Aktualijos

POST SCRIPTUM

Written by Redakcija · 4 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Seimo nariams

Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės Seimo nariams

LAISVĖS KOVOTOJAMS

Žiniasklaidai  

              POST SCRIPTUM

Vilnius,  2023-06-20

2023-06-16 išplatinome laišką „ODĖ 1941 m BIRŽELIO SUKILIMUI“  (pridedame).

Paviešinus laišką susilaukėme kai kurių pastabų, pasiūlymų ir papriekaištavimų. 

2023-06-19 Seimo Konstitucijos salėje vykusioje mokslinėje konferencijoje apie 1944-1953 metų partizaninį karą buvo atkreiptas dėmesys į tai kaip M. Ivaškevičius knygoje „Žali“ niekino partizaninį judėjimą, partizanus ir partizanų vadą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininką generolą Joną Žemaitį – Vytautą, kaip buvęs ministras pirmininkas A. Kubilius iš Lietuvos partizano Albino Kentros atėmė  Miško brolių muziejų, kaip G. Landsbergis pareikalavo pašalinti iš Ukmergės parko partizano Juozo Kasperavičiaus paminklą, kaip daugelį metų nepateikus įrodymų 1941 m Birželio sukilėliai buvo įvardijami žudikais ir aiškinama, kad Lietuva yra žydšaudžių tauta. 

Todėl  pateikiame kai kuriuos duomenis iš 1941 m Birželio 22-28 d sukilimo Deklaracijos įteisinimo istorinių aplinkybių ir paaiškiname:

KONSTATUOJAME: 

Kad sukilimas vyko 1941 metų birželio 22 – 28 dienomis.

Kad 1941 m Birželio 23 dieną Lietuvos Laikinoji Vyriausybė paskelbė pareiškimą „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“.

Kad naciams uždraudus Laikinosios Vyriausybės veiklą ir pareikalavus nuginkluoti sukilėlius daugelis sukilėlių išėjo į pogrindį,  įstojo į generolo Povilo Plechavičiaus Vietinę rinktinę, į partizanus. 

Kad  atkūrus ir apgynus Lietuvos Nepriklausomybę ne vieną kartą buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Sukilimo Deklaraciją.

Kad 2000-09-12 Seimas NUTARĖ: priimti „1941 m birželio 23 d Lietuvos Laikinosios Vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo  „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“ pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“.

Kad  2000-09-19 Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis įregistravo REZOLIUCIJĄ „Dėl 1941 m Birželio sukilimo įvykių vertinimą“, kurioje aiškinama apie  smurtą prieš civilius gyventojus ir jų žudymus, apie teisėtvarką. Tačiau V. Landsbergis nepateikė nė vieno žudynių arba sukilėlių nusikaltimo fakto.

Kad 2000-09-26  Seimas priiėmė protokolinį nutarimą „Išbraukti 2000-09-12 d priimtą Seimo nutarimą iš  teisės aktų sąrašo.  

PRAŠOME  NELEISTI NIEKINTI  IR  SMERKTI KITŲ KOL TAI NEĮRODYTA TEISMUOSE..

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė  

Pirmininko pavaduotojas   V. Jakubonis

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,         el. p.   leonaslabora@gmail.com   

PRIEDAS     

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Seimo nariams

Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės Seimo nariams

LAISVĖS KOVOTOJAMS

Žiniasklaidai

ODĖ 1941 m BIRŽELIO SUKILIMUI

             Vilnius,   2023-06-16

Jau daugelį metų daugybę kartų 1941 m Birželio 22-28 d sukilimo dalyviai, partizanai, Laisvės kovotojai, sąjūdininkai kreipiasi į atsakingiausias Lietuvos organizacijas prašydami įteisinti 1941 m Birželio 22-28 Sukilimo Deklaraciją. 

