Aktualijos

Prezidentės „skiepų“ bylą turi tirti nepriklausomas prokuroras

Written by Redakcija · 8 min read

2016-03-17 d. 9 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime “Prezidentės „skiepų“ bylą turi tirti nepriklausomas prokuroras”

Vytauto Landsbergio išreklamuota Lietuvos Prezidentės „skiepų“ byla baigta nagrinėti, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus 2016-03-10 nutartį baudžiamojoje byloje Nr.2K-7-76-222/2016. Paliktas galioti 2015-05-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo Daivos Ulbinaitės išteisinamasis nuosprendis. Trys kasacinės instancijos teismo teisėjai – pranešėja Dalia Bajerčiūtė, Vytautas Masiokas ir Alvydas Pikelis – nesutiko su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, nurodė, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai aptariamų bylos duomenų tiksliai ir konkrečiai neįvardijo, dėl jų nepasisakė, visiškai nepasisakė net dėl byloje surinktų duomenų, kurių gavimo teisėtumas nebuvo kvestionuojamas arba netgi patvirtintas teismo procesiniais dokumentais.

Jų nuomone, kasacinės instancijos teismas, nenurodęs pagrįstų motyvų, nesuteikė galimybės prokurorui atlikti jo prašomus veiksmus, o apeliacinės instancijos teismas selektyviai, paviršutiniškai ir fragmentiškai, atskirai vienus nuo kitų, vertino įrodymus, padarė bendro pobūdžio išvadas ir nepagrindė įrodymų turinio analize, netgi padarė išvadas, prieštaraujančias įrodymų turiniui. Teismas nevertino ir nelygino priešingų liudytojų ir kaltinamosios parodymų, ne tik tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų, nepalygino jų tarpusavyje. Trijų teisėjų nuomone, teismas be specialisto išvados iš trijų lapų VSD pažymos „Dėl Rusijos valdžios prieš Lietuvą planuojamų aktyviųjų priemonių“ atskirų fragmentų neturėjo teisės spręsti apie joje esančios informacijos įslaptinimo pagrįstumą ir atitikimą valstybės paslapčiai, nevertino to, kad šios valstybės paslapties atskleidimu buvo ne tik padaryta didelė neturtinė žala valstybės institucijoms, bet ir to, kad pažymos, gautos bendradarbiaujant su užsienio valstybės specialiosiomis tarnybomis, turinio paviešinimas galėjo atskleisti priešiškos valstybės institucijoms, iš kurių ji nutekėjo, konkrečių būdų ir metodų, priemonių, kurių dėka ji buvo gauta, ir kokie su Lietuvos valstybės institucijomis bendradarbiavę asmenys ją perdavė.

Tačiau visų instancijų teismai šioje byloje netyrė ir nevertino esminio dalyko – kitų asmenų (nuo VSD pareigūnų iki Respublikos Prezidentės) galimai nusikalstamų veikų, sumodeliuojant ir įgyvendinant šią provokaciją. 2015-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo D. Ulbinaitę išteisinamajame nuosprendyje visų šių „didvyrių“ žygiai išsamiai išsiaiškinti ir aprašyti su visais tai patvirtinančiais įrodymais. Todėl dar 2015 m. vasario 5 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir dėl kitų šios istorijos asmenų galimai nusikalstamų veikų. Tačiau 2015 m. vasario 23 d. Generalinė prokuratūra, pasinaudojusi formalumu, kad tuo metu ši byla dar buvo nagrinėjama teisme, gražino man šį prašymą – teismas spręs. Istorija pasikartojo ir po apeliacinės instancijos teismo. Tačiau po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pasisakymo šių priežasčių formaliai atsirašinėti prokuratūrai nebeliko. Todėl šiandien Generaliniam prokurorui pateikiau prašymą dėl ikiteisminio tyrimo dėl kitų asmenų galimai nusikalstamų veikų pradėjimo, o dėl trijų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų nustatytų aplinkybių – ir dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo dalyje ir dėl D. Ulbinaitės veikų. Priminsiu tik tai, kad 2013 m. spalio 31 d. Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja šią valstybės aslaptį ne tik atskleidė, bet ir 2013-11-21 d. savo spaudos konferencijoje Prezidento rūmuose (!) viešai patvirtino, kad ji tai padarė ir tuo didžiuojasi! Bent jau dėl D. Ulbinaitės net tirti nėra ką – pati prisipažino, kad padarė nusikaltimą ir kad tai padarė sąmoningai, t.y. tyčia. Sveikatos apsaugos viceministrо A. Skikо, prisipažinusio, kad provokavo 20 – 30 tūkst. Lt kyšį, byla žaibo greičiu 2010 m. sausio 29 d. atsidūrė teisme, o 2010 m. vasario 05 d. viceministras jau buvo nuteistas laisvės atėmimu lygtinai dvejiems metais.

