Aktualijos

Politinė partija „Drąsos kelias” dalyvaus 2020-ųjų LR Seimo rinkimuose.

Written by Redakcija · 27 sec read

DK-Violetinis_Pv.png-1Šiandien, 2020 m. liepos 15 d., politinė partija „Drąsos kelias” įregistruota politinės kampanijos dalyviu 2020-ųjų LR Seimo rinkimuose.

 PATVIRTINTA: Vyriausiosios rinkimų komisijos 4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO AR JO ĮGALIOTO KOMISIJOS NARIO SPRENDIMAS Nr.DĖL ĮREGISTRAVIMO SAVARANKIŠKU POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU
SPRENDIMAS Nr. PK1-2020LRS-S255
Vadovaudamasis Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymopakeitimo įstatymo 5 straipsniu n u s p r e n d ž i u :Įregistruotipolitinę “DRĄSOS KELIAS” POLITINĘ PARTIJĄ (S)   
Šis sprendimas įsigalioja nuo priėmimo dienos.(Pirmininkas/Komisijos narys)(Parašas)(Vardas ir pavardė)2014 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-107PK1-2020LRS-S2552020 m. liepos 15 d.”DRĄSOS KELIAS” POLITINĘ PARTIJĄ (S)2020-04-102020 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų Rinkimų komisijos narys ANDRIUS PUKSAS