Aktualijos

Piliete Prezidente, sustabdykite makabrišką farsą, – ragina Dalią Grybauskaitę „Tie-SOS“ akcijos dalyviai

Written by admin · 7 min read

Aštuntasis „Tie-SOS“ dalyvių laiškas Prezidentei                      
Vilnius, 2013 m. kovo 17 d.

Piliete Prezidente,

Praėjo dešimt mėnesių, kai mes, pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai, reikalaujame visuomenei atskleisti 2012 metų gegužės 17-osios masinio smurto akto organizatorius ir jam pritarusius politikus, kai raginame Jus pasirūpinti valdžios smurtą išgyvenusios ir iki šiol socialinę izoliaciją patiriančios Garliavos mergaitės likimu.

Nuolat primename Jums, kad valdžios surengtą Garliavos antpuolį Lietuvos Konstitucijos kūrėjai Kazimieras Motieka, Zita Šličytė ir Liudvikas Narcizas Rasimas įvertino kaip šiurkštų pasikėsinimą į konstitucinę valstybės santvarką.

Garliavos šturmo dieną Jūs viešai pareikalavote ištirti, ar „visus sujaudinusių Garliavos įvykių metu nebuvo naudota prievarta“, ir teigėte, kad „prievarta vaiko atžvilgiu negalima“. Vėliau visuomenei pareiškėte, kad Lietuvoje yra didesnių problemų negu vienos mergaitės likimas, ir atsitvėrėte nuo piliečių tylos siena. Jums tylint, tragiška Garliavos istorija vis giliau klampina valstybę į melą ir smurtą, verčia viešąjį Lietuvos gyvenimą farsu.

Per dešimt mėnesių Jums atskaitingos institucijos nepateikė visuomenei aiškaus ir pagrįsto atsakymo dėl prievartos panaudojimo Garliavoje ir jo teisėtumo. Teisėtvarkos šiuo metu atlikti tyrimai, kaip sovietų laikais, neigia pačią tikrovę ir glumina visuomenę prieštaringumu.

Klaipėdos apygardos prokuratūra praėjusių metų lapkritį nutarė: „jėga jos [Garliavos mergaitės] atžvilgiu buvo naudojama“, tačiau vaiko „atžvilgiu nebuvo naudotas nei fizinis, nei psichologinis smurtas“. Tokį labai savotišką nutarimą neseniai patvirtino ir Klaipėdos apylinkės, ir Klaipėdos apygardos teismai.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Cininas galimos pedofilijos byloje atsisakė apklausti Garliavos mergaitę kaip galimą auką ir viešai pareiškė, kad tėvas žodžiu „ištrynė“ vaiko autentišką atmintį. Tuo tarpu su specialiosiomis tarnybomis susijusi žiniasklaida šiuo metu skelbia, jog „ištrintos atminties“ vaiką Kauno apylinkės teisėjas sėkmingai apklausė kitoje – nužudymų – byloje.

Kėdainių apylinkės teismo pirmininkas Vitalijus Kondratjevas dar 2011 metų gruodį priimtu sprendimu Lietuvos Respublikos vardu užtikrino, kad Garliavos mergaitei tinkamas gyvenimo sąlygas suteiks Lietuvos policija. Tokiam sprendimui neseniai pritarė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Tačiau visuomenę šiomis dienomis pasiekė mergaitės motinos pranešimas, kad ji su dukra, būdamos policijos priežiūroje, tapo „iškankintos ir išvargintos“, kad ji matanti, „kaip kenčia dukrelė“, kad ji pati „labai bijo dėl savo gyvybės ir nepasitiki Kriminalinės policijos biuru“.

Teisėjo V. Kondratjevo sprendimo žodžius viešai paneigė ir pats Kriminalinės policijos biuro viršininkas Algirdas Matonis: jis žiniasklaidai pripažino, kad motinai ir mergaitei gresia pavojus, kad saugomų asmenų gyvenimo sąlygos yra sudėtingos. Visuomenę dar labiau suglumino Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė: ji ne kartą tarnybiniuose pranešimuose rašė, kad iš gimtųjų namų prievarta išvežta Garliavos mergaitė yra „liūdna, prislėgta“, tačiau, motinai paskelbus apie dukrelės patiriamas kančias, spaudai pareiškė, jog mergaitė „linksma ir džiaugiasi“.

