Aktualijos

Politiniai banditai

Written by admin · 7 min read

Taip žmogiškiausią Tautos dalį, 4 metus gynusią Klonio gatvės mažylę, pavadino signataras R.Valatka!?

Kad „banditais“ vadino mūsų partizanus okupacinis stribynas – suprantama, kad tokiais mus laikė sovietinė nomenklatūra – irgi pateisinama, juk jie kūrė mitą apie lietuvių „išvadavimą nuo vokiečių“…Ribentropo-Molotovo išviešinimą ir raudonųjų okupantų sulygininmą su rudaisiais pavyko pasiekti tik po 50 metų vergystės…

Bet kad dabartinis signataras vartotų prieš Tautą tokią okupantinę – atvirkštinę terminologiją, tai tik vienas paaiškinimas gali būti – išsiryškino. Ir, atrodo, jau nebe pirmą kartą. Anuomet A.Patackas panašų R.Valatkos išsišokimą nokautu įvertino, todėl šįkart patriotų dergėjas buvo atsargesnis ir savo purvelį padrabstė per TV…

Taigi – nepasieksi ir sąskaitų nesuvesi. Todėl seniai negerbiamam R.Valatkai tik per viešą laikraštį primename, kad kaip buvęs istorijos mokytojas turėtumėte prisiminti, kad „politiniais banditais“ žmonija dar Niurnberge paskelbė Hitlerį ir jo šutvę. Už ką ir nubaudė! O ES Europarlamentas prie rudųjų kukliai priskyrė ir raudonąjį – Staliną su visu CK, – tačiau be Niurbergo 2.

Ar tik ne dėl to šią politinę etiketę (politiniai banditai) buvę ir nepražuvę sovietinės propagandos asai dar ir šiandien iš apyvartos nepaleidžia?

Nėr to blogo, kad neišeitų į gera – Tauta suprato, kad desovietizacija būtina.

Kad tokios neįvykdė būtent posovietiški signatarai, tai dar nereiškia, kad praktiškai desovietizavijos negalima įvykdyti rinkimų metu! Taigi nebalsuoti už visus žodžiu ar raštu (vsio zakonno) išsiryškinusius, juodais darbais pasižymėjusius (prishvatizacija, krizėmis, skolomis), ar kagėbistine prievarta (Pociūno mirtis, Kauno pedofilijos bylos 9 žuvusieji, mažylės pagrobimas) pasidemonstravusius!
Ir amen.

Naujas, patriotinis Seimas, be persikrikštijusių KP, KGB ir rezervistų, eliminuotų juos dar ir iš valstybinių struktūtų bei pedagogikos, iš politinių bei visuomeninių organizacijų ir jau tada galėtume atkurti savo valstybę be buvusių okupantų politinės įtakos per „Rusų sąjungą“ ar „Lenkų rinkimų akciją“, be vakarietiškos „dovanos“ – liberalizmo su gėjų akcijomis ir pedofilų bylomis.

Ir tai ne tik galime, bet ir privalome padaryti šiemet per rudeninius Seimo rinkimus. O iki rinkimų – reikia griežtai atrinkti „grūdus nuo pelų“, kad ir vėl jų nepatektų Seiman.
Pirmiausiai susirikiuokime teisingai terminus, kad vėl kokio sukčiaus Sorošo parankinis mums neįpirštų kokių liberalų, pagarbių tolerantų,  globalistų ar vaivorykštinių homoseksualistų…

Jei išverstume į lietuvių kalbą „liberal“, išeitų, „myliu visus“?! Tai dar vaivorykštinė vėliavėlė kaip simbolis šalia ir aišku kokios ne politinės, o lytinės orientacijos siekius ši partija gana užmaskuotai, bet siekia.

Pagarbi tolerancija – reiškia pakantumą, bet ne bet kokį (sakykime – kaip atitvertame paupy gejų eitynės), o „pagarbų pakantumą“, kokį šiemet pademonstravo valdantieji konservatoriai, surengdami ne vienų gėjų, o viso pulko „nusiorientavusių mažumų“ (lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų) ištisą renginių plejadą per savaitę su spaudos konferencija Lietuvos širdy Seime, gėjų knygos pristatymu, seminaru ir netgi eitynėmis Gedimino prospekte!!!

Argi ne keista, kad kitai nepilnametei lytinei mažumai, nukentėjusiai nuo pedofilų, ne tik „pagarbios tolerancijos“ nebuvo parodyta, bet netgi 72 konservatorių ir socialdemokratų balsais šios tragedijos svarstymo klausimas buvo išbrauktas iš Seimo dienotvarkės!!!

