Aktualijos

Prokuratūra garbingai pasitinka Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Written by Redakcija · 1 min read

Prof. Silvijos Sondeckienės, Raimundo Banionio, buvusio Seimo nario Audriaus Nako ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos pranešimas spaudai „Prokuratūra garbingai pasitinka Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį“ 2020-03-02

Garbingai pasitinkame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Šventės išvakarėse gavome Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Benedikto Leišio nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl veikų, kurias įvykdė Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras ir šią instituciją įtakojantys asmenys, 2018-01-05 d. svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbus LGGRTC sukurtus dokumentus (2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Alksnį“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Bronių“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenis apie KGB agentą „Saliutą“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.

2019 m. lapkričio 26 d. priėmime Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui išsamiai paaiškinome, kas yra Lietuvos istorijoje šie iškilūs Lietuvai asmenys, pateikėme naujus įrodymus, patvirtinančius LGGRTC darbuotojų, visų pirma, vadovės T. B. Burauskaitės tyčią padarant šias galimai nusikalstamas veikas ir sąmoningai jas tęsiant, ignoruojant teisiškai privalomas tarpžinybinės Liustracijos komisijos išvadas dėl šių mirusiųjų Lietuvos žmonių, ignoruojant LGGRTC darbuotojų ir jos pačios prisipažinimus Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupei. 2019-11-21 LGGRTC atsakymu T. B. Burauskaitė, pripažino, kad nebuvo pagrindo šiuos tris mirusiuosius paskelbti slapta bendradarbiavusiais su TSRS KGB, tačiau net neatsakė dėl mūsų prašymo pašalinti iš www.kgbveikla.lt joje tebeskelbiamus šmeižikiškus LGGRTC sukurtus dokumentus.

Mums gėda buvo skaityti prokuroro B. Leišio nutarimą, kuriuo net nepasisakyta dėl to, dėl ko kreipėmės į prokuratūrą. Šis nepakeičiamas šiuo klausimu prokuratūros sistemoje prokuroras vėl pakartojo jo aiškinimus dėl LGGRTC teisės skelbti KGB dokumentus ir dėl tariamai 2018-01-05 d. svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbto taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo, dėl kurio mes nesikreipėme.

Todėl teikiame teismui skundą, kuriame nepasisakome nė dėl vieno prokuroro B. Leišio nutarimo argumento, nes nė vienas jų nesusijęs su tuo, dėl ko kreipėmės į Generalinį prokurorą.

Prokuroras B. Leišys nė karto nepasisakė dėl tarpžinybinės Liustracijos komisijos išvadų dėl mirusiųjų ir dėl mūsų argumentų, kad būtina nustatyti ir įvertinti šias veikas įtakojusius asmenis, kurių įtaką šiam šmeižtui raštu ir žodžiu Seimo komisijos darbo grupei patvirtino LGGRTC direktorė T. B. Burauskaitė.

Mes prašėme Generalinio prokuroro pavesti šį klausimą nagrinėti kitam prokurorui. Tačiau matome, kad net ir šį klausimą sprendžia ne mūsų valstybės vyriausias prokuroras.

Generalini prokurore, ar iki š.m. kovo 11-osios šventės Jūs paaiškinsite viešai Lietuvai, kas šiuos klausimus sprendžia Lietuvoje?

Respublikos Prezidente, ar po š.m. kovo 11-osios šventės Jūs pradėsite vykdyti savo rinkiminius įsipareigojimus dėl padėties Lietuvos teisėsaugoje? Rinkimų metu Jūs teisingai kalbėjote, kad be teisingumo Lietuva neturi ateities.