Mes pastebime, kad melo ir smurto lydima Garliavos istorija vis akivaizdžiau naudojama policinės valstybės tvarkai įtvirtinti. Jūsų, piliete Prezidente, paskirtas generalinis prokuroras Darius Valys įžūliai ir neleistinai žemina Tautos Atstovybę, atsisakydamas Seimui pateikti prašomą filmuotą Garliavos antpuolio medžiagą. Tokiu elgesiu Jums ir Seimui atskaitingas pareigūnas meta iššūkį demokratinei valstybės santvarkai.

Farsas, kurį, Jums neprieštaraujant, iš tragiškos Garliavos istorijos šiandien kuria valdžia, specialiosios tarnybos ir jų kontroliuojama žiniasklaida, yra neskoningas, ciniškas, makabriškas. Jis ardo moralinius valstybės pamatus, kėsinasi į humanišką piliečių bendrabūvį. Jo režisieriai atvirai tyčiojasi iš Lietuvos visuomenės ir valstybės.

Todėl raginame Jus kuo greičiau šį makabrišką farsą sustabdyti.

Primename Jums, kad Konstituciją pamynęs Garliavos smurto aktas privalo sulaukti aukščiausio lygmens politinio įvertinimo. Valdžios smurtavimą Garliavoje turi ištirti savarankiški, nešališki, specialiųjų tarnybų nekontroliuojami teisėtvarkos pareigūnai.

Dar kartą raginame Jus būti visiems lygiai teisinga ir asmeniškai pasirūpinti ne tik Ventos, bet ir Garliavos mergaitės likimu: sudarykite sąlygas jai bendrauti su artimaisiais ir draugais, leiskite su ja susitikti žinomiems žmogaus teisių gynėjams ir autoritetingiems medikams.

Piliete Prezidente, nors teigiate, jog „esate apolitiška“, būtent Jums bendrapiliečiai patikėjo penketą metų būti pirmąja valstybės politike – atsakingai rūpintis tautos likimu. Nuo Jūsų politinės laikysenos šiuo metu esmingai priklauso, ar tautos gyvenimas bus grindžiamas tiesa ir teisingumu, ar valstybėje bus gerbiamas žmogaus orumas. 

Primename Jums, kad principingai neginant piliečių teisių ir laisvių, vaikų orumo, Jūsų vadovaujama Lietuvos valstybė ima iškrypti iš demokratinio ir humaniško raidos kelio, ji įgyja vis atgrasesnių policinės tvarkos bruožų. 

491 „Tie-SOS“ akcijos dalyviai:

Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Juozas Valiušaitis, Ramutė Bingelienė, Saulė Matulevičienė, Dalius Stancikas, Arūnas Bingelis, Kęstutis Antanėlis, Laisvūnas Šopauskas, Aurelija Stancikienė, Naglis Puteikis, Justas Subačius, Leonas Merkevičius, Raimondas Gudžius, Romas Radzevičius, Jolita Radčenkienė, Aurelija Babenskienė, Daugardas Gruodis, Ligita Juknevičiūtė, Aušra Gabalytė, Aušrinė Balčiūnė, Jonas Grigaitis, Irena Jeleniauskienė, Jonas Vitkus, Levutė Albina Morkūnienė, Vytenis Aleksandraitis, Anelė Martišienė, Donatas Arvidas Krušinskas, Aivaras Jungilas, Darius Kuolys, Kazimieras Jonikas, Vitalija Paškonytė, Janina Jonikienė, Marija Jakimavičienė, Vitalija Sadzevičienė, Jolita Markevič, Rimtautė Kutavičienė, Žana Volodkevičienė, Vincė Michejeva, Tomas Ardzijauskas, Janina Krušinskienė, Jolanta Kriščiūnaitė, Danutė Kudabienė, Sigita Taurinskienė, Aldona Kaušinytė, Birutė Javarauskienė, Laimutė Šimaitienė, Edvardas Kuzavinis, Marija Zavijevskaja, Giedrė Kareniauskienė, Rimantas Liakas, Algis Kaspiravičius, Rūta Vaičiūnaitė, Birutė Saldauskaitė, Inga Lukšienė, Linas Šalna, Jūratė Šlamienė, Laima Bondorienė, Lijana Langaitytė, Lijana Kerušauskienė, sesuo Joana Rutkauskienė, Idilija Lititauskaitė, Audronė Katinienė, Teresė Abrutienė, Zigmas Abrutis, Raimondas Malinauskas, Rita Malinauskienė, Rima Palubinskienė, Saulius Palubinskas, Gailutė Klimaitė, Meilė Sposmanytė, Rūta Vaičiūnaitė, Alvidas Volkavičius, Deimantas Rasimavičius, Arius Norkus, Reda Simanavičienė, Dzelinga Marcinkutė, Jurgita Mohammed, Indrė Butkutė, Olegas Volkovas, Jonas Žiauka, Violeta Milvydienė, Andrejus Šimkus, Pranciškus Vasiliauskas, Juliana Pranckevičienė, Robertas Pranckevičius, Indrė Jasulaitytė, Vilma Iseli, Agnė Kniečiūnaitė, Danguolė Tubutienė, Raimundas Šmigelskis, Rolandas Jepšas, Nijolė Miškinytė Paršeliūnienė, Inesa Jenza, Ona Šulinskienė, Indrė Jasulaitytė, Jurga Jasulaitytė-Karamanoli, Henrikas Jasulaitis, Jūratė Jasulaitienė, Šarūnas Arifovas, Danguolė Kerulienė, Valė Stankevičienė, Alfonsas Bertauskas, Jelena Alionienė, Rita Jusienė, Artūras Globys, Irena Mykolaitienė, Arūnas Mykolaitis, Ariadna Čiurlionytė, Eugenijus Tuinyla, Angelina Saldauskaitė, Ieva Ivaškienė, Dalia Valienė, Stanislovas Tarasevičius, Kazimieras Kuprys, Virginija Balinskienė, Jonas Vaiškūnas, Salomėja Jurgilaitytė, Leonas Špakauskas, Alina Vyšniauskienė, Gražina Daunoravičienė, Zita Karklelytė, Stepas Riekašius, Alma Sarkisova, Lina Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Lina Birgėlaitė, Dainius Ruzgas, Justas Subačius, Stasys Šatkus, Danutė Pečeliūnienė, Arvydas Dulinskas, Audris Šimakauskas, Zenina Urnikienė, Audronė Klimavičienė, Marijona Navikauskienė, Vytautas Navikauskas, Tomas Donėla, Povilas Birvydas, Janina Urbonavičienė, Audronis Malinauskas, Danutė Švitienė, Tomas Švita, Gintautas Sabaliauskas, Antanas Pranas Adomaitis, Laimutė Ona Adomaitienė, Tomas Macevičius, Saulius Norvaišas, Dalia Svediolienė, Ričardas Jakutavičius, Algirdas Ražinskas, Jadvyga Tamošiūnienė, Jūratė Macikūnaitė, Vytautas Jonas Bacevičius, Salomėja Daunienė, Nijolė Cibitienė, Angelė Bylienė, Adolfina Smetonienė, Juozas Ručys, Algirdas Sasnauskas, Vida Šipaitienė, Antanas Banys, Daiva Gervienė, Ligija