Taigi, akivaizdu, kad rudenio rinkimuose nei už konservatorius, nei už socdemus Tauta nebalsuos.

Turime Seime ir  „globalistų“ atstovus, kuriems, kaip ir sovietmečiu „…jų adresas nei namas, nei gatvė, o visa sąjunga..“! Šiandien jų adresas jau visas žemės rutulys, bei tautybę atstoja tik pilietybė. Būtent globalistų niekaip nesiseka  „prikirpti“ nei pagal kriminalinius, nei pagal civilinius kodeksus, net ir  „elkaponės“  mokesčių mokėtojų variantas neveikia! Tačiau, būtent tokios (Darbo partijos) frakcijos atstovė, baigusi žemės ūkio mokslus su kolege iš konservatorių frakcijos – muzike, gavo leidimą aplankyti pagrobtą mažylę!?

Ne gydytojai, kurių Seime didokas būrys, o ekonomistė su muzike…
Gydytojų, šiukštu, nebuvo galima leisti apžiūrėti pagrobtosios, nes jos jau per TV „interviu“ fiksuojamas neadekvatus elgesys rodo psichologinius pokyčius, o po pirmojo pasikėsinimo Teismo medicininėje išvadoje užfiksuoti kaklo ir krūtinės nubrozdinimai bei kraujosrūvos akivaizdžiausiai demontruoja „motinišką Stankūnaitės meilę“, bei leidžia įtarti ir antrojo grobimo karto galgi subtilesnius pažeidimus…O ką jei vizituojantys gydytojai būtų padarę mažylės plaukų ar kraujo analizę?!!Vien prisiminus Miuncheno specialistų atliktų D.Kedžio plaukų tyrimų išvadas, darosi baugu…Todėl globalistai tik skelbiasi „globaliai globojantys“ visas skriaudžiamas  mažumas, o faktinai tai vykdo tą pačią internacionalinę politiką, tik perkrikštiję ją į „mažumų teises“.

Taigi, užsilikę okupantai iš interių tapo „mažumomis“. Ir iš tiesų, rusakalbiai interiai nesudaro ir 20% Lietuvos gyventojų, šnekančių116 kalbomis ir lygiateisiai gyvenančių Lietuvoje jau 600 metų, bet lojalių mūsų valstybei.Taip, kad persikrikštijusių  okupantinių interių iš tiesų yra mažų mažiausia mažuma tarp tų 20%. O juos jau mes „per okupacinį išlaisvinimo laikotarpį“ išmokome pažinti, taigi, ir už juos nebalsuosime.

Būtų gerai, kad Seimas jų politines organizacijas – „Rusų sąjungą“ ir „Lenkų rinkimų akciją“ – išeliminuotų iš politinio gyvenimo.

Na, o homoseksualistai,tai patys ne tik visi išsiviešino, bet ir 20 organizacijų susikūrė, tarpusavy netgi sąjungas – „Žmogaus teisių koaliciją“ sudarinėja. Pati charakteringiausia jų skiriamoji savybe, tai ir vėlgi atvirkštinė nei realybė terminologija. Beveik visose 20 organizacijų pavadinimuose dominuoja sąvoka „lygios teisės“!

Nors Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) įvertinimu Lietuva yra pati geriausia ES narė su mažiausiu tautinių mažumų diskriminavimo nuošimčiu, tačiau šios sukčiaus Sorošo įkurtos Atviros Lietuvos Fondo organizacijomis, paremtos 200 milijonų, taigi privalo „atidirbti“ šitokią stambią paramą? Tai ir atidirbinėja, tiek pavieniui, tiek susijungdamos į bendrą chorą su holokausto industrijos specialistais, persikrikštijusiais okupantais ir sekso revoliucionieriais.

Svarbiausia, kad šis „venigretas“ tarpusavy dera! Maža to, jų vadovų pavardės vis dubliuojasi keliose organizacijose, kaip lyg ir „antraeilėse pareigose“, todėl iš 21 organizacijos užtenka žinoti 10 pavardžių, kad nepatikėti „paplonintu balseliu“ ir neužkibti ant jų kabliuko per rinkimus. O tai būtų tokie „lyderiai“ ir „propagandistai“.
Tai Atviros Lietuvos  fondo buvęs vadovas D. Kuolys, „Globalinės iniciatyvos psichiatrijoje“ direktorė D.Juodkaitė, Lietuvos gėjų lygos vadas Simonko, Lietuvos Žydų bendruomenės  vadovas S.Alperavičius, „Lietuvos žmogaus teisių centro“ direktorius G.Andriukaitis, „Lygių galimybių plėtros centro“ direktorė V.Aleksėjūnė, „Lygių teisių ir socialinės plėtros centro“ direktorius V.Valentinavičius, „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ direktorius H.Mickevičius…

Jau nekalbant apie panašios ideologijos patarėjus-padėjėjus Vyriausybėje, Prezidentūroje ir Seime.

