Aktualijos

PRAŠYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ

Written by Redakcija · 1 min read

Visuomenes taryba

LR VRK

PRAŠYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ

2019-03-07 Vilnius 

Lietuvoje prasidėjo rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija, kurios metu turi įvykti Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos.Visuomenėje sudaryta nuomonė, kad Lietuvos rinkėjai renka Lietuvos Respublikos atstovus Europos Parlamente. Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, tai yra Lietuvos rinkėjų klaidinimas, nes šio parlamento narių veikla kol kas nėra nacionalinių interesų atstovavimas.

Europos Parlamento nariai abstrakčių ideologijų, bet ne valstybių interesų pagrindu išsiskirsto į formalias taip vadinamas europines frakcijas, kurios sprendžia bendrus Europos Sąjungos klausimus, bet negina nacionalinio valstybingumo bei valstybių narių interesų.

Norint išvengti tolesnio rinkėjų klaidinimo ir siekiant rinkimuose į Europos Parlamentą maksimalaus aiškumo rinkėjams bei teisingo pasirinkimo šiuose rinkimuose, prašome Jus pateikti šios rinkiminės kampanijos dalyviams Lietuvos Visuomenės Tarybos pasiūlymus, kurie nėra numatyti LR rinkimų į Europos parlamentą įstatyme, tačiau, mūsų nuomone, yra būtini.

Prašome Jus visiems kandidatams į Europos Parlamento narių rinkimus pasiūlyti ne privalomus, bet geranoriškus jų įsipareigojimus po jų išrinkimo Europos Parlamento nariais:

  1. Raštu įsipareigoti Europos Parlamento veikloje veikti kaip vieninga Lietuvos Respublikos delegacija.
  2. Prisiekti nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

1989 m. Lietuvių Tautos išrinkti TSRS liaudies deputatai, suvokdami savo atsakomybę juos išrinkusiems rinkėjams, nepripažino TSRS mums siekto primesti požiūrio ir veiklos taisyklių.

TSRS liaudies deputatai, išrinkti Lietuvoje, veikė drauge, kiek tai buvo įmanoma, kaip vieninga Lietuvos delegacija. Veikimas drauge su Estijos ir Latvijos deputatų delegacijomis leido pasiekti Lietuvos valstybingumui labai svarbius rezultatus, netgi TSRS – Vokietijos slaptųjų susitarimų pripažinimą negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento.

Lietuvos Visuomenės Taryba įsipareigoja paruošti ir pateikti Jums atitinkamus dokumentus.

Prašome Jus neatidėliotinai priimti mus dėl šio pasiūlymo. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai:

Valdybos pirmininkas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Zigmas Vaišvila

Valdybos nariai:

Tauras Jakelaitis

Eugenijus Paliokas