Aktualijos

Plėšikų gauja

Written by admin · 6 min read

Šiuokart kalbėsime ne apie tulpinius-daškinius ar dekanidzinius plėšikus, apie kitus, baltus marškinius su kaklaraiščiu dėvinčius ir valdžios struktūrose sėdinčius. Kitaip tariant – apie korumpuotus valdininkus ir jų tramdymo būdus.

Pasaulyje tokie, valdžioje įsitaisę ir savo suktybes net įstatymais įtvirtinę (vsio zakonno!) vadinami „baltaapykakliniais nusikaltėliais“, kuriems gaudyti ryškinti ir iš postų pyškinti kuriamos specialios institucijos teisėsaugoje! Turime tokią ir ne vieną Lietuvoje – tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Vidaus reikalų ministerijoje ir panašiais pavadinimais komitetus bei komisijas Seime.
Tarnybą (FNTT) turime, o Tautos turtas visais šonais iš valstybės jau nebe milijonias, o milijardais į užsieniečių kišenes plaukia. Kad ir kitų valstybių bankininkai, leiskime, nuo lietuviokų 10 proc. palūkanų lupa, vietoje 3 proc. leidžíamų jųjų valstybėse!
O mūsiškė valstybė savo piliečių negina!?
Tai ir dujos – nafta, tik mums brangiausiai Rusijos parduodama, kai mes turime ir savų naftos gręžinių, tik svetimų valstybių eksploatuojamų! Turime ir pakankamai skalūnų dujoms išgauti, bei terminių vandenų 100 metų, tik atkakliai valdžios ignoruojamų! Vietoje to – sudarinėjamos sutartys su japonais dėl naujos AE statybos Ignalinoje, taip lyg ir ištiesiant „broliškos pagalbos ranką“ bankrutuojančiai Fukušimos AE firmai, ignoruojant tokią pačią Lietuvoje tektoninės zonos grėsmę, ekonominę žalą ir politinės įtampos pasekmes.
Japonijoje mūsiškį premjerą A.Kubilių pasitiko piketuotojai su plakatais „Fukušima-Ignalina“.
Argi ne akivaizdus perspėjimas?
O Lietuvoje – sava valdžia vistiek planuoja pastatyti lietuvių Tautos genocidinį objektą iš mūsų nukrizintų kišenių, tolesniam piliečių skurdinimui ir elito turtėjimui. Nors Konstitucijoje įtvirtinta nuostata apie piliečių teises – referendume pareikšti savo nuomonę svarbiausiais Tautai ir valstybingumui klausimais!
Nei viena partija neturi viršenybės prieš Tautos valią ir Konstituciją!!!
Bet valdžia pažeidinėja Konstituciją ir nėra jokio mechanizmo jos sustabdyti? Juk yra FNTT, kuri „gano“  mūsų pinigėlius? Turime dar ir Valstybės saugumo departamentą (VSD), kuris turi rūpintis valstybingumo raida? Turime STT, o Seime jas kontroliuojančius Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Audito komitetus, yra ir speciali Antikorupcinė komisija, Atominės energetikos, Operatyvinės veiklos komisijos…Yra, yra, yra…
Ką jos veikia, jei bankai bankrutuoja, vidury baltos dienos apiplėšdami indėlininkus? Valstybingumui ugdyti ir nepriklausomybei garantuoti svarbiausieji strateginiai objektai – pardavinėjami, pradedant Telekomu ir Mažeikių nafta nebaigiant. Kontrabanda per visus pasienio plyšius plaukia, o nelojalios Lietuvos mažumos ne tik kad juodina Valstybę per visą ES, bet dar ir gavo leidimą demonstracijai Kovo 11-osios šventės metu!!!
Ir tai visai ne cinizmas – tai valstybinio lygio nusikaltimas.
Šito įteisinto nusikaltimo jau „baltaapykakliniu“ tiesiog nebeišeina bepavadinti, kad leista tiesiog padugniniam sodomogomoriniam junginiui žygiuoti valstybinės šventės metu. Tai akivaizdžiai piktybiškas, tikslu išprovokuoti protesto ar pasipriešinimo veiksmus, leidimas gėjų demonstracijai, prisidengusios „koalicijos“  su kitomis mažumomis vardu.
Ne veltui sakoma, kad naminio vagies nepagausi. Taip ir valstybinio sukčiaus taip pat. Tą, lietuvių Tautą, pačią geriausią ES tolerancijos kriterijumi vertinant, visokiais būdais stengiamasi apšmeižti! Ir, jei trūksta pederastų, tai net iš užsienio įpilietinama, net nuteistą už lytinius nusikaltimus – vistiek priima į Lietuvą ir suteikia pilietybę! O už tai anasai, anava, kaipmat įkuria Lietuvos gėjų lygą (LGL) ir prijungia prie bendro „raudančiųjų choro“…
Panagrinėjus priedanginės „koalicijos“ tautinę sudėtį, kaip nekeista, vadovai vien „dievo išrinktos tautos“ atstovai? Ar tik ne tie patys, kurie „holokausto industrijos“ metodais išplėšė iš Lietuvos kompensacijas, vietoj to, kad padėkotų už 600 metų lygiateisio gyvenimo Lietuvoje ar patys pagelbėtų (kompensuotų) nors už karo meto duoną kasdieninę bent jau gelbėjusiems žydus Lietuvos „Pasaulio Teisuoliams?!
