Aktualijos

Piliečių kreipimasis į oligarchinei ,,valdomos demokratijos‘‘ santvarkai oponuojančių partijų vadovus

Written by Redakcija · 2 min read

  Raginame esamai santvarkai  oponuojančių  Centro, Kartų sąjungos ir  Nacionalinio  susivienijimo partijų vadovus kuo greičiau  pradėti derybas bendro rinkiminio sąrašo klausimu. Esant abipusiam  norui, prie šios gupės galėtų prisijungti dėl organizacinių problemų ir sistemos blokados daugelio deramai neįvertinti  tautininkai. Esame įsitikinę, jog pavieniui šios jėgos spalį  neturi jokių  galimybių peržengti penkių procentų kartelės daugiamandatėje apygardoje.Politinei  tautai priskirtinų rinkėjų, ko gero, beliko tik keliolika procentų. Daugumos smegenis jau ,,išplovė“ galingas propagandinių manipuliacijų mechanizmas, už pinigus plušantis liberalių grupinių interesų ir globalistinių sluoksnių naudai. Vertybiškų rinkėjų balsai neišvengiamai beveik tolygiai  išsibarstys per šiai santvarkai oponuojančių partijų, bei, tokiomis  subtiliai apsimetančių,  kitų partijų sąrašus. Kuklūs  šios partinės trijulės  žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bus išeikvoti perniek,o  samoningų rinkėjų  lūkesčiai patirs stiprų smūgį. Per Seimo  rinkimus 2024 metais šalyje, greičiausiai, jau nebebus  jėgų, galinčių organizuotai  ginti politinės tautos, valstybingumo  ir demokratijos likučius.

  Atstovaudami  nykstančios politinės tautos interesus, geranoriškai  prašome išvardintų partijų vadovus aktyviai veikti vienijant  išsisklaidžiusius oligarchinės- nomenklatūrinės ,,demokratijos‘‘ oponentus. Raginame pasinaudoti  telkiančia Sąjūdžio pradžios patirtimi. Pasirinkusiems rinkimuose individualaus  kovotojo kelią, teks prisiimti atsakomybę už nuspėjamas liūdnas pasekmes tiek savo partijai, tiek valstybingumui ir demokratijai. .

  Manome, kad  bendrą sąrašą galinčias sudaryti  pajėgas turėtų susieti  įsipareigojimas  bendrai sudarytam  kompleksinių politinių-ekonominių  reformų paketui.  Jo populiarinimui ir įgyvendinimui Seime dirbtų bendra frakcija, ten galinti atsirasti bendro sąrašo sėkmės rinkimuose atveju. Reformos   turėtų būti  skirtos ,,valdomos demokratijos‘‘pakeitimui  demokratine santvarka. Politine sistema, skirta tarnauti piliečių daugumos,  valstybingumo ir lietuvybės naudai, o ne  savų  ir svetimų  galingųjų interesams tenkinti.Viena iš mums priimtinų  konkrečių reforminių idėjų yra bendras CP ir KS vadovų  antinomenklatūrinis siūlymas, jog politikai turėtų  būti išrenkami ne ilgesnei  nei  dviejų kadencijų trukmei iš eilės. Pavyzdys-  prezidento rinkimų įstatymo normos. Yra  gerų  reforminių  idėjų Kauno forumo dokumentuose ir  kitų organizacijų  siūlymuose.

  Palaikome idėją, kad   partijų  atstovų internetinių (skaipu) derybų  eigą  karantino salygomis galėtų stebėti  3-4  nepriekaištingos reputacijos visuomeniški žmonės, nesibolotiruosiantys šiuose  rinkimuose.Tokios grupės dalyvavimas galėtų   būti privalomas visuose  paminėtųjų  partijų  derybų etapuose, įskaitant  ir  derybas dėl  vietų bendrame sąraše.

 Bendro sąrašo formavimas ir  pasiskirstymas vienmandatėmis apygardomis yra  sunkus procesas, galintis sąlygoti ne tik sėkmę rinkimuose, bet ir bendro įtakingo politinio darinio susiformavimą ateityje. Tik šis nelengvas  vienybės kelias, politinių reformų ir tautos bei valstybės išsaugojimo vardan, yra trapus šviesenės demokratų ateities garantas. Pavieniui jūsų partijos spalį neišvengiamai  pralaimės šios  vėžinės santvarkos, iš  šalies jau išgujusios  milijoną žmonių, armadai. Svajojame apie oligarchinės  ,,valdomos demokratijos“  santvarkos smaugvirvės  pašalinimą nuo tautos ir valstybės kaklo.Todėl  raginame Jus  kilniai ir neatidėliojant  rinktis vienintelį perspektyvų kelią-   Sąjūdžio vienybės ir  nesiskaldymo kelią.

                                                                                                                     2020.05. 01

P.S. Kiekvieną pilietį, pritariantį šiam raginimui, prašome kuo greičiau tapti šio teksto signataru, atsiunčiant savo vardą, pavardę ir nurodant miestą. Fizinių parašų po tekstu nebus.Adresas:  uzvienybe@gmail.com 

Raimundas Gaižauskas (Vilnius), Mantas Janavičius (Vilnius),  Jonas Baltušis (Kaunas), Audronė Daubarienė (Raudondvaris), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Mindaugas Patackas (Kaunas), Stasys Narutavičius (Šiauliai), Elvyra Valiukaitė (Kaunas), Virginijus Partaukas (Klaipėda), Dionyzas Varkalis (Klaipėda), Rūta Zabielienė (Kaunas), Vilius Konstantinas Mikalajūnas (Kaunas), Nijolė Malakauskienė ( Šiauliai), Virginija Jurgilevičienė ( Klaipėda), Vida Stankūnienė (Šiauliai), Gediminas Sinevičius (Klaipėda), Bronislavas Deveikis (Kaunas)