Aktualijos

Raimondas Navickas. „Gyveni sau žmogus ir net neįtari, kad tave bandoma įkišti į kalėjimą!“

Written by Redakcija · 3 min read
Raimondas Navickas. „Gyveni sau žmogus ir net neįtari, kad tave bandoma įkišti į kalėjimą!“Gyveni sau žmogus, darbus dirbi, braškes valgai ir vasaros lauki. Ir net neįtari, kad tave bandoma įkišti į kalėjimą!

Turiu prisipažinti, kad FB epochoje aptingau ir nustojau reguliariai lankytis Lietuvos žydų bendruomenės ir kai kurių kitų mane dominančių organizacijų interneto svetainėse. Vis vien svarbiausios tų bendruomenių gyvenimo naujienos šmėsteli jų FB puslapyje ir taip pakliūna į akis.

Todėl ir nustebau, kai pradėjau gauti žinutes su klausimais „Tamsta dar ne Lukiškėse?“ ir „Bene prokurorams kyšį davei, kad dar laisvas?“

Pradėjus domėtis tokių keistų klausimų priežastimis paaiškėjo, kad Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, didžiai gerbiama advokatė Faina Kukliansky užvertė Lietuvos teisėsaugą pareiškimais ir reikalavimais ištirti kukliojo blogerio tariamai nusikalstamą veiklą internetų platybėse ir pasodinti visu griežtumu!

Savaime suprantama, kad po tokios svarbios asabos signalų teisingumo pramonės girnos pradėjo suktis.

Tyrėjai ir prokurorai paseilėję pieštukus skaitė ir konspektavo Zeppelinus postus ir komentarus, per padidinamą stiklą žiūrinėjo iliustruojančius memus ir net aukštos kvalifikacijos ekspertą su mikroskopu buvo pasitelkę!

Nežinau, ar kinologams teko prisidėti prie tyrimo, bet nuoširdžiai tikiuosi, kad bent tarnybiniai šunys turėjo galimybę neužsiimti ta beprasme veikla – užganėdinti ponios advokatės Fainos Kukliansky užgautas ambicijas.

Ar reikia minėti, kuo visa tai baigėsi?

Taip, tuo, ko ir derėjo tikėtis – teisėsauga jokios nusikaltimo sudėties mano tekste, kuris šiuo atveju buvo apskųstas kaip tariamai nusikalstamas nerado. Apie ką ir buvo oficialiu raštu informuota tariamo nusikaltimo auka – advokatė Kukliansky.

Kaip suprantu, taip nutiko ne pirmą ir net ne antrą kartą.

Toks neįtikėtinas teisingumo pramonės proletarų abuojumas Fainos pastangoms pasiekti, kad kuklusis blogeris už savo reiškiamas laisvoje Lietuvoje mintis atsidurtu įkalinimo įstaigoje, didžiai užrūstino visos Lietuvos žydų bendruomenės pirmininką – ir ji ta proga oficialioje LŽB svetainėje paskelbė papiktintą tekstą, užvadintą skambia antrašte:

„Dar vienas nutrauktas tyrimas dėl galimų antisemitinių pasisakymų ir neapykantos kurstymo prieš žydus“.

Nuoroda: https://www.lzb.lt/…/dar-vienas-nutrauktas-tyrimas-del-gal…/

Tiems, kas tingi vaikščioti pagal nuorodas, įdedu tekstą žemiau:

* * *
2020-05-18

Šįkart Vilniaus apylinkės prokuratūra pranešė, kad nutraukia tyrimą dėl publikacijos interneto tinklapyje laisvaslaikrastis.lt.

Tyrimas buvo pradėtas pagal Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky pareiškimą.
„Jau negaliu suskaičiuoti, kiek pareiškimų yra parašiusi ir Bendruomenė, ir aš pati asmeniškai. Dešimtis. Iki šiol visi tyrimai buvo nutraukti, nes tyrėjai taip niekada ir nerado nusikaltimo požymių“, – sako F. Kukliansky.