Beje, „koalicijos“ vadovai – irgi su baltomis apykaklėmis, šelpiami iš mokesčių mokėtojų kišenės, o ne po tiltu tykojantys, kaip Vilniaus brigados plėšikai.
Didžiausio plėšiko (Snoro banko) bankroto metu išryškėjo tai, kas buvo slepiama. Todėl atpirkimo ožiais kaip mat tapo FNTT vadovai ir buvo išmesti iš postų. Bet ne tyliai-tyliai, o su triukšmu ir pagarsinimu per TV – kitų pamokymui!!!
Išmestieji ne tik įsižeidė, bet ir apreiškė savo teises ginsią teisme.
Skandalą paaštrino neįtikėtina protesto akcija prie Prezidentūros: lyg ir užuomina D.Grybauskaitei, kad gali pasikartoti Pakso epopėja? Ir dar su tiesmukiškais plakatais sulyginant KGB – su VSD?! Ar ne todėl Seime sukuriama speciali komisija reikalui išnarplioti? Nors tai tik teisininkų reikalas, bet galbūt Generaline prokuratūra jau nebepasitikima?
Pagal įsigaliojusią praktiką, komisijos kuriamos bet kokį reikalą sužlugdyti. Atsiminkime tik ką svarstytą Seime Kauno pedofilijos bylą, kurios metu, nors ir buvo nustatyta, kad prokurorai nekompetentingi, nekvalifikuoti ir aplaidžiai vilkino bylą, bet jokių priemonių nebuvo nei pasiūlyta, nei nieko padaryta reikalui sutvarkyti. Nė vienas prokuroras nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už dviejų gyvybių praradimą, nė vienas prokuroras nebuvo pašalintas iš teisininkų gretų! O generalinis prokuroras – net atvirkščiai – paskirtas teisėju įsigijo net įmunitetą!!!
Todėl pedofilijos byla toliau sėkmingai stringa, didėja žmonių gyvybių aukų skaičius, ryškėja teisėjų nekompetencija, o gal ir  piktybiškos tendencijos.
Argi ir šiuo, Snoro banko bankroto atveju nebus panašiai ?
Vilties gal teikia specialios Seimo komisijos pirmininko V.Mazuronio – Seimo „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos seniūno, – asmenybė. Tai tau ne sovietinės teisės asas St. Šedbaras, „užmiršęs“ pedofilijos bylos svarstymo metu pasiūlyti įstatymų numatytas bausmes kaltiems prokurams už nekompetentingą, nekvalifikuotą ir aplaidžiai vykdytą darbą. V.Mazuronis visai ne politizuotos specialybės atstovas – architektas – tai gal ir ne iš „buvusių, bet nepražuvusių“ nomenklatūros (nūnai tapusios elitu) klano? Žiūrėsime.
Nors praktika rodo, kad  „baltos varnos“ visada nukenčia. Antai ir Saugumo skandale du teisingai liudiję karininkai taip ir nebedirba savo pareigose, o A.Pociūno keista mirtis – iki šiolei neužbaigta tirti. Taip ir Marijampolės sukilę policininkai išskirstyti, ištaškyti ir nutilę. Negerai baigėsi ir „algų vokeliuose“ viešintojai – neteko ne tik darbo, bet ir sveikatos, besitąsydama po teisėsaugos-teisėtvarkos institucijas. Ir Klaipėdos savivaldybės deputatas susprogdintas – niekam ne paslaptis už ką…
Baugu net pagalvoti, kokia dalia laukia V.Mazuronio?
Jeigu nutąsys reikalą, kaip St.Šedbaras, tai, ko gero, kitai kadencijai bus užsigarantavęs vietą ,,Europarlamente“. Bet, jei čiups reikalą iš esmės, ir jei jį parems opozicija, tai kvepia arba interpeliacija ir ne viena, arba eiliniu susidorojimu su juo. Juk sovietinis metodas – parodyk stulpą, o prisikabinti rasiu ko,- plačiausiu mastu naudojamas!
Vien tik Kusaitės nubaudimas 8 000 Lt ką rodo? Vietoj to, kad patraukti baudžiamojon atsakomybėn pareigūnus, leidusiems ją tardyti Rusijos teisininkams?!! Tuo pačiu iškart kyla klausimas, kodėl nenubaustas liko Kauno pedofilijos bylos dalyvis, įvardinęs Teisėjų tarybos pirmininkę “šlapia višta? Arba, nenubaustas signataras, įvardinęs Aukščiausiojo teismo pirmininką „apsišikusiu ereliu“?
