galimybes dalyvauti pirminiuose rinkimuose.

Esame įsitikinę, kad XXI amžiuje yra užtektinai technologinių priemonių tai užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai nebebūtų skaldomi į gyvenančius „čia“ ir „ten“.

Suprantame, kad daugybė laiko, kuris turėjo būti skirtas pasirengimui pirminiams rinkimams jau yra iššvaistyta, todėl, jei technologiniam sprendimui surasti ir įgyvendinti reikia daugiau pasiruošimo, siūlome atidėti balsavimą dėl TS-LKD kandidato į Prezidentus iki 2018 m. gruodžio mėnesio. Per tą laiką mums, dešimtims ir šimtams tūkstančių užsienyje gyvenančių lietuvių, turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę.

TS-LKD Taryba 2018-04-28 patvirtino TS-LKD paramos kandidatui Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose suteikimo tvarką. Numatyta, kad be TS-LKD narių, “teisę dalyvauti rinkimuose ir balsuoti gali įgyti asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai, registracijos dalyvauti rinkimuose metu nepriklausantys jokiai kitai politinei partijai ar kitam rinkiminių tikslų turinčiam dariniui, kurie iš anksto užsiregistruoja elektroninėje TS-LKD sistemoje, deklaruodami pritarimą TS-LKD vertybėms.” Sprendimas pirmą kartą partijos ir atsikūrusios Lietuvos istorijoje surengti atvirus pirminius rinkimus yra sveikintinas. Tai simbolizuoja realų partijos atsivėrimą žmonėms, partijos intenciją iš uždaro klubo tapti bendruomene, kuriai aktualūs visų žmonių interesai. Iki šiol toks kandidatų parinkimas būdavo iš esmės uždaras. TS-LKD tokiu nauju būdu gali ne tik populiarinti savo vardą, bet ir pritraukti naujų narių bei rėmėjų. Tai tikra demokratija, kai piliečiai kviečiami dalyvauti politiniuose procesuose nuo pat pradžių, o ne „rinktis“ iš jau parinktų kandidatų.

Užsienyje gyvenantys lietuviai visada buvo svarbūs Lietuvos laisvės bylos gynėjai: Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo politika, Lietuvos Ambasada Vašingtone ir Londone, lietuviškos Katalikų bažnyčios išlaikė laisvės viltį ir rėmė Lietuvos kelią į laisvę, lietuviškos Laisvosios Europos radijo ir Amerikos balso redakcijos žadino okupuotą tautą, Pasaulio lietuvių bendruomenė padėjo Sąjūdžiui, Lietuvos atsikūrimui, laisvos Lietuvos valstybės vystymuisi, padėjo pasiekti Lietuvos NATO narystės.

Užsienyje gyvenantys lietuviai visada prijautė krikščioniškoms ir tautinėms Tėvynės Sąjungos vertybėms, buvo ir yra svarbūs TS-LKD veiklos rėmėjai. Pasaulio lietuviai yra neabejingi Lietuvos reikalams ir Lietuvos prezidento rinkimams, todėl labai svarbu, kad jie galėtų kuo aktyviau dalyvauti Tėvynės politiniame gyvenime.

Svetur gyvenantys lietuviai psirašyti po peticija gali internetinėje svetainėje www.musulietuva.com