2015 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo D. Ulbinaitės išteisinamajame nuosprendyje dėl valstybės paslapties atskleidimo nėra argumentų, kodėl kaltinamoji išteisinta. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės tik pasamprotavo apie neadekvačias ikiteisminio tyrimo priemones žurnalistų atžvilgiu ir žurnalistų teisę neatskleisti žinių šaltinį. Tačiau teismai net netyrė aibės gausių įrodymų, t.t. ir tų, kurie net teismo pripažinti tinkamais ir nekvecionuoti, nesiaiškino kaltinamosios ir liudytojų parodymų prieštaravimų. Trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai pasakė ir labai svarbias bei pagrįstas nuomones dėl to, kad teismas be specialisto (šiuo atveju – VSD) nuomonės neturėjo teisės smprotauti dėl valstybės paslapties nustatymo pagrįstumo, jau nekalbant apie faktinį šaltinių, asmenų ir slaptos informacijos iš kitos valstybės specialiosios tarnybos gavimo metodų atskleidimą, taip pat Konstitucijos nuostatas, draudžiančias dangstytis žurnalisto teise neatskleisti informacijos šaltinio visais gyvenimo atvejais.

Dar pirmosios instancijos teismas nustatė ir išsamiai aprašė kitų asmenų atliktas galimai nusikalstamas veikas, kurias patvirtina šioje baudžiamojoje byloje Nr.1-191-818/2015 teismo nustatytos faktinės aplinkybės, įrodančios, kad  nusikalstamas veikas atliko ne tik Prezidentės vyriausioji patarėja D. Ulbinaitė, bet ir VSD generalinis direktorius Gediminas Grina, VSD Analizės valdybos viršininkas Vidmantas Kaladinskas, buvęs Prezidentės vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais ir Valstybės gynimo tarybos sekretorius Jonas Markevičius, pati Respublikos Prezidentė. Teismas nustatė:

