Aktualijos

Ramūnai Karbauski, ko Lietuvai reikia labiau – bibliotekos Naisiuose ar valstybinės reikšmės bibliotekų?

Written by Redakcija · 2 min read

2018 m. gruodžio 19 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ramūnai Karbauski, ko Lietuvai reikia labiau – bibliotekos Naisiuose ar valstybinės reikšmės bibliotekų?“

Dalyvauja: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos prezidentė Emilija Banionytė, Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė, gydytoja doktorantė Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė, V. Kudirkos medikų literatų draugijos pirmininkas Algimantas Jasulaitis.2018 m. birželio 1 d. Naisiuose atidaryta nauja biblioteka – Šiaulių rajono viešosios bibliotekos filialas. Sveikintinas įvykis. Tačiau, kodėl tuo pat metu Lietuvoje naikinamos valstybinės reikšmės bibliotekos?

2017 m. spalyje Seimo kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio vienasmeniniu siūlymu Seimas pakeitė Bibliotekų įstatymą – iš penkių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo išbraukė Lietuvos technikos biblioteką. Bibliotekos patalpas Vilniaus senamiestyje perėmė Krašto apsaugos ministerija, knygas nurašinėja generolai, naikinimui knygos vežamos į Grigiškes. Neleista net išdalinti skaitytojams, kurie norėjo pasiimti į namus ar darbovietę. Nauja Vyriausybė pamiršo buvusio krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir Lietuvos technikos bibliotekos susitarimą dėl šios bibliotekos patalpų perėmimo tik po to, kai šiai bibliotekai krašto apsaugos ministerijos lėšomis bus pastatytas naujas pastatas.

2018 m. gruodyje Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis drauge su Seimo nariais Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, Agne Širinskiene, Asta Kubiliene ir Zenonu Streikumi jau iš sumažėjusio keturių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo pasiūlė išbraukti Lietuvos medicinos biblioteką. Šios bibliotekos pastatas – Vilniaus centre Kaštonų gatvėje, bibliotekos moderniam centrui statyti Santariškių medicinos miestelyje dar 2004 m. skirtas, o 2006 m. teisiškai įregistruotas  5000 kv.m žemės sklypas. Dėl nepaaiškintų priežasčių ši statyba vis nepradedama.

2018 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu nutarimu pritarta Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką. Nei su medikais, nei su bibliotekininkais nesitarta, nediskutuota. Naujas kultūros, mokslo, švietimo, medicinos ir informacijos teikimo naikinimo projektas stumiamas paskubomis ir pažeidžiant Bibliotekų įstatymą, be privalomo Lietuvos Bibliotekų Tarybos sprendimo ir nežiūrint į tai, kad šios bibliotekos valstybinės reikšmės statusas neleidžia ne tik likviduoti, bet ir keisti jos funkcijas.

Lietuvos medicinos bibliotekos likvidavimą siekiama pradėti nuo 2019 m. sausio 1 d. Šis siurprizinis sprendimas priimtas, nors Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu š.m. rugsėjo mėnesį atlikto neplaninio audito išvadose ne tik palankiai įvertinta Lietuvos medicinos bibliotekos veikla, bet ir nurodytas jos išskirtinumas bei plėtros būtinybė. Pranešėjų nuomone, šis sprendimas yra skubotas ir nepasvertas. Argumentas dėl vienos įstaigos sumažinimo ir lėšų sutaupymo vargu ar pagrįstas, nes metinis LMB biudžetas tėra 0,54 mln. Eur, o medikų viešai kritikuojamam projektui „Korupcijos prevencija sveikatos apsaugos sektoriuje“ Sveikatos apsaugos ministerija skyrė 1,74 mln. Eur.

Spaudos konferencijos pranešėjai Seimo nariams ir visuomenei paaiškins, kas yra valstybinės reikšmės biblioteka, kokia jos veikla ir funkcijos. Bus paaiškinta ir tai, kad valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka tai nėra darbas tik su fondais ir informacijos paieška su Google, kad Lietuvos medicinos biblioteka dirba ir pagal sutartį su JAV Nacionaline medicinos biblioteka. Iki šiol naujas Seimas ir nauja Vyriausybė tuo nesidomėjo.

Po spaudos konferencijos trys Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai drauge su kitais pranešėjais aplankys šios kadencijos Seime specialiai sukurto Seimo kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį, kad sužinotų, kokie yra tikrieji Lietuvos technikos bibliotekos ir Lietuvos medicinos bibliotekos sunaikinimo tikslai. Taip pat bus aiškinamasi, ar pakaks šio Seimo kadencijos, kad likviduoti dar tris valstybinės reikmės bibliotekas – Lietuvos aklųjų biblioteką, Lietuvos mokslų akademijos (Vrublevskių) biblioteką ir Vilniaus universiteto biblioteką.

Seimo kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui bus priminti ir Heinricho Heinės (Heinrich Heine) 1820 m. žodžiai: „Ten, kur deginamos knygos, vėliau bus deginami žmonės.“

Dėl leidimų į Seimą rašyti: zv.seimas@gmail.com