DAUGELIS PRISIMENA, kai  2013-03-07 Laisvės kovotojai, tarp kurių buvo Birželio Sukilimo dalyvių,  lankydamiesi pas Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašė įteisinti 1941-06-23 dienos Birželio Sukilimo Deklereciją. Panašūs susitikimai vyko 2013-04-10 pas LR Seimo Pirmininką Vydą Gedvilą ir 2013-05-17 pas Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių. 

KONSTATUOJAME, kad Deklaracijos įteisinimo klausimas nebuvo sprendžiamas. 

PRIMENAME, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba 2021-06-25 laiške „LIETUVĄ VALDANTIEJI  PANIEKINO  1941 m.  BIRŽELIO  SUKILIMĄ“  atsakingiausiems Lietuvos vadovams ir organizacijoms  rašė: „Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, kaip ir daugelis organizacijų,  įdėjo daug pastangų, kad būtų iškilmingai valstybės lygiu paminėtas 1941 m  80-ties metų Birželio Sukilimo jubiliejus,  tačiau dabar yra priversta ateities kartoms palikti tik tokio turinio laišką: „2021 metais, kai Lietuvos Respublikos Prezidentas buvo Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė – Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė – Ingrida Šimonytė, kai Seimo daugumos koalicija buvo sudaryta iš Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos   buvo ignoruotas 1941 m Birželio Sukilimo 80-ties metų jubiliejaus paminėjimas. Šiai datai paminėti Lietuvoje nebuvo skirta jokio valstybės lygio renginio.“

Praėjus dvejiems metams 2023-06-14 d valstybės lygmeniu paminėti GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENŲ atminimai. Tačiau niekur nė žodžiu nebuvo užsiminta apie 1941 Birželio 22-28 dienų  Sukilimo žygdarbiai išlaisvinant Lietuvą nuo sovietinių okupantų. 

2023-06-14 Seime buvo platinamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacinis raštas, kurio antroje eilutėje buvo įrašyta Žuvo per 1941 m. Birželio sukilimą – 700. Tai reiškia, kad SUKILIMAS vyko. Susidaro nuomonė, kad Lietuvos valdžia ir politikai yra paskelbę politinį maištą prieš Birželio sukilėlius. 

Bandymai aiškinti, kad sukilėliai žudė Lietuvos piliečius mūsų manymu neturi jokio pagrindo, nes iki šiol nė vienas pasaulio teismas nėra nuteisęs nė vieno sukilėlio. 

Daugelį metų sukilėliai buvo su mumis ir kartu su Sąjūdžiu dalyvavo  atkuriant ir apginant Lietuvos Nepriklausomybę. Daugiau kaip per 30 metų niekas neapskundė teismams sukilėlių. Turėję pretenzijų sukilėliams galėjo paduoti ieškinius teismams ir viską išsiaiškinti. TAČIAU DAUGYBĘ METŲ MILŽINIŠKA  ŠMEIŽTO KAMPANIJA TEBEVYKDOMA PRIEŠ SUKILĖLIUS IR JŲ ARTIMUOSIUS. 

SUKILĖLIAI IŠĖJO AMŽINYBĖN – Teisėju gali būti tik Aukščiausiasis.

NUSILENKDAMI sukilėliams, žuvusiems, jų kilniems siekiams ir žygdarbiams 

2023-06-23 dieną 17 val ateikime į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo paminėti Birželio Sukilimą, susirinkime sukilimo vietose, pasimelskime prie SUKILĖLIŲ KAPŲ ir reikalaukime įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Lietuvos Laikinosios Vyriausybės pareiškimą „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“.   

SUSIRINKIMUOSE PRISIMINKIME DIDVYRIŠKĄ UKRAINIEČIŲ KOVĄ PRIEŠ RUSIJOS MILITARISTUS, PADĖKIME UKRAINAI  IR MELSKIME AUKŠČIAUSIĄJĮ PADĖTI UKRAINAI. 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė  

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

     el. p.   leonaslabora@gmail.com