 1. D. Ulbinaitė Prezidento kanceliarijoje 2013-10-30 d. nuo 15.07 val. iki 15.27 val. iš VSD Analizės valdybos viršininko V. Kaladinsko gavo valstybės paslaptį sudarančią rašytinę informaciją apie Rusijos prieš Lietuvą planuojamas aktyviąsias priemones, kuri Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka 2013-10-31 d. nuo 09.10 val. iki 09.52 val. LR Valstybės saugumo departamento raštu, pažymėtu slaptumo žyma „Slaptai“, buvo pateikta Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir užsienio reikalų ministerijos adresatams. Kadangi Prezidentė D. Grybauskaitė po šio skandalo viešai paskelbė, kad ji Prezidento Kanceliarijoje yra vienintelis asmuo, turintis teisę pirma gauti slaptą informaciją, todėl akivaizdu, kad V. Kaladinskas neturėjo teisės pateikti D. Ulbinaitei slaptą informaciją, o D. Ulbinaitė neturėjo teisės Prezidento Kanceliarijoje ją gauti pirma. Ši slapta informacija Prezidento kanceliarijoje privalėjo būti pateikta tik Prezidentei.
 2. Markevičius patvirtino, kad iki 2013-11-04 d., t.y. iki oficialaus Prezidentės susipažinimo su šia slapta pažyma, pažyma negalėjo išeiti iš slapto kabineto ribų, kad D. Ulbinaitei nebuvo daroma išimčių. Tai patvirtina, kad VSD valdybos viršininkas V. Kaladinskas slaptą pažymą turėjo pateikti ne D. Ulbinaitei, bet nustatyta tvarka į slaptą kabinetą.
 3. D. Ulbinaitė 2013-10-30 d. nuo 16.38 val. iki 16.59 val. šią jai V. Kaladinsko patikėtą slaptą informaciją perdavė UAB „BNS“ Lietuvos naujienų skyriaus vyriausiajai redaktorei. Nors teismas nenustatė, kad ši žurnalistė žinojo, jog jai perduota informacija yra slapta, tačiau tai neatleidžia nuo atsakomybės D. Ulbinaitę, žinojusią, kad ši informacija yra slapta ir perdavusią ją UAB „BNS“ žurnalistei bei žurnalo IQ politikos redaktoriui, neturintiems teisės susipažinti su slapta informacija.
 4. J. Markevičius patvirtino, kad dar 2013-10-29 d. VSD pareigūnai G. Grina ir V. Kaladinskas atvyko į Prezidento Kanceliariją ir pateikė informaciją Prezidentei apie nustatytas grėsmes jai. Pokalbis truko apie valandą. Jei yra žyma ,,Slaptai“, tai jie patys negalėdavo spręsti dėl valstybės paslapties, yra nustatytos taisyklės.
 5. G. Grina ir V. Kaladinskas patvirtino, kad 2013-10-29 d. ryte Prezidentės kvietimu jis ir V. Kaladinskas pateikė Prezidentei informaciją apie galimas Rusijos grėsmes Prezidentei ir aptarė jas. Pokalbyje dalyvavo ir D. Ulbinaitė, patvirtinusi tai. Prezidentės prašymu nutarta paruošti informaciją raštu ir ją pateikti. Valstybės paslaptį sudarančią pažymą ruošė V. Kaladinskas.
 6. V. Kaladinskas patvirtino, kad kitą dieną, t.y. 2013-10-30 d. ryte Prezidentės kvietimu jis vėl nuvyko į Prezidento Kanceliariją, informavo Prezidentę apie situaciją detaliau ir plačiau. Pokalbyje taip pat dalyvavo vyr. patarėja D. Ulbinaitė. Grįžęs į VSD, V. Kaladinskas toliau rengė pažymą. Tą pačią dieną, popietės metu, jis vėl vyko į Prezidento Kanceliariją, tačiau dėl užimtumo Prezidentė jo priimti negalėjo. Dėl to V. Kaladinskas apie tai šnekėjosi su patarėja D. Ulbinaite. Po pokalbio jis paliko paruoštą minimos pažymos projektą D. Ulbinaitei, kad ši parodytų ją Prezidentei. D. Ulbinaitė tai patvirtino.
 7. Kiti VSD darbuotojai patvirtino, kaip buvo rengiama ši slapta pažyma, kokios rengimo procedūros, nurodė pažymos registracijos, įforminimo tvarką, kokiu būdu, kokiems adresatams išsiųsta, kokie privalomi tokio dokumento rekvizitai, kaip jis saugomas ir pan. Tai, jog tam tikrose valstybės institucijose 2013-10-31 d. iš ryto buvo gauta ši slapta VSD pažyma, patvirtino atitinkamose valstybės institucijose dirbančios darbuotojos. Pažymos buvo gautos įstaigose laikantis numatytų vidinių reikalavimų, tinkamai registruotos ir perduotos adresatams.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitijev paliudijo, kad apie 12 valandą jam skambino V. Kaladinskas ir teiravosi, ar su pateikta šia slapta pažyma kas nors susipažino. Tai gali paaiškinti slaptos informacijos atskleidimo tikslus.

