Aktualijos

Raginame pasirašyti peticiją reikalaujančią LRT parodyti pilną mitingo prie Seimo įrašą

Written by Redakcija · 1 min read

Spalio 30 dieną prie Lietuvos Respublikos Seimo įvyko mitingas, kuriame reikalauta stabdyti masinį vaikų atiminėjimą iš tėvų, skubiai taisyti pernai įvykdytą ydingą Vaiko teisių apsaugos sistemos reformą, keltas jos iniciatorių politinės ir teisinės atsakomybės klausimas. Didžiausias pastaraisiais  metais mitingas atspindėjo visuomenės daugumos kritišką požiūrį į voliuntaristiškai įgyvendinamą ir nusikalstamą eksperimentavimą su šeimomis ir buvo skirtas apginti jų bei šalies nacionaliniams interesams. Todėl šis gausus ir reprezentatyvus mitingas tapo ryškiu ženklu, kad Tauta bunda ir dvasiškai bei politiškai laisvinasi iš nevykusią reformą įkvėpusios genderistinės ideologijos.Tačiau didžiosios visuomenės dalies valią išreiškusį mitingą nacionalinis transliuotojas nušvietė lygiai taip pat, kaip komunistinės LTSR valdžios dar kontroliuoti  LRT 1988 m. rudenį nušviesdavo kylančio Sąjūdžio veiklą ir renginius. LRT žiniose ir „Panoramoje“ parodytas trijų minučių reportažas apie mitingą buvo sąmoningai menkinantis („200 susirinkusiųjų“, „tik kelios dešimtys iš Kauno“ ir t.t.) ir melagingas, nes mažiausiai kelis kartus buvo sumažintas jo dalyvių skaičius. Siekiant nuslėpti mitingo tikruosius motyvus ir jame vyravusią laisvą pilietišką ir kritišką  dvasią, neparodyti net trumpi jame pasakytų kalbų fragmentai. Mitinge kelti klausimai buvo nagrinėjami netrukus po reportažo rodytoje laidoje „Dienos tema“, tapusioje dar vienu LRT ideologinio angažuotumo ir šališkumo patvirtinimu. 

Dvylika visuomeninių organizacijų parengė peticiją, reikalaujančią LRT ištaisyti jos pačios padarytą pažeidimą. Tautos forumas tęsia kovą dėl laisvo žodžio ir ragina pasirašyti šią peticiją:

https://www.peticijos.com/reikalavimas_lrt__parodyti_miting_prie_vaik_atiminjim

 

Vilniaus forumo koordinatorius

El. paštas: info@pilieciai.lt 

www.vilniausforumas.lt

www.propatria.lt