Aktualijos

PRISIMINKIME ČEČĖNŲ ŽUDYNES, PAGERBKIME AUKAS IR DIDŽIAVYRIUS

Written by Redakcija · 1 min read

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

ČEČĖNŲ TAUTAI

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

PRISIMINKIME ČEČĖNŲ ŽUDYNES, PAGERBKIME AUKAS IR DIDŽIAVYRIUS

    Žiauriausios COVID-19 pandemijos ir Rusijos telkiamos kariuomenės prie Ukrainos sienos akivaizdoje 2022-01-23 d. Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Džonsonas pareiškė, kad Rusijoje keliama karinė psichozė gali pavirsti kaip kadaise karu Čečėnijoje.                 

       Turbūt nėra pasaulyje didesnio džiaugsmo kaip motinos pagimdžiusios vaiką, kaip tėvo, senolių ir artimųjų žinant, kad giminė pagausėjo.

    Turbūt nėra pasaulyje didesnio skausmo sužinojus, kad   1944 m. vasario 23-25 dienomis į Kazachstaną, Sibirą ir Vidurinę Aziją buvo ištremta absoliučiai visa čečėnų tauta – 520.301 žmogus. Šią, iš anksto suplanuotą, operaciją įvykdė 200.000 NKVD (vidaus reikalų liaudies komisariatas) ir Raudonosios armijos kareivių bei karininkų (t.y. po vieną budelį dviems su puse čečėnų). Trėmimo metu buvo šaudomi, sprogdinami, badomi, skandinami, deginami, nuodijami. Per 13 tremties metų (iki 1957 m.) žuvo apie 70 proc. čečėnų ir ingušų. Likę gyvieji patyrė žiauriausią moralinį ir fizinį smurtą.

Koks skausmas apima žinant, kad 1944 metais dar tęsėsi Stalino ir Hitlerio  sukeltas Antrasis Pasaulinis karas, kurio pasekmėje buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių tarp kurių ir čečėnų tauta.

Koks skausmas apima kai nuo 1994-12-11 iki šiol trunkančiame kare prieš čečėnų tautą Rusija nužudė apie 300 tūkst čečėnų, padarė žalos maždaug už  300   milijardų  JAV dolerių.  

Visas pasaulis sunerimęs kai rusiškasis militarizmas prie Ukrainos sienos išrikiavo šimtatūkstantinę šiuolaikiniais ginklais apginkluotą kariuomenę. 

Visas pasaulis susikoncentravęs žiūri į viso pasaulio valstybių diplomatiją siekiančią sutramdyti Rusijos agresiją. Nieko nėra tauriau, didingiau ir švenčiau kaip Čečėnijos himne pasakyta:

     Mes išaugom laisvi kaip ereliai, kalnų kunigaikščiai,
     Niekad niekam nelenkti galvos – duodam priesaiką šventą,
     Arba mirt, arba laisvėj gyventi mums lemta. 

    Ir eisime ginti TĖVYNĘ BRANGIĄ, nes visada taip buvo, yra ir bus.     Bet prieš tai melsime AUKŠČIAUSIĄJĮ, kad nebūtų pralietas kraujas.

PRISIMINKIME, kad Rusija kariauti Čečėnijoje sutelkė šimtatūkstantinę kariuomenę. Rusija kare naudojo naujausią ginkluotę ir tarptautinėmis konvensijomis uždraustus ginklus tame tarpe cheminį ir nuskaidrintą uraną.  Rusija pavertė Čečėniją žmonių žudymo, karinės technikos bandymų, kareivių mokymo žudyti žmones placdarmu. V. Putinas yra kalbėjęs – mes juos tualetuose skandinsime.

PRISIMINKIME, kad į rusiškųjų militaristų žudomą ir naikinamą čečėnų tautą anksčiau pasaulio vyriausybės beveik nereagavo ir tą karą pagal Rusijos aiškinimus vadino Rusijos vidaus karu ir susidorojimu su teroristais. Ar pasaulis galvojo kai rusai ŠIMTAIS  TŪKSTANČIŲ žudė vaikus, moteris ir senelius – AR  JIE  TERORISTAI?!

Tegul Didžiosios Britanijos premjero įspėjimas būna prisipažinimu, kad negalima leisti skriausti kitų ir  garantu ateičiai ginti pasaulį nuo Rusijos agresijos.

    Prisiminkime čečėnų žudynes, pagerbkime aukas ir didžiavyrius. 

Apie tai byloja Vilniaus Sąjūdžio tarybos sukurtas  filmas „Nežudyk“ – žiūrėk www.sajudis.com NEŽUDYK

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretoius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas   V. Jakubonis

Pasiteiravimui: L. Kerosierius,  Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com