 1. D. Ulbinaitė patvirtino, jog dėl būsimo Prezidentės vizito į Latviją dar 2013-10-30 d., t.y. iki oficialaus slaptos pažymos pateikimo Prezidento Kanceliarijai, D. Ulbinaitė keliskart prašė sekretoriato darbuotojos atšviesti vizitui skirtus V. Kaladinsko jai atneštus lapus su informacija, neneigė, jog prieš kopijavimą užlenkė keleto lapų viršutinius ir apatinius kraštus.
 2. 2013-10-31 d., Prezidentei išvykus į Rygą, D. Ulbinaitė supažindino Prezidentę su valstybės paslaptį sudarančiu BNS publikacijos turiniu. Buvo nuspręsta padaryti Prezidentės komentaro video įrašą ir perduoti žiniasklaidai. Pasisakymo tekstą parengė spaudos tarnyba, medžiagą derino su užsienio patarėjais bei D. Ulbinaite.
 3. Markevičius patvirtino, kad Prezidento Kanceliarijoje galioja bendra tvarka dėl įslaptintos informacijos skaitymo, perdavimo, kad tai daroma sertifikuotomis ir apsaugotomis ryšio priemonėmis.
 4. UAB „BNS“ žurnalistės patvirtino, kad „… VSD pateiktoje informacijoje, kurią matė BNS, nurodoma….”, t.y. žurnalistės žinojo, kad tai yra VSD pateikta informacija.

Iš šių teismo nustatytų aplinkybių paaiškėjo, kad baudžiamojoje byloje Nr.1-191-818/2015 ir atitinkamame ikiteisminiame tyrime netirtos šių asmenų šios nusikalstamos veikos:

 1. VSD vadovo G. Grinos ir departamento vadovo V. Kaladinsko – dėl slaptos informacijos pateikimo Prezidento Kanceliarijai nenustatyta tvarka ir nenustatytam asmeniui – ne Prezidentei, o jos vyriausiajai patarėjai D. Ulbinaitei, taip pat tai, kad D. Ulbinaitė iš V. Kaladinsko priėmė slaptą informaciją, neturėdama teisės ją gauti. Prezidentė pati viešai patvirtino, kad Prezidento Kanceliarijoje ji yra vienintelis asmuo, turintis teisę nustatyta tvarka gauti slaptą informaciją.
 2. Netirtos Prezidentės D. Grybauskaitės buvusio vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Valstybės gynimo tarybos sekretoriaus J. Markevičiaus veikos, nenustatyta tvarka gavusio ir aptarinėjusio slaptą informaciją su G. Grina ir V. Kaladinsku.
 3. Netirti slaptos informacijos perdavimas Prezidentei į Rygą galimai nesertifikuotomis ir neapsaugotomis ryšio priemonėmis bei jos paskelbimas Prezidentės interviu iš Rygos.
 4. Netirtos V. Kaladinsko, G. Grinos, J. Markevičiaus, D. Ulbinaitės ir Prezidentės D. Grybauskaitės nusikalstamos veikos, ne tik atskleidžiant viešai valstybės paslaptį sudarančią informaciją, bet ir piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi bei neveikiant (sąmoningai neužtikrinant nustatytos slaptos informacijos pateikimo tvarkos ir atitinkamų sertifikuotų bei apsaugotų ryšių priemonių tam panaudojimo), taip pat ir savavaldžiaujant, t.y. iš anksto modeliuojant sąmoningą slaptos informacijos atskleidimą, jos surašymo slaptoje pažymoje turinį ir sąmoningą, neteisėtą jos paviešinimą, veikimą drauge.
 5. Netirtas grupinis šių nusikalstamų veikų atlikimo pobūdis ir jų tikslas.
 6. Netirti žinomai melagingi Prezidentės D. Grybauskaitės vieši pareiškimai, kad ji tariamai nežinojo šios slaptos informacijos iki susipažinimo su šia slapta pažyma nustatyta tvаrka 2013-11-04 d., jos veikos slaptos informacijos paviešinimo rengime ir vykdyme.
 7. Netirti Prezidentės D. Grybauskaitės atsisakymai būti apklausta liudytoja ikiteisminiame tyrime, nors teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tuo sąmoningai ir tyčia Prezidentė siekė išvengti savo baudžiamosios atsakomybės ir sutrukdyti ikiteisminiam tyrimui.