Tautkuvienė, Rūta Urbelienė, Regina Staliunienė, Vladas Vilimas, Arūnas Šileika, Raimundas Šmigelskis, Laima Šmigelskienė, Marijus Šmigelskis, Edvinas Šmigelskis, Giedrius Šmigelskis, Kazys Tomas Baniulis, Rimas Gargasas, Teresė Boriesienė, Saulius Skirka, Dalia Račkauskaitė, Vaidas Jasinskas, Sidonija Kulikauskienė, Česlovas Blažys, Lidmila Grigaliūnienė, Sigutė Šaučiūnienė, Jolita Romualda Račkaitienė, Jūratė Matulienė, Virgilijus Matula, Danutė Isevičienė, Stasys Biekša, Remigijus Kilpys, Vladas Plonys, Violeta Milevičienė, Rimantė Valiukaitė, Martynas Petrošius, dr. Rimas Jankūnas, Marija Krupoves-Berg, Vytautas Straižys, Sonata Paliulytė, Kazys Grabys, Stefa Tamoševičienė, Algimantas Zolubas, Saulius Šopaga, Živilė Maleiškaitė, Algis Jonas Valantukevičius, Rita Jurgaitienė, Renata Čypienė, Svetlana Martyniuk, Anelė Zagrebaitienė, Inga Michailova, Rasa Penelienė, Stasys Aleksandravičius, Danutė Aranauskienė, Mindaugas Slamas, Egidija Jokubauskienė, Egidijus Balys, Petras Puodžius, Edvardas Kerulis, Tomas Katinas, Romualdas Povilaitis, Vaidas Vėželis, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Armuntas Bašinskas, Erika Vėžienė, Medardas Taurinskas, Stanislava Račiūnienė, Henrikas Lapinskas, Rima Malonienė, Valentina Natienė, Silva Ruškienė, Vytautas Falkauskas, Valerija Paspirgėlienė, Irena Šalkauskienė, Alfreda Gudienė, Janina Grikienienė, Domas Mieliauskas, Inga Žinienė, Vida Elena Zinkevičienė, Jovita Gervytė, Ovidijus Gervė, Nomeda Vaitiekūnienė, Dovilė Norkūnaitė, Ramutė Kalčinskienė, Vitalija Mikalajūnienė, Regina Žukauskienė, Rūta Žukauskaitė, Jonas Burokas, Jūratė Zaveckaitė, Stasys Skrickas, Ugnė Urbelytė, Jurgis Matula, Antanas Matula, Lionė Starinskienė, Neringa Kasradzė, Ula Babenskaitė, Rūta Merkevičienė, Darius Martinkus, Ovidijus Ačas, Darius Kirna, Erlina Kirnienė, Remigijus Galkinas, Artūras Tubutis, Janina Jonikaitė, Ligita Žukauskaitė, Zita Jonikienė, Irena Jurkaitienė, Angelė Kasparavičiūtė, Aistė Adomėnienė, Irena Aukštikalnienė, Daiva Birskuvienė, Robertas Daukus, Juozas Karsokas, Elena Vaitkevičienė, Vladas Vaitkevičius, Arūnas Stunžėnas, Irena Lincoln, Romualda Stankevičienė, Laimis Trimonis, Birutė Pilibaitienė, Edmundas Rapalas, Alvydas Babraitis, Almantas Stankūnas, Žydrūnas Vaišvila, Darius Birskus, Renata Čypienė, Regina Paražinskienė, Pranciška Vilimienė, Edmundas Žeimys, Petras Žeimys, Algirdas Grikienis, Julija Dabušinskaitė, Violeta Baltušienė, Kazimiera Sakalauskienė, Bronė Mačiulienė, Arvydas Mačiulis, Arūnas Kazlauskas, Ala Jefimova, Rimvydas Žiliukas, Raimundas Nutautas, Inga Žinienė, Ona Uzdilienė, Elena Opulskienė, Algimantas Urbonavičius, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Ona Danutė Jedzinskienė Ona Chmielevskienė, Rasa Jurgilevičiūtė, Zita Orientienė, Danutė Blažytė-Baužienė, Algirdas Ročius, Birutė Zeniauskienė, Leonas Ročys, Mykolas Birgėla, Adelė Morkūnienė, Serafinas Morkūnas, Antanas Tarnauskas, Romutė Vyšneveckienė, Nijolė Šavelskienė, Alvidas Sinkevičius, Rūta Zabielienė, Artūras Globys, Algė Gylienė, Virgis Partauskas, Birutė Vaikšnoraitė, Jonas Baltušis, Inga Stepukonienė, Ričardas Jonaitis, Veronika Vasiliauskienė, Stasė Pakalniškienė, Andrius Pakalniškis, Irena Liutinskienė, Eugenija