Aktualijos

PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL LRT DEBATŲ, MILIŪTĖS ELGESIO

Written by Redakcija · 1 min read

“Drąsos kelias” politinė partija apskundė LRT darbuotojos Ritos Miliūtės veiksmus debatų metu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

LRT debatų vedėja Rita Miliūtė 2020 m. rugsėjo 25 d. „Drąsos kelias“ politinės partijos atstovams Neringai Venckienei, Vytautui Antanui Matulevičiui, Eduardui Vaitkui neleido be jos įsikišimo ir trukdymo išnaudoti skirto debatų laiko, pertraukinėjo. R.Miliūtė negerbė žmogaus orumo ir jo teisių, nusižengė moralės ir etikos principams, skelbė neteisingas žinias, nesilaikė profesinės etikos normų. R. Miliūtė pertraukė Neringą Venckienę, Vytautą Antaną Matulevičių, Eduardą Vaitkų 29 kartus, nors pagal LRT nustatytas taisykles kiekvienam klausimui buvo skirta 1 minutė. Penktadienį vykusiuose debatuose Rita Miliūtė “Drąsos kelias” atstovus pertraukė ne mažiau kaip 29 kartus.

Be to, LRT vedėja Rita Miliūtė replikuodama pateikė melagingą informaciją:

–          Nesaugios vakcinos nebūna leidžiamos į rinką,

–          Reikia pakeisti kai kuriuos konstitucinius įstatymus, kad jie neprieštarautų Konstitucijai, arba Konstituciją;

–          Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalis draudžia po apkaltos dalyvauti rinkimuose;

–          Šiuo metu yra teisiškas išspręstas klausimas (neleisti kandidatuoti po apkaltos), kol nėra pakeistas įstatymas

            Paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies  (2012 m. kovo 22 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kuris prieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimui byloje Paksas prieš Lietuvą.

            Vyriausioji rinkimų komisija yra saistoma Konstitucijos, bet ne Konstitucijai ir Europos Žmogaus Teisių Teismui prieštaraujančių Konstitucinio Teismo nutarimų. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio požiūriu yra neproporcingas, taikytinas ir Neringos Venckienės atžvilgiu.

            Jokio naujo teisinio reglamentavimo nereikia pakeisti, nes nei Konstitucija, nei Seimo rinkimų įstatymas neturi būti pakeisti, nes šie teisiniai norminiai aktai nedraudžia po apkaltos dalyvauti rinkimuose, o tai atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą nurodymus Lietuvai.

 

“Drąsos kelias” politinė partija