Akivaizdu, kad ši situacija prieš šios paslapties paviešinimą ir po jos modeliuota Respublikos Prezidentės nurodymais, o buvęs VSD vadovas G. Grina, 2013-10-31 d. supratęs, kad dėl nepavykusių „skiepų“ ar to, kad Prezidentės komanda paviešino valstybės paslaptį pirmiau, nei ją nustatyta tvarka gavo kiti adresatai, suprato, kad liks atpirkimo ožiu. Todėl iškart tą pačią dieną jis ir parašė pareiškimą Generalinei prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl valstybės paslapties atskleidimo. Akivaizdžios priežastys, kodėl po to pusantrų metų Prezidentė nebendravo su G. Grina ir jo neskyrė VSD vadovu antrai kadencijai. G. Grina pasirinko įstatymo raidę, bet ne karjerą asmens, kurį bet kada ta pati Prezidentė dėl nepaklusnumo gali nukreipti į prokuratūrą. Generalinis prokuroras D. Valys, dėl Prezidentės vizito Rygoje, matyt, nesugebėjęs suderinti visų niuansų su valstybės vadove, paskubėjo pradėti šį ikiteisminį tyrimą.

Viskas labai paprasta, aišku ir tiesmuka. Kai pagalvoji, kokio teisinio raštingumo ir ambicingi, tuštybės kupini asmenys, nejaučiantys jokios atsakomybės dėl savo veiksmų ir įsitikinę savo nebaudžiamumu, vadovauja Lietuvos valstybei, darosi baisu.

Jei dar ramiai pamąstyti, kad „skiepų“ bylos subjektas Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dar ir yra 2015 m. Rusijos URM oficialiai patvirtintas Rusijos valstybės saugomas subjetas ir valstybės paslaptis, tai tikrai man, kaip Lietuvos piliečiui, darosi nejauku. Kada mūsų Prezidentės veikia nuoširdžiai, kada jos elgesį reikia vertinti kaip provokaciją prieš Lietuvą Rusijos naudai? Nežinome.

Šiuo atveju kreipiuosi ne tik į piliečius ir Seimo narius, kurie padeda p. D. Grybauskaitei stiprinti vienasmeninę jos valdžią, net Valstybės gynimo tarybą keisdami į Nacionalinio saugumo tarybą, kurioje atsirastų vienasmenis vadovas, o teisėsaugos funkcijų vykdymą net taikos metu perduodant kariškiams. Kreipiuosi ir į teisėsaugos pareigūnus, teisėjus – šioje „skiepų“ byloje atliktų asmenų ir net Respublikos Prezidentės galimia nusikalstamos veikos gali būti ištirtos ir tinkamai įvertintos tik nepriklausomo prokuroro. Teismas visas šias aplinkybes nustatė, belieka jas įvertinti. Rusjos valstybės paslaptis neturi teisės atvirai tyčiotis iš mūsų visų, taip pat ir teisėsaugos pareigūnų profesionalumo, išsilavinimo ir savigarbos.

Kreipiuosi ir į Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę, kad vadovaudamasi jai suteiktais įgaliojimais skubos tvarka inicijuotų LR prokuratūros įstatymo pakeitimus dėl nepriklausomo  prokuroro, skiriamo Seimo valdančios daugumos ar opozicijos sprendimais, konkrečioms valstybei svarbioms byloms ištirti. Taip vadinama „skiepų“ byla yra būtent tokia. LR prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl nepriklausomo prokuroro institucijos įstaigimo pateikiau ir ankstesnės, ir šios kadancijos Seimui.

Jei garsioji šios bylos pažyma jau nebėra valstybės paslaptis, tai Respublikos Prezidentę kviečiu paskelbti viešai šią pažymą, sukurtą Prezidento kanceliarijoje ir derintą prieš įslaptinimą su Lietuvos Prezidente jos kabinete. Visa tai teismo nustatyta, tik nevertinta.