Aktualijos

Patraukti Rusiją atsakomybėn už čečėnų tautos genocidą

Written by Redakcija · 1 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
PASAULIO VALSTYBIŲ VADOVAMS
ČEČĖNŲ TAUTAI
GEROS VALIOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S Patraukti Rusiją atsakomybėn už čečėnų tautos genocidą

Vilnius, 2021-12-06

Žmonija žino, kad 1994 -12-11 Rusija pradėjo karą Čečėnijoje. Per 27 karo
metus Rusija nužudė apie 300 tūkst. čečėnų, padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. 2000 metų birželio 12 –14 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje pirmą kartą
pasaulio istorijoje vyko Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”. Jame dalyvavo 24 valstybių atstovai, kurie įsteigė Tarptautinį Vilniaus Visuomeninį Tribunolą, daugelio žmonių pavadintą “Niurnbergas-2”. Kongresas pavedė Tribunolui teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertinti komunizmo ideologiją, nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas. Jis išklausė 15 valstybių atstovų kaltinimus, tame tarpe ir Čečėnijos Respublikos. 

Tribunolas nusprendė
1. Vadovaujantis tarptautinės teisės ir teisingumo principais įvertinti
Čečėnijos problemas.
2. Atlikti visapusišką objektyvų Rusijos karo nusikaltimų čečėnų
tautai ir nusikaltimų žmogiškumui tarptautinį tyrimą.
3. Patraukti nusikaltėlius tarptautinėn atsakomybėn už karo
nusikaltimus, padarytus čečėnų tautai. 

Kongreso ir Tribunolo medžiaga buvo išplatinta pasaulio valstybių vadovams ir atsakingoms organizacijoms ir paskelbta knygoje “Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas“, Vilnius, 2001 metai, 928 puslapiai.

ŽINOMA, kad Rusijos aukomis tapo Moldova, Sakartvelas, Ukraina.
RUSIJA TĘSIA ČEČĖNŲ TAUTOS GENOCIDĄ. BUDELIAI VAIKŠTO
LAISVĖJE.
Iki šiol nė viena pasaulio valstybė, nė viena atsakinga pasaulinė organizacija
nesikreipė į aukštas atsakingas organizacijas ir neapskundė Rusijos už masines žmogžudystes ir vykdomą čečėnų tautos genocidą.
Senaties termino už karinius nusikaltimus ir genocidą prieš čečėnų tautą nėra.

Nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus masinius nusikaltimus.
PRAŠOME pasaulio valstybių vadovus ir tarptautines organizacijas
kreiptis į Tarptautinį Hagos Teisingumo Teismą ir patraukti Rusijos
Federaciją atsakomybėn už karinius nusikaltimus, masines žmogžudystes ir
čečėnų tautos genocidą. 

Gruodžio 11 dieną pagerbkime ir pasimelskime už aukas Čečėnijoje. 

PAPILDOMA informacija tinklapyje www.sajudis.com NEŽUDYK ir LT EN RU
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K.
Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R.
Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com