Aktualijos

PRANEŠIMAS SPAUDAI: Visuomeninis sambūris „Lietuva yra čia“. Arvydo Juozaičio pareiškimas

Written by Redakcija · 2 min read

A.Juozaitis telkia visuomeninį-politinį sambūrį „Lietuva yra čia“ ir ruošiasi dalyvauti 2020 m. Seimo rinkimuose

Lietuvos respublikos prezidento rinkimų dalyvis filosofas dr. Arvydas Juozaitis pareiškė toliau tęsiąs politinę veiklą ir telkiantis visuomenininkų bei politikų pajėgas į platų visuomeninį-politinį judėjimą „Lietuva yra čia“.  Su šia politine jėga A. Juozaitis ketina dalyvauti būsimuose Seimo rinkimuose 2020 m.Birželio 5 d. Kaune įvyko sambūrio „Lietuva yra čia“ sueiga, su sambūrio dalyviais buvo svarstomos tolimesnės galimybės ir būdai, kaip tinkamai atstovauti bemaž 67 tūkst. rinkėjų atidavusių savo balsą už A. Juozaičio kandidatūrą Lietuvos prezidento rinkimuose, kaip aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Buvo numatyti ir aptarti du veiklos būdai, užtikrinsiantys „Lietuva yra čia“ veiklos tęstinumą – visuomeninis ir politinis. Sambūris „Lietuva yra čia“ kaip visuomeninis darinys toliau plėtos veiklą visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolės ir viešinimo bei visuomeninių iniciatyvų realizavimo srityje. O formuojama politinė partija „Lietuva yra čia“ per keliamus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą įtakos įstatymų leidybą ir Vyriausybės formavimą.

„Visuomeninis sambūris „Lietuva yra čia“ ir jau esamų partijų ketinimai apjungti patriotines ir nacionalinius interesus ginančias jėgas – mūsų kelias. Tuo keliu eisime, kurdami politinį judėjimą „Lietuva yra čia“, – rašoma A. Juozaičio išplatintame pareiškime.

„Pagaliau ilgai lauktas vienijimosi procesas prasidėjo. Vienu metu vyksta derybos su keliomis politinėmis partijomis.  Vienytis kviečiame visas nacionalinį Lietuvos interesą ginančias partijas. „Lietuva yra čia“ – bus atviras naujo tipo politinis susivienijimas. Tai bus visuomeninių organizacijų, aktyvių žmonių, ir partinių vienetų junginys, kurio tikslas –  Lietuvos valstybės nacionalinis intereso užtikrinimas – įgyvendinti piliečių teisę dirbti, gyventi ir kurti šeimas savo protėvių žemėje, vardan Lietuvos valstybės vystymosi ir klestėjimo“.

Pasak A. Juozaičio, jo telkiamos naujosios politinės jėgos jungtinis suvažiavimas turėtų įvykti šiemet ankstyvą rudenį.

Ilgą laiką aktyvioje politikoje nedalyvavęs ir kūrybinei veiklai atsidėjęs, vienas iš Lietuvos Sąjūdžio kūrėjų, rašytojas, filosofas A. Juozaitis 2019-ųjų metų Lietuvos prezidento rinkimuose tarp 9-erių šio posto siekusių kandidatų buvo penktas ir surinko 4,69 (66 957 balsus) nuošimčių rinkėjų balsų.

Daugiau žinių: Saulius Lapėnas
„Lietuva yra čia“ atstovas ryšiams su visuomene

 +370 616 59819
s.lapenas@gmail.com

***********

Arvydo Juozaičio pareiškimas 

2019-06-05, Kaunas 

„LIETUVA YRA ČIA“ VIENIJA VARDAN NACIONALINIO INTERESO

Kaune birželio 5 d. įvyko sambūrio LIETUVA YRA ČIA sueiga, kurioje buvo paskelbta sambūrio pradinio kūrimosi laikotarpio pabaiga. Su sambūrio dalyviais buvo svarstomos tolimesnės galimybės ir būdai, kaip tinkamai atstovauti 67 tūkst. rinkėjų išreikštą pasitikėjimą  mano prezidentinės kampanijos metu, kaip aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Diskusijų metu aptariamos ir svarstomos dvi veiklos formos, užtikrinsiančios LIETUVA YRA ČIA veiklos tęstinumą: visuomeninis sambūris LIETUVA YRA ČIA (visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolei ir viešinimui, visuomeninių iniciatyvų realizavimui) ir suformavimas politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA (politinė partija, turinti teisę per keliamus kandidatus į LR Seimą įtakoti įstatymų leidybą ir Vyriausybės formavimą).

Sambūris LIETUVA YRA ČIA ir jau esamų partijų ketinimai apjungti patriotines ir nacionalinius interesus ginančias jėgas – mūsų kelias. Tuo keliu eisime, kurdami politinį judėjimą LIETUVA YRA ČIA.  

Lietuvos valstybės nacionalinis interesas – įgyvendinti piliečių teisę dirbti, gyventi ir kurti šeimas savo protėvių žemėje, vardan Lietuvos valstybės vystymosi ir klestėjimo.

Arvydas Juozaitis

Visuomeninio sambūrio „Lietuva yra čia“ pirmininkas