Aktualijos

Prof. Pauliaus Subačiaus elgesys svarstomas etikos komisijoje

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read
Vilniaus universiteto (VU) Centrinė akademinės etikos komisija (CAEK) svarsto universiteto Tarybos nario ir Filologijos fakulteto profesoriaus Pauliaus Subačiaus elgesį dėl galimo akademinės etikos pažeidimo.
Filosofijos fakulteto profesorius, Mokslo ir teorinės filosofijos katedros vedėjas Albinas Plėšnys ir to paties fakulteto docentas, buvęs VU prorektorius Kęstutis Dubnikas į CAEK kreipėsi dėl prof. P. Subačiaus veiklos, žeminančios Vilniaus universiteto Tarybos nario vardą bei kitus akademinės bendruomenės narius.

Kreipimosi pareiškėjai prašo išnagrinėti, ar prof. P. Subačius, viešai reikšdamas pritarimą teiginiams, kad VU filosofijos magistro programos studentas Vytautas Vyšniauskas yra „šiukšlė“ ir „Karbauskio bybčiulpys“, nepažeidžia Akademinės etikos kodekse įtvirtintų akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykius grindžiančių principų dėl bendruomenės narių diskriminavimo ir tokio diskriminavimo toleravimo bei bendruomenės narių žeminimo. Kreipimesi teigiama, kad dėl to, jog toks prof. P. Subačiaus elgesys pasklido ir viešojoje erdvėje, jis galėjo pakenkti universiteto dalykinei reputacijai.

Kreipimesi taip pat prašoma išnagrinėti, ar prof. P. Subačiaus viešojoje erdvėje surengtos patyčios iš to paties studento V. Vyšniausko mokslinio straipsnio „Logos“ žurnale bei Seime minint Sąjūdžio 30-metį pasakytos kalbos ir užgaulūs bei mokslinę kompetenciją menkinantys teiginiai ir komentarai žemina VU Tarybos nario ir profesoriaus garbingą vardą bei pažeidžia akademinę etiką dėl bendruomenės nario diskriminacijos ir jos toleravimo bei išreikšto bendruomenės nario gebėjimų, pažiūrų ar asmeninių savybių menkinimo.
Į CAEK kreipęsi akademikai teigia: „Filologas prof. P. Subačius, nebūdamas nei filosofijos bendrai, nei juolab analitinės filosofijos, kuriai priklauso komentuojamas straipsnis, žinovu ir ekspertu, neturi kompetencijos teigti, kad straipsnis tik tariamai mokslinis, kai tuo tarpu šios srities specialistas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto direktorius docentas Jonas Dagys, įvertinęs straipsnį kaip kokybiškai tinkantį mokslinei periodikai, rekomendavo autoriui jį nusiųsti žurnalo „Logos“ redakcijai.“
Kreipimosi pabaigoje pateikiami pavyzdžiai iš ankstesnių prof. P. Subačiaus šaipymųsi iš studento V. Vyšniausko, kurie kartojasi dar nuo 2015 m., P. Subačiui vis žeminant studentą dėl pažiūrų, menkinant jo asmenines savybes bei gebėjimus.
„Todėl yra pagrindo manyti, kad tai ne vienkartinis pasikarščiavimas, o sistemingos patyčios V. Vyšniausko atžvilgiu, kurios naujausiomis savo formomis, nurodytomis šio kreipimosi ištirti prašomuose punktuose, stipriai peržengė ribą, derančią Vilniaus universiteto profesoriui bei Tarybos nariui“, – daroma išvada.
Kreipimosi pareiškėjai, nustačius akademinės etikos pažeidimą, prašo CAEK priimti sprendimą pagal CAEK nuostatų 31.5 punktą ir rekomenduoti universiteto rektoriui inicijuoti P. Subačiaus įgaliojimų VU Taryboje nutraukimą, atleisti jį iš pareigų arba įspėti dėl darbo pareigų pažeidimo.
P. Subačius ir anksčiau yra pagarsėjęs etikos požiūriu abejotinais sprendimais, kai viešojoje erdvėje 2010 m. pradėta kalbėti apie galimą korupciją, kada P. Subačius ėjo tuometinio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus visuomeninio patarėjo pareigas ir turėjo įtakos sprendimams, kurių pagrindu buvo skirstomos milijoninės lėšos ir kurie buvo palankūs su P. Subačiumi ar jam artimais žmonėmis susijusiems konkursų dalyviams.