Aktualijos

Poilsio partija netylės

Written by admin · 1 min read

Poilsio partijos kasdienybė.
Istorinės prielaidos ir ateities perspektyvos:

Poilsio partija susibūrė prieš devynetą metų kaip opozicinė jėga Darbo partijai. Darbo partija dalijo pažadus Lietuvai ir dirbantiesiems agurkų bei mėsos fabrikėliuose pinigus vokeliuose, o Poilsio partijos nariai stoviniuodavo eilėse prie Darbo biržos ir socialinių išmokų langelių. Lietuvos Poilsio partija per šį laiką nieko neveikė, neturėjo nei juodosios, nei baltosios buhalterijos, nors visados turėjo savo atstovų ir Seime, ir Vyriausybėje, kurie irgi nieko gero neveikė.

Prasidėjęs politinis susidorojimas su Darbo partija ne juokais sujudino ir Poilsio partijos aktyvą bei pasyvą. „Ką mes veiksime, kai nebeliks mums politinės priešpriešos?“ – klausia daugybė Poilsio partijos narių. „Mes norime dalyvauti politiniame Lietuvos procese ir neleisime, kad kažkas iš pašalės sunaikintų mūsų pagrindinį oponentą“, – sako partijos nariai.
 
Kadangi tokių aštrių pareiškimų yra ne vienas ir ne du, o apie 143, partijos taryba privalėjo susirinkti į neeilinį forumą ir paskelbti savo deklaraciją tautai ir valstybei. Pirminį, nesuredaguotą teksto variantą skelbiame.
 
LIETUVOS POILSIO PARTIJOS PAREIŠKIMAS

Partija, susibūrusi kaip laisvų Lietuvos piliečių santalka pagal mūsų Konstituciją ir įstatymus veikti vardan darnios darbo ir poilsio pusiausvyros mūsų valstybėje, deklaruoja, kad siekiama pusiausvyra yra pažeista ir aukščiausių valstybės institucijų yra beatodairiškai trypiama. Todėl, vadovaudamiesi savo niekur neparašytais įstatais, reikalaujame:
 
1. Prezidentė neturi teisės dirbti per parą daugiau, nei leidžia darbo įstatymas, ir Prezidentinė vėliava negali virš Prezidentūros kaboti visą naktį, o turėtų būti nuleista šeštą valandą vakaro ir neplevėsuoti sekmadieniais, ko primygtinai reikalauja mūsų valstybės religinė tradicija ir 10 Dievo įsakymų. Kyla įtarimų, kad mūsų Prezidentė per darbo dienos viršvalandžius lengvabūdiškai imasi darbų sutvarkyti Lietuvos politinį peizažą, kuriame reikia taip susitvarkyti, kad vieni už kitus būtų blogesni.
 
2. Lietuvos Poilsio partija yra labai nuosaiki ir nekelia jokių reikalavimų dieną – naktį dirbančiai Prezidentūrai bei be perstojo dirbančiai Darbo partijai.
 
3. Lietuvos Poilsio partija tik maloningai ir nuolankiai prašo Prezidentės ir Darbo partijos: „Nustokite taip beatodairiškai dirbę, nes Lietuvoje jau trūksta darbininkų, kurie tas naujas darbo vietas užimtų, ir baikite kviestis į viešuosius darbus mūsų Poilsio partijos narius. Atominę elektrinę mes galėtume pastatyti, bet negarantuojame, kas bus užporyt.“
 
Šviesiausi ir gražiausi linkėjimai bei tiulpanai Darbo partijai ir jos sergančiam lyderiui linki pasveikti
Liudvikas Jakimavičius (partijos nelegalus pirmininkas)
Lietuvos Poilsio partija.

ekspertai.eu