Aktualijos

Pranešimas spaudai: „Kodėl slepiama baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei?“

Written by Redakcija · 3 min read

2018 m. liepos 30 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako, žurnalisto Kazimiero Juraičio ir asociacijos „Taikos partija“ pirmininko Stanislav Ladinskij spaudos konferencijos Seime „Kodėl slepiama baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei?“

2017 m. iškelta baudžiamoji byla Seimo narei Rasai Juknevičienei dėl 2017-09-21 d. Seimo plenarinio posėdžio metu ir per Seimo TV jos paskleisto šmeižto, kad žurnalistas Kazimieras Juraitis dirba Rusijos FSB.Apklausus liudytoju K. Juraitį ir pripažinus jį nukentėjusiuoju, 2018-05-22 d. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Vita Gedvilienė, netikėtai šią baudžiamąją bylą nutraukė, net neapklaususi Seimo narės R. Juknevičienės. Prokurorė parašė, kad Lietuvos liaudies partija, anot 2015 m. VSD ir AOTD prie KAM “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, dirba Kremliui. Tačiau K. Juraitis kreipėsi į teisėsaugą ne dėl šios parijos, o dėl jo apšmeižimo. Be to, šiame dokumente K. Juraitis net neįrašytas, o Lietuvos liaudies partija neiminima dirbanti Kremliui.

K. Juraičio skundą dėl baudžiamosios bylos nutraukimo atmetęs vyr. prokuroras Vytautas Jancevičius pasirėmė net neegzistuojančiu dokumentu – nenurodytų metų VSD ataskaita apie grėsmes nacionaliniam saugumui. VSD kasmet skelbia savo veiklos ataskaitas, jose K. Juraičio nemini, o kasmetinį „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ VSD skelbia drauge su AOTD prie KAM. Norisi tikėti, kad prokuroras V. Jancevičius tai supranta. Todėl pranešėjai klausia Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorų, kodėl šie negerbia savo profesijos? Laikas Seimo narei R. Juknevičienei pačiai išmokti pirmiau pagalvoti prieš kalbant viešai. Tačiau neapklausus šmeižtą viešai paskelbusios Seimo narės bent liudytoja, neįmanoma žinoti, kuo remiantis ji paskleidė šią informaciją apie K. Juraitį. Jei ikiteisminiame tyrime atsiranda nukentėjusysis, tai turi būti ir įtariamasis. Jei R. Juknevičienė nepažeidė įstatymų, tai kodėl K. Juraitis pripažintas nukentėjusiuoju? Kodėl K. Juraitis, apskundęs prokuroro V. Jancevičiaus nutarimą, ir patys prokurorai turi spėlioti, ką omenyje turėjo ši Seimo narė? Tai būtina buvo išsiaiškinti tyrimo metu. Prokurorai turėjo kreiptis į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, kad šis kreiptųsi į Seimą dėl Seimo narės R. Juknevičienės neliečiamybės panaikinimo. Toks įstatymas. Kodėl jis negalioja R. Juknevičienės atveju?

Šiandien Vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM (toliau – VAD) nurodymu Seimo kanceliarija ne tik neįleido į Seimą net šios spaudos konferencijos pranešėjų – Kazimiero Juraičio ir Stanislavo Ladinskio, bet ir skelbiant pranešimą apie šią spaudos konferenciją be Z. Vaišvilos žinios pranešėjus K. Juraitį ir St. Ladinskį pašalino iš šio pranešimo (www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=260111 ).

Po 2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijos, kurioje buvo pristatytas LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ ( https://www.youtube.com/watch?v=3VObCJ4865E ), VAD nurodymu Seimo kanceliarija nebeišrašo leidimų kai kuriems asmenims į Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijas Seime, VAD neįleidžia jų į Seimą. Signatarui Z. Vaišvilai paaiškinta, kad šie asmenys metams laiko (nuo 2018-04-24 d. iki 2019-04-24 d., t.y. iki Respublikos Prezidento rinkimų 2019 m. gegužės 12 d.) neįleidžiami į Seimą. Bandymų būdu paiaškėjo šie asmenys: Žilvinas Razminas, Kazimieras Juraitis ir Stanislav Ladinskij. Jiems apie tai net nepranešta. Tai vadinama prevencine priemone „dėl destruktyvaus elgesio rizikos tikimybės“.  

Ž. Razmino neįleidimo į Seimą priežastis pranešėjai supranta – kad po 2018-01-03 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijos Seime Ž. Razminas dar ką nors viešai nepaskelbtų apie Vytauto Landsbergio užsakymus teroristiniams aktams ar bandyti 1993 m. įvykdyti ginkluotą valstybės perversmą.

Kad išsiaikinti K. Juraičio ir S. Ladinskij neįleidimo į Seimą priežastis, signataras Z. Vaišvila kreipiasi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Vytautą Baką ir jo pavaduotoją Rasą Juknevičienę, ar šie komiteto vardu ar asmeniškai nesikreipė į VAD dėl šių asmenų neįleidimo į Seimą. 2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatytas LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“, žunalistui K. Juraičiui bandant pateikti klausimą, jam tai nebuvo leista padaryti. Salėje buvusi R. Juknevičienė pradėjo garsiai reikalauti, kad K. Juraitis būtų išvesdintas iš Seimo. Salėje buvę Z. Vaišvila ir S. Ladinskij R. Juknevičienės ir ją palaikiusio V. Bako paprašė netrukdyti spaudos konferencijos. Z. Vaišvila prašo šių dviejų Seimo narių paaiškinti, ar tai yra kerštas K. Juraičiui dėl to, kad Seimo narei R. Juknevičienei jo prašymu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir St. Ladinskij, kuris korektiškai šios Seimo narės paprašė netrukdyti K. Juraičiui pateikti klausimus.

Z.Vaišvila dėl šio žmogaus teisių pažeidimo kreipiasi į Seimo valdybą ir Žmogaus teisių bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetus, Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, atkreipdamas dėmesį, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 2018-07-26 d. paskelbtose Baigiamosiose pastabose dėl Lietuvos ketvirtosios periodinės ataskaitos ( https://tbinternet.ohchr.org/…/…/CCPR_C_LTU_CO_4_31863_E.pdf ) konstatuoti Lietuvos pažeidimai dėl asmenų ir organizacijų paskelbimo kasmetiniuose “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose” dėl jų nuomonės reiškimo. JT EŽK nurodė, kad Lietuva neskelbia informacijos apie tokio veiksmo kriterijus ir procedūras, teisinį pagrindą. Lietuvai nurodyta nutraukti šiuos žmogaus teisių pažeidimus, nes asmenys turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę ir rinktis išraiškos priemones.

2018-03-26 d. Seimo spaudos konferencijoje pristatant LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2017 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, LR VSD vadovas Darius Jauniškis paskelbė, kad jam yra garbė pristatyti šį grėsmių vertinimą visuomenei. Pranešėjai mano, kad Lietuvai būtų garbė, jei tai padaręs D. Jauniškis pats atsistatydintų iš užimamų pareigų.