Aktualijos

Povilas Žumbakis. Mama bears revoliucija

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Egzistuoja toks trūkis, kad bent privačiai iš tiesų rimtų žmonių tarpe kalbamasi apie galimybę, jog situacija atves iki kruvinos revoliucijos. Viskas yra apversta aukštyn kojomis. 

Tačiau respublikonų laimėti lapkričio 2 dienos rinkimai, pirmiausiai Glenno Youngkino pergalė Virdžinijos gubernatoriaus rinkimuose, galima sakyti, buvo demokratiniu keliu vykstančios taikios revoliucijos pradžia. Toks kelias gali padėti išvengti kruvino kelio. 

Už naująjį respublikoną gubernatorių balsavo labai daug žmonių, kurie ne tik nėra respublikonų šalininkai, bet kitomis aplinkybėmis tikriausiai nebūtų balsavę už respublikoną kandidatą. Tai baigę universitetus rinkėjai, ypač moterys. 

Ne taip paprasta suprasti, kas čia nutiko. Kairieji Amerikoje kantriai ir sistemingai perėmė vadinamąsias boards of education, švietimo tarybas. JAV mokyklų gyvenimas – mokytojai, mokymo tvarka, iš dalies programos ir kiti dalykai yra tvarkomi vietos (county) lygiu renkamų žmonių, šių švietimo tarybų. Rinkimų metu JAV rinkėjai gauna 5-6 puslapių rinkėjo lapus, kurių pabaigoje būna šie švietimo tarybų kandidatai ir daugybė žmonių į tai net nekreipia dėmesio. Mokytojų profsąjunga ir globalūs finansuotojai pasistengė, kad visoje Amerikoje į šias tarybas būtų išrinkti kairieji. 

Tarybos pradėjo stumti į mokyklas kairiųjų propagandą. Tai vyko daug metų, vyko ir Trumpo laikais. Procesas liko nepastebėtas iki pat koronos pandemijos, kai tėvai ir vaikai buvo uždaryti namuose, pamokos pradėjo vykti internetu ir tėvai pirmąkart pamatė, ko mokomi jų vaikai. Staiga tos moterys, kurios pačios save laikė itin liberaliomis, buvo baigusios kairiųjų dėstomus aukštuosius, patyrė šoką, pamačiusios tas pamokas. Jos pradėjo eiti į mokyklų skaityklas ir jose žiūrėti vaikams siūlomas knygas. Rado, kad net pradžios mokyklose vaikams yra duodamos faktiškai pornografijos knygos. Trečios klasės vaikams dėstoma neklausyti tėvų ir patiems pasirinkti savo lytį, reikalauti iš tėvų vaistų lyčiai keisti. 

Kai motinos tai pamatė, prasidėjo tikra demokratinė revoliucija. Kažkas įžvalgiai pavadino šias mamas Mama bears. Amerikiečiai žino, kad po parkus vaikštančios meškos nelabai pavojingos, kol jų neužkabini, bet – gink Dieve – negalima eiti prie meškiukų, nes tada mama meška mirtinai pavojinga. Taigi prasidėjo mama bear ir papa bear revoliucija. Svarbu suprasti, kad tai ne respublikonų darbas. 

Minėtos švietimo tarybos parenka ne tik mokytojus ir knygas, iš kurių mokomasi, tačiau pradėjo ir masiškai keisti gimnazijų pavadinimus. Suprantama, viešosios gimnazijos vadinosi JAV tėvų kūrėjų vardais – Vašingtono, Džefersono ir panašiai. Tėvai tai ignoravo ir nesureikšmino. Tačiau kai pamatė, ko mokomi jų vaikai, kantrybė trūko. 

Tokiame kontekste Virdžinijos demokratų kandidatas į gubernatorius, norėdamas įtikti mokytojams, debatuose pasakė, kad tėvai neturėtų kištis į jų vaikų auklėjimą. Tą akimirką jo rinkimai buvo baigti. Moterys pasakė that`s it

Tas pats vyksta visoje Amerikoje. Marksizmo įsigalėjimo rezultatas – iš trijų su puse tūkstančio universitetų tik keli yra likę ne marksistiniai. 95 procentai dėstytojų patys save vadina socialistais. Kas vyksta? Konservatyvių tėvų vaikai nueina į universitetus ir grįžta „iškepti“ kairieji. Jeigu neįvyks demokratinė revoliucija, Amerika, kurią pažįstame, tiesiog dings. Kyla klausimas, ar ne tas pats vyksta ir Lietuvos universitetuose?