Dvigubi standartai – štai ir po viso teisingumo.
O valstybė, kurioje nėra teisingumo – tai tik plėšikų gauja.
Ką mes ir matome Lietuvoje. Desovietizacijos tai nebuvo? Taigi, visi komunistai, kagėbistai bei rezervistai ir toliau valdo. Tik jau persikrikštiję į socdemus, konservatorius ar liberalus, bet vistiek – tie patys! Maža to, genocido centro paviešintas rezervistų sąrašas su A.Valioniu ir A.Pociumi priešaky vertinamas labai rezervuotai siekiant įteisinti mintį, kad jie nėra pavojingi valstybei?!
Nepavojingi, pasirodo, yra buvę okupantai ir jų kolonistai, todėl įteisintos jųjų politinės partijos „Rusų sąjunga“ ir „Lenkų rinkimų akcija“!!! Okupantų jėgos struktūros, pasirodo, dabar yra draugiškos lietuviams, todėl Lietuvos netraukia atsakomybėn „Armijos Krajovos“, nors yra valstybinės komisijos aktas, užfiksavęs vykdytą lietuvių genocidą!!!Todėl mes išlaikome iš mokesčių mokėtojų kišenių bei prižiūrime tiek Raudonosios armijos, tie lenkų kariškių kapines….
Nepavojingi yra ir buvę kagėbistai, nors visi žinome, kad iš šios tarnybos niekas „neišeina“. Nežiūrint to, jie kaip „geri specialistai“ toliau dirba, bet jau Lietuvos Saugume. Maža to, netgi glaudžiame kitų valstybių skriaudžiamus kagėbistus!!! Antai, Šaptajų Kalmanovičių, nuteistą Izraelyje už bendradarbiavimą su KGB, ne tik priėmėme Lietuvon, pilietybę suteikėme, bet dar ir apdovanojome…
Na, ką dar galėtų padaryti gero mūsų valdžia buvusiems okupantams savo piliečių skurdo sąskaita?
Dar galėtų išnuomoti Žemaitjos termo vandenis, kap kad padarė su naftos telkiniais ir skalūnais. Dar liko neparduotos Lietuvos žemės ir numatytas jau su  japonais  sutartas naujas mokesčių mokėtojų grobstymo klondaikas – Ignalinos AE. Dar neįteisintas „pagalbinio apvaisinimo“ įstatymas su 0,5 milijardo subsidijomis iš SAM. Dar vis neįteisinta narkomafija su „pakaitine metadono terapija“, dar , dar, dar…
O tos visos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos tiek Seime, tiek ir už Seimo sienų – visos nekvalifikuotos, nekompetentingos ir aplaidžiai vilkina, o ne dirba savo darbus? O ar ne todėl „dešinė nežino, ką daro kairė“ ? O gal žino, bet, apsijungia po 2K sutartimi, sinchroniškai susiderinę paeiliui apiplėšinėja Tautą, o tik vaizduoja daugiapartinę sistemą? Vieną-kitą „baltą varną“ apipešioję, ar net mirtinai nudaigoję plėšikauja valstybiniu mastu ir nieko nebijo?
Juk komunistai „is kono“ nebaudžiami…
O desovietizacijos tai nebuvo?
Todėl VSD melo detektoriaus rezultato pagrindu atleidžiamas kažkam nepalankus (balta varna) pareigūnas, o M.Laurinkus per TV tvirtina, kad aparatas įteisintas!!!
Aparatas – tik techninė priemonė, sufleruojanti, kokia kryptimi būtinas tyrimas, įrodymų rinkimas ir apklausa. Tuo tarpu „Snoro bylos“ atveju – pirma atleidimas iš darbo, o tik skandalui kilus, pradėtas tyrimas! Tai vadinama – „vežimo pastatymu prieš arklį“. Pažeidžiant proceso kodeksą.
O tai jau yra pagrindas kreiptis į Strasbūrą. Aišku, jei Seimo komisija su V.Mazuroniu priešaky pasielgs, kaip St.Šedbaras- pamirš nubausti kaltus.
Tai akivaizdu ir visuomenės viešai svarstoma: kas kaltas, o kas atpirkimo ožys? Ar ministras, nepasitaręs su Premjeru, viršijo savo įgaliojimus? Ar prezidentė pasiskubino užkirsti kelią „Snoro banko“ aferos išaiškinimui? O gal ir abu labu tokiu?
Kaip V.Mazuronio vadovaujama komisija išsisuks iš tokios trigubai keblios padėties: kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika, ir piemuo toliau su botagu švaistytųsi?
Galgi turėsime dar vieną Pasaulyje nematytą atvejį, stebuklų neregėtoje Lietuvoje?