Aktualijos

PETICIJA, RAGINANTI POLITIKUS NEPRITARTI CIVILINIO KODEKSO PATAISOMS, ĮTEISINANČIOMS PARTNERYSTĘ

Written by admin · 1 min read

http://www.laisvavisuomene.lt/peticija-del-partnerystes/

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Teisingumo ministerijai
Lietuvos Respublikos Seimui

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į Seime bei viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas apie partnerystės įteisinimą, kviečiame Jus nepritarti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimo projektams Nr. XIIP-2849 ir Nr. 74-2262.

Įteisinusi skirtingų lyčių asmenų partnerystę, Lietuva turės įteisinti ir homoseksualių asmenų partnerystę, tuo pačiu pripažįstant jai šeimos statusą.  Daryti tokią išvadą leidžia Europos žmogaus teisių teismo sprendimai dėl analogiškų situacijų kitose šalyse.

 

Įteisinus homoseksualių asmenų partnerystę, Lietuva greitu laiku privalės suteikti partnerystę sudariusiems tos pačios lyties asmenims teisę įsivaikinti vaikus. Tokią išvadą leidžia daryti tiek Europos žmogaus teisių teismo praktika, draudžianti diskriminuoti dėl lytinės orientacijos, tiek kitų šalių patirtis.

Tos pačios lyties partnerysčių prilyginimas šeimoms prieštarautų teisingumo principui:  vienodus traktuoti vienodai, o skirtingus – skirtingai. Homoseksuali pora negali suteikti vaikui to, ką gali suteikti vyro ir moters sąjungos pagrindu sudaryta šeima – galimybės turėti tėvą ir motiną.

Suteikus šeimos statusą tos pačios lyties asmenims, valstybė nebegalėtų rengti ir finansuoti šeimos rėmimo programų, skirtų tik vyro ir moters sąjungos pagrindu sukurtoms šeimoms, nes tai automatiškai būtų laikoma diskriminacija dėl lytinės orientacijos. Taip būtų apsunkintos ar net sužlugdytos pastangos formuoti socialinę politiką, orientuotą į bendrąjį gėrį ir vaikų gerovę.

Taip pat, suteikus šeimos statusą tos pačios lyties asmenims, būtų paneigta Konstitucijos 18 straipsnio nuostata, kad „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“.  Šeimos statuso suteikimas tos pačios lyties asmenims paneigtų prigimtinį šeimos pobūdį, besiremiantį vyro ir moters (tėvystės ir motinystės) prigimtiniu papildomumu. Atsiejus šeimos statusą nuo žmogaus prigimties, šeima pasidarys tik teisiniu konstruktu, priklausančiu nuo politikų valios. Nebeliks principinių kliūčių šeima pripažinti ir kitas su prigimtimi niekaip nesusijusias bendro gyvenimo formas.

Visapusiškos vaiko apsaugos ir jo interesų garantavimas yra investicija į visuomenės ir valstybės ateitį bei gerovę.  Todėl kviečiame politikus nepamiršti prigimtinio lyčių papildomumo ir vaiko teisės augti šeimoje su motina ir tėvu, nepasiduoti nepagrįstam spaudimui ir nepritarti Civilinio kodekso pakeitimo projektams Nr. XIIP-2849 ir Nr. 74-2262.

Jūs galite pasirašyti čia:  http://www.laisvavisuomene.lt/peticija-del-partnerystes/