Daunienė, Polensas Daunys, Tomas Daunys, Andrius Daunys, Renata Juškienė, Kristina Rumbutienė, Albina Zakarauskienė, Donatas Pakalniškis, Irmantas Lukošius, Antanina Lukošienė, Dana Lukauskienė, Antanas Lukauskas, Jadvyga Striaukienė, JuzefaKarpienė, Gražina Jonušienė, Vytautas Jonušas, Dovilė Jaškulytė, Aušra Lisauskienė, Vladas Kukys, Ona Umbrasienė, Rita Murmulytė, Vilma Košubienė, Daiva Tamošaitytė, Stasys Virganavičius, Vytautas Sakavičius, Dainius Kepenis, Regina Kepenienė, Palmyra Mockevičienė, Vilma Kančelskienė, Aleksas Kančelskis, Jaroslav Vabalis, Stanislavas Vabalis, Irena Vabalis, Ramutis Radzevičius, Uršulė Čapienė, Ramunė Radzevičienė, Sigitas Martinavičius, Danutė Šešelgienė, Birutė Neuronienė, Austė Nakienė, Virgis Matula, Neris Karpuškaitė Akelaitienė, Alma Pakštienė, Jolanta Patapavičienė, Violeta Banaitienė, Rita Čepienė, Dainora Bergmane, Vladislav Voišvilo, Marius Morkūnas, Kristina Hollingshead, Meda Mačytė, Dovilė Petrikonytė, Lina Šliuževičė, Rimvydas Šliuževičius, G.Janušas, Remigijus Spudys, Birutė Indrašienė, Aldona Rakauskienė, Darius Paulauskas, Jurga Paulauskienė, Kastytis Braziulis, Darius Kaminickas, Tatjana Narkevičienė, Anžela Andruškevič, Edmundas Jasaitis, Elena Obolėnienė, Linas Šapnagys, Vitalijus Krivičius, Vilma Pleškutė, Milda Puidokaitė, Milda Mažėtytė-Antanauskienė, Lidija Jančiauskienė, Irena Ubartienė, Laima Makutėnaitė, Ingrida Jucienė, Violeta Mačienė, Žaneta Jablonskytė, Lionė Petrušienė, Algimantas Kirdeikis, Svetlana Kirdeikienė, Paulius Kirdeikis, Toma Kirdeikytė, Donatas Stakišaitis, Ilona Šimonienė, Darius Raupys, Liudvika Jonaitienė, Juozas Steponaitis, Žilvinas Bublis, Daina Visockaitė, Agnė Kunauskienė, Svetlana Dičkancienė, Gediminas Mikelaitis, Albina Rimkuvienė, Stanislovas Puodžiūnas, Šarunas Prekevičius, Viktorija Šigauskienė, Aušra Jesiškienė, Regina Elena Savickienė, Ilona Jurkšienė, Justina Giedraitytė, Renata Griškevičienė, Tomas Griškevičius, Eurika Bagdžiūnė, Juozas Būdvytis, Aušra Legačinskienė, Mindaugas Pukšta, Donatas Jančaras, Laura Leonavičiūtė, Algimantas Vaikšnora, Marytė Vaikšnorienė, Daiva Mikalauskienė, Viktorija Strazdienė, Genutė Krivickienė, Aistė Lukaševičienė, Loreta Avetisianienė, Eimutė Matijošaitienė, Henrikas Rimavičius, Irina Černilova, Irena Vasinauskaitė, Algimantas Končius, Milda Končiūtė, Aina Končiūtė, Vida Stankūnienė, Vincas Stankūnas, Eglė Stankūnaitė, Albertas Špokas, Eugenija Špokienė, Linas Čumakovas, Laimis Končius, Romualdas Pranckūnas, Tomas Maliauka, Aurelija Šimkutė, Irena Šidlauskienė, Virginija Urnikienė, Gražina Milkevičienė, Arnoldas Akelaitis, Ramutė Žandarienė, Edita Ostrovskienė, Inga Daugirdienė, Jadvyga Žvaigždienė, Vytautas Natys, Valentina Natienė, Dalia Andronovaitė, Jonas Tutoraitis, Eurika Turonienė, Rokas Turonis, Arvydas Turonis, Darius Rupšys, Jolanta Stankūnienė, Darius Rakauskas, Romualdas Repšys, Stanislovas Petrašiūnas, Aldona Lešinskienė, Laimonas Legačinskas, Dovilė Jonaitienė, Virginija Kravec, Viktoras Kravec, Gitenis Umbrasas, Gražina Milkevičienė, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Kamilis Stepukonis

Visi, norintys pasirašyti šį laišką, siųskite savo vardą ir pavardę el. pašto adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com