Aktualijos

Piliečiai dar kartą ragina ministrę A. Pabedinskienę apginti Deimantės Kedytės ir jos senelių teises

Written by admin · 1 min read

Tiesos.lt judėjimas pakartotinai kreipėsi laišku į socialinės apsaugos ir darbo ministrę ponią Algimantą Pabedinskienę ir paragino ją apginti Deimantės Kedytės ir jos senelių teises.
* * *

Socialinės apsaugos ir darbo ministrei poniai Algimantai Pabedinskienei
Dėl Jūsų pavaduotojo A. Šešelgio 2014 m. liepos 28 d. atsiųsto rašto Nr. (16.42) SD-5518

Ponia Ministre,

Jūsų pavaduotojo atsakymas į Jums adresuotą mūsų 2014 m. liepos 21 d. pranešimą apie tebesitęsiantį šiurkštų vaiko teisės bendrauti su artimais giminaičiais pažeidimą bei prašymą apginti šią teisę mūsų netenkina.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teismų sprendimus vykdo ne teismai, o tos institucijos ar asmenys, kuriems teismai nurodo juos vykdyti. Kišimasis į teismų kompetencijos sritį galėtų atsirasti tik tuomet, jei skundą tuo pačiu klausimu pradėtų nagrinėti ir teismas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23.4 straipsnis numato, kad tokiu atveju administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 194 vaiko teisių apsaugos valdymo sritis priskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Jūsų ministerija organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje. Jei Jūsų ministerija neturi įgaliojimų pradėti administracinę procedūrą pagal mūsų pranešimą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23.4 straipsnis numato Jūsų pareigą „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoti skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti asmeniui“.

Primename Jums, kad skundu laikomas ir bet kuris iš Įstatyme nurodytų pagrindų pradėti administracinę procedūrą, taigi, ir piliečių pranešimas apie pažeistas kitų asmenų teises ar teisėtus interesus ir prašymas juos apginti (21.1.3 ir 21.2 straipsniai).

Deimantės Kedytės teisė susitikti ir bendrauti su seneliais Kedžiais buvo aiškiai pripažinta Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje Civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2013.

Pakartotinai raginame Jus imtis visų priemonių, kad tebesitęsiantis šiurkštus šios teisės pažeidimas būtų nutrauktas.

Pagarbiai,

Pilietinio Tiesos judėjimo vardu –

Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Irena Vasinauskaitė, Leonas Merkevičius, Aurelija Babenskienė, Algimantas Končius, Rimta Kutavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Ramutė Bingelienė