O ką bekalbėti apie persikrikštijusių interių propagandinį korpusą? Ir tai pradedant sovietinės teisėtvarkos žvaigždėmis, ganančiomis konstitucines dvaseles, pudruojančiomis „liberaliomis“ (visus mylinčiomis) idėjomis studentų smegenis ar naivių piliečių galveles?
Be šių žymių  pažibų, kaip Aukščiausiojo Teismo pirmininko Kryževičiaus, Teisingumo ministro Šimašius, Generalinio prokuroro Valio yra ir eilė blankesių žvaigždučių, kaip – L.Slušnys, D.Radzevičius, V.Savukynas, A.Dambrava, A.Račas, E.Digrys. Yra ir buvusių, visai užgesusių, bet žūt-būt pasiryžusių ant svetimo skausmo laužo apsišviesti, sužibėti ir gal (?) dar kartą į Seimo krėslą nepelnytai atsisėsti? Tokie siekiai tiek signatarų (R.Ozolas, B.Genzelis), tiek politikų (Gylys, Medalinskas), tiek ir daugumos esamų seimūnų.

Ramiai stebėjusių 4 metus vykstančią žūtbūtinę N.Venckienės kovą su jųjų pačių sukurtu teisinio nihilizmo slibinu, ir nei žodeliu, nei parašėliu ant rezoliucijų neparėmusių, bet šiandien pilietinio pasipriešinimo akcijų į pirmąsias gretas išėjusių, ir netgi akivaizdžią Prezidentės priešpriešą Venckienei provokuojančių.

Juk tik ant vienintelio prezidentinės valios žodžio N.Venckienė Kryževičiaus dar nenukryžiuota!O juk Seimas, anuomet svarstydamas D. Kedžio 56 skundus jau buvo nustatęs prokuratūros nusikaltimus, bet nei vieno tyrėjo nenubaudė. Šiuokart Seimas net atsisakė svarstyti mergaitės pagrobimo pasikėsinimą. O tai buvo akivaizdus leidimas pakartoti. Pakartoti ne tik grobimą, bet ir su generaline repeticija prieš N.Venckienės imuniteto atėmimą garantuotais 72 balsais.

Po krizinių saulėlydžių Tautai ir 1 200 milijonierių saulėtekių, po išaiškintų „nuorientuotų“ našlaitynų ir krapų lapais pridengtų šešėlinių pajamų, po narkomafijos sėkmingu pridengimu „metadono pakaitine terapija“, po amžiaus statybų milijardinių skolų klondaikų įteisinimo – šiandieniniam „elitui“ nebeliko jokių šansų būti perrinktam į Seimą.Nei vienmandatėse apygardose, nei sąrašiniu-atsarginiu būdu.
Todėl buvo būtina atrasti naują ar panaudoti seną problemą, kad jų sprendimui susikurtų (persigrupuotų) nauji dariniai ir jų didvyriai ant „balto žirgo“ vėl įjotų Seiman senos vagos arti.

Sena problema – finansai ir vis didėjančios milijardinės skolos pasaulinės krizės fone didvyrių neišaugins. Todėl buvo „trinktelėtas“ Snoro banko bankrotas, apdairiai prieš pusmetį atsistatydinus R.Šarkinui iš pagrindinio valstybės finansisto posto. Na, o dabar ieškomas „atpirkimo ožys“ ir vėl užmetant šešėlį ant Prezidentės.

Nauja problema – pedofilų aukos pagrobimas. Tuos, kurie mergaitę 4 metus saugojo, už ją kovojo, rezoliucijas, peticijas rašė ir dešimttūkstantinius parašus rinko, policija elektrošokais neutralizavo, į automobilius supakavo ir į nuovadas nutransportavo. Apiformino kaip adminitracinės teisės pažeidėjus ir pabaudom „apdovanojo“.
Nedesovietizuotos interpropagandos korpusas per visas TV ir kitas žiniasklaidos priemones užpylė informacinę erdvę „teismo sprendimo privalomo vykdymo“ demagogija, akiplėšiškai teigdami, kad per TV mūsų matyti veiksmai visai ne smurtas.
       Iškart kyla įtarimas apie nevienodai suprantamas sąvokas ar gal atsiradusius naujus įstatymus?

