Aktualijos

Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama

Written by Redakcija · 3 min read

2020 m. birželio 26 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama“.

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Aldas Mačiulis, buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas, Silvija Sondeckienė, Vytautas Sondeckis ir Raimundas Banionis.

2018-01-05 www.kgbveikla.lt paskelbti LGGRTC sukurti dokumentai (2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.Po to, kai S. Sondeckio artimieji kreipėsi į teismą, 2020-04-28 LGGRTC raštu direktorė Teresė Birutė Burauskaitė patvirtino, kad svetainės www.kgbveikla.lt   nuorodoje   http://www.kgbveikla.lt/lt/agenturos-bylu-reg-zurnalas/agent/1680/sondeckis-saulius-laurynas-jackovic paskelbta, kad „2018-05-21 Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisija pareiškė, kad pagal „turimus duomenis nėra pagrindo teigti, kad Saulius Sondeckis bendradarbiavo su KGB.” Patikrinus LGGRTC svetainės www.kgbveikla.lt šiuo metu skelbiamą informaciją apie mirusius S. Sondeckį, D. Banionį ir kardinolą V.Sladkevičių, nustatėme, kad:

  1. a) Šmeižikiškos LGGRC sukurtos pažymos apie S. Sondeckio ir D. Banionio bendradarbiavimą su TSRS KGB tebeskelbiamos ir toliau, ignoruojant Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisijos 2018-05-21 sprendimą. Be to, LGGRTC sukurtoje informacijoje apie D. Banionį papildomai įrašyta 2009-04-27 “Moskvovskij komsomolec” Nr.25042 paskelbta nepatikrinta informacija, kad D. Banionis tariamai bendradarbiavo su TSRS KGB.
  2. b) Šmeižikiška LGGRC sukurta pažyma apie kardinolo V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su TSRS KGB tebeskelbiama ir toliau, ignoruojant Lietuvos Visuomenės Tarybos prašymu Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisijos priimtą 2019-12-05 sprendimą Nr.97-2, patvirtinantį, kad negalima pripažinti, kad LR pilietis Vincentas Sladekvičius slaptai bendradarbiavo su KGB.

Dėl šio įžūlaus LGGRTC tęsiamo trijų mirusiųjų sąmoningo šmeižto, ignoruojant tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimus dėl jų, nepašalinant iš LGGRTC svetainės www.kgbveikla.lt šmeižikiškų LGGRTC kaltinimų šiems asmenis bendradarbiavus su TSRS KGB, ne tik diskredituoja mūsų valstybę ir be pagrindo kiršina visuomenę. Šmeižikiška informaciją apie a.a. kardinolą V. Sladkevičių buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus lankymosi Lietuvoje metais.

Dėl pagrįsto mirusiųjų šmeižto, bandymo supriešinti mūsų valstybę su Romos Katalikų Bažnyčia, kreipiamasi į patį LGGRTC, Generalinį prokurorą, Seimo valdybą ir Nuncijų Lietuvoje arkivyskupą dr. Petar Antun Rajič.

Todėl prašome Jus nedelsiant:

  1. Pašalinti iš www.kgbveikla.lt joje skelbiamus LGGRTC sukurtus dokumentus (2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, ir kitą LGGRTC skelbiamą šmeižikišką informaciją apie šiuos asmenis.
  2. Viešai atsiprašyti mirusiųjų ir jų artimųjų, atlyginti jų artimiesiems dėl to padarytą žalą.
  3. Pateikti informaciją, kieno nurodymu Jūs ir LGGRTC tai darote.
  4. Nedelsiant dėl šių klausimų priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus Audrių Butkevičių ir Zigmą Vaišvilą su apšmeižtųjų artimaisiais.

Lietuvos visuomenės taryba pristatys tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo teigti, jog Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro apšmeižtas a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB.

2018 m. tarpžinybinė Liustracijos komisija priėmė tokius pačius sprendimus ir dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro apšmeižtų a.a. Donato Banionio ir a.a. Sauliaus Sondeckio.

LR Seimo valdybos pavedimu Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai Darbo grupei  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai prisipažino, kad šiuos tris žymius Lietuvos asmenis jie nepagrįstai apšmeižė neįvardintų politikų nurodymu.

Tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimas disonuoja su nauju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo panaudojimu politikams dangstytis šia institucija, skelbiančia „teisės aktus“ dėl mirusiųjų. Ši institucija paskelbė naują „verdiktą“ – šį kartą dėl a.a. rašytojo Petro Cvirkos. Paskelbta, kad tokių „verdiktų“ jau laukia nesulaukia poetė Salomėja Nėris ir kiti, jau surašyti į kažkieno sudarytą sąrašą.

Pranešėjų nuomone, atėjo metas nebeapsimetinėti ir kalbėti apie politikų atsakomybę ne tik dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo tęsiamo šių trijų mirusiųjų šmeižto ir kuo užsiima ši Lietuvos institucija, bet ir apie neteisėtą ir akivaizdžią politikų įtaką šiam Lietuvos purvinimui.

Būtina pasakyti aiškią tiesą – ne poetė Salomėja Nėris, ne rašytojas Petras Cvirka ir net ne rašytojas Antanas Venclova nusprendė į Lietuvą be pasipriešinimo įsileisti Raudonąją Armiją ir nesipriešinti okupacijai. Šiuos sprendimus priėmė ir šiandien priiminėja politikai. Tik tuomet jie nesislapstė. Šiandien politikai, svetimomis rankomis priimantys šiuos Lietuvos paniekinimo sprendimus, yra už Teresės Birutės Burauskaitė nugaros besislapstantys bailiai.