Pasak jos, kiekvieną pareiškimą, kiekvieną pranešimą apie nutrauktą tyrimą Bendruomenė viešino ir viešins, deja, taip suteikdama platformą ir neapykantos skleidėjams, nes vėl kartojamos jų publikacijos bei komentarai.

Šįkart prokuratūrai buvo apskųsta medžiaga, pavadinta „2009 m. debatai: „Sumokėsime, kiek prašo ir jie nuo mūsų atstos!“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt…)

Deja, Prokuratūra net nesugebėjo nustatyti šios rašliavos autoriaus. „Laisvo laikraščio“ leidėjas nurodė, kad paėmė ją iš socialinio tinklo Facebook ir autoriaus (Raimondo Navicko) kontaktai jam nežinomi.

Pasak prokuratūros pranešimo, paprašius Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pateikti savo vertinimus dėl minėtos publikacijos, pastaroji pranešė, jog tekste „nėra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę dėl tautybės“. Teigiama, kad tekste dėstomas „autoriaus pažiūros dėl tam tikrų visuomeninių reiškinių: dėl LR vyriausybės veiklos grąžinant buvusį Lietuvos žydų bendruomenės turtą bei išmokant kompensacijas už jį, taip pat dėl bent dalies visuomenės reakcijos į LR ir žydų santykius šiuo aspektu“.

Šį Tarnybos vertinimą pasirašė Laimutis Laužikas.

Prokuratūros nutarime nutraukti tyrimą sakoma: „[…] nenustatyta, kad autorius kokiais nors konkrečiais žodžiais tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę dėl tautybės. Straipsnio tyrimą atlikęs ekspertas (specialistas) pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad nors tekste vyrauja gana kontraversiškas pažiūrų į tam tikrus Lietuvos istorinius, politinius ir visuomeninius reiškinius skleidimas, bet neabejotinų raginimų, kuriuos galima laikyti sėkmingais skatinamaisiais komunikacijos aktais, išvis nerasta“.

Neužkliuvo tyrėjams ir nuotrauka – koliažas, kurioje prie F. Kukliansky parašyta: „Nenorime turto, tik teisybės, geriau grynais“.

„Tačiau nors straipsnyje, kurio pagrindu, matyt, ir buvo sukurta ši nuotrauka, Faina Kukliansky nėra pasakiusi būtent tokios frazės, manytina, nėra pagrindo vertinti tai kaip tikrovės neatitinkančios informacijos, kuri gali paniekinti ar pažeminti ar pakirsti pasitikėjimą ja, skleidimą. Vertintina, kad tokiu būdu autorius sarkastiškai išreiškė savo neigiamą požiūrį į pareiškėjos poziciją, pateiktą minėtame straipsnyje, bei į tam tikrus visuomeninius reiškinius, tačiau šiuose veiksmuose neįžvelgtina tyčia paskleista tikrovės neatitinkanti ir žeminančio pobūdžio informacija apie Fainą Kukliansky“, – sakoma Prokuratūros dokumentuose.

„Matau, kad visus antisemitinius pasisakymus, tautinės neapykantos skleidimą galima pridengti posakiais „autoriaus požiūris“, „sarkazmas“, – ironizavo F. Kukliansky.

Ji pridūrė, kad apie šį prokuratūros sprendimą bus pranešta Vidaus reikalų ministro sudarytai darbo grupei veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti. LŽB pirmininkė yra šios darbo grupės narė.

„Bus labai įdomu išgirsti kitų institucijų atstovų nuomonę“, – pridūrė F. Kukliansky.“
————————————————-
Tokie tat reikalai, broliai-lietuviai.
Rašykite, skaitykite ir platinkite, kas jums aktualu. Kol dar galite.
Nes žmonės deda pastangas, kad nebegalėtumėte.