Dėl įvykių Klonio gatvėje 2012-05-17 oficialios interpretacijos (teismo sprendimo privalomo vykdymo) ir per TV transliuotų veiksmų vaizdų tarpusavio neatitikimo (akivaizdi prievarta), visuomenėje kyla pagrįsti ginčai, nepasitenkinimo mitingai ir kitokie pilietinio nepaklusnumo aktai, kurių galima būtų išvengti, paaiškinus visuomenei atskirų sąvokų, kategorijų apibrėžimus ir galimus naujus įstatymus.

O būtent:
– Ką šiandien VRM įvardina smurtu, jei TV matyti vaizdai nebuvo smurtas?
– Kokiu įstatymu VRM pareigūnai vykdydami teismo sprendimą vadovavosi, jei Policijos įstatymo 24 str. išvardinti šaunamųjų ginklų, fizinių prievartos priemonių kaip elektrošokas, dujos panaudojimas neatitiko nei vienam įstatymo punktui?
– Kokiu įstatymu buvo remtasi užlaužiant rankas imunitetą turinčiai teisėjai, jei Policijos įstatymo 24 str. iš vis draudžia naudoti jėgą prieš moteris ir vaikus?
– Kokiu įstatymu buvo remtasi įsiveržiant į privačią žemės teritoriją ir išlaužiant-išpjaunant privataus namo duris bei išdaužiant langus ir taip įsiveržiant į patalpas be teismo įsilaužimui atskiro sprendimo?

Tačiau tikėtis tikslių atsakymų į pateiktus klausimus bei galimai naujų įstatymų tekstų, kurių visuomenė nežino ir gal nepagrįstai piktinasi antstolės, advokato ir policininkų veiksmais – neverta.

Tuo nežinojimu labai išmoningai naudojasi susikūrę įvairūs „demokratiniais“ ir „teisingumo“ vardais pasipuošę judėjimai, kuriais tikimąsi nors dalinai netralizuoti per metus susiformavusį Klonio gatvėje tikrai pilietinę „Drąsos kelio“ organizaciją.Jos vėliava tapusi N.Venckienė pasidarė labai pavojinga jėga rinkimuose, kurią parems visi vaikus turintys, visi nuo nedesovitizuotos teisėtvarkos ir teisėsaugos nukentėję, visi kubilinių krizių apiplėšti ir labai pigiai (50-100 litais) papirkti bandomi. O tai sudaro 80% visų balsuotojų.
Tai dabar pagal naujų visuomeninių grupuočių vadovus bandome identifikuoti naujas politines jėgas būsimuosiuose rinkimuose.

1. N.Venckienė – su „Drąsos keliu“ – aiški antipedofilė ir teisinio nihilizmo auka.
2. D.Kuolys – pasaulio sukčiaus Sorošo parankinis, ilgametis Atviros Lietuvos Fondo (ALF) vadovas, sėkmingai išvystęs ir išplėtojęs ALF į 20 dukterinių organizacijų, ginančių Lietuvos „mažumų teises“.
3. R.Ozolas su B.Genzeliu – signatarai, persikrikštiję komunistai, nepriėmę desovietizacijos, kas suformavo teisinio nihilizmo klestėjimą Lietuvoje ir dabartinę situaciją Kauno pedofilijos byloje. Jie negynė D.Kedytės per visus 4 pedofilinės bylos metus.
Akivaizdu, kad N. Venckienės „Drąsos kelio“ bloką parems Tauta.
Akivaizdu, kad D. Kuolį – kaip rėmė sukčius Sorošas, taip ir rems jo sukurtų ALF dukterinių organizacijų koaliciją, kuri rūpinasi tik „ mažumomis“, tiek nusiorientavusiomis, tiek ir interinėmis.
Neaišku, kas rems R. Ozolą ir B. Genzelį – kai B. Lubys jau Anapilyje. Nebent Kristutė susiprotės susijungti arba kitokiu būdu paremti?

Pabaigai visgi norėtųsi grįžti prie R.Valatkos epiteto „politiniai banditai“ – tai kam šis įvardis labiausiai tinka šiandieninėje Lietuvos politinėje situacijoje?
Ar plėšikaujančiai ir „nusiorientavusias mažumas“ pagarbiai toleruojančiai valdžiai?
Ar pasaulio sukčiaus Sorošo parankiniui D.Kuoliui, sėkmingai įkūrusiam 20 dukterinių ALF organizacijų, ginančių lytinių ir interinių mažumų teises?
Ar ant teisinio nihilizmo kryžiaus kalamai N.Venckienei su Tautos remiamu „Drąsos keliu“?