Aktualijos

Ramūnas Alaunis: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė Informacinio Karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“? 1 d.

Written by Redakcija · 5 min read

Alaunis NATO pabalt.   Kaip JAV Gynybos departamentas instruktavo pradėti kovą Lietuvoje prieš laisvą žodį, Signatarus ir Facebook‘o aktyvistus prisidengiant kova prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“? Kokį vaidmenį suvaidino Vašingtono CEPA StratCom ir NATO propagandos kalvė Rygoje StratCom COE, LR prezidentė D. Grybauskaitė, Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos departamentas ir Lietuvos pagrindiniai naujienų portalai?2014 vasario mėnesį įvykdytos žudynės taip vadinamo Ukrainos EuroMaidano protestuose privedė prie Ukrainos pilietinio karo ir de facto Ukrainos susiskaldymo, prie Rusijos ir Ukrainos konflikto. JAV ir kitų NATO šalių vyriausybių politika buvo vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie smurtinio konflikto rytų Ukrainoje ir de facto Ukrainos susiskaldymo, ypač skatinant Rusijos karinę paramą separatistams Kryme ir Donbaso regione, bei prie Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos (prijungimo prie Rusijos). Tačiau JAV ir NATO aljansas nepagrįstai kaltę suvertė Rusijai įvardindamas tai „Rusijos grėsme“. Taip buvo sukurta sintetinė „Rusijos grėsmė“.
Po Ukrainos smurtinio valstybinio perversmo iš JAV Gynybos departamento atėjo nurodymas vykdyti represijas prieš laisvą žodį, kaip tariamą kovą prieš „Rusišką propagandą” Lietuvoje tam, kad būtų sukurta „Šaltojo Karo” atmosfera. JAV Gynybos departamento iniciatyvai įgyvendinti Baltijos šalyse padėjo Vašingtono politikos rėmėjas Latvijos ambasadorius Janis Karklinš (žr. čia), kurio dėka Rygoje buvo įkurta propagandos kalvė – NATO Strateginės Komunikacijos Centras. Vėliau buvo puolami tie, kurie smerkė 2014 metų Ukrainos valstybinį perversmą ir palaikė rytų Ukrainos sukilėlius Kijevo centrinės valdžios vadinamais „teroristais“.

Kaip buvo įkurtas Informacinio Karo instrumentas NATO Strateginės Komunikacijos Centras?

Idėja sukurti NATO Strateginės Komunikacijos Centrą kilo dar 2003 metais. Po 2001 m. Rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių Niujorke JAV vadovaujamas NATO karinis aljansas pradėjo karinę invaziją Afganistane prisidengiant „kova su terorizmu“. Tačiau Afganistano ir kitų šalių gyventojų neįtikino paaiškinimai, kad taip vadinamas teroro atakas suorganizavo Afganistano urvuose gyvenantys džihadistai. Priešingai, kuo toliau, tuo buvo aiškiau, kad atakas galimai įvykdė karinio-pramoninio komplekso grupelė.

Kadangi JAV vadovaujamo NATO aljanso pajėgų „nesugebėjimas gauti Afganistano gyventojų palaikymo“ atskleidė įprastos karinės galios trūkumus, NATO aljansas 2007 metais savo Vyriausioje (NATO) Sąjungininkių Būstinėje Europoje (Headquarters Allied Powers Europe, sutr. SHAPE) sukūrė „StratCom“ grupę ir 2009 metais ėmėsi kurti savo „StratCom“ (Strateginės Komunikacijos) koncepciją.

Lietuvoje siekiant formuoti teigiamą Lietuvos ir Lietuvos kariuomenės įvaizdį užsienyje, siekiant motyvuoti Lietuvos karius dalyvauti užsienio karinėse misijose tame tarpe karinėje misijoje Afganistane, 2009 metais tuometinės LR Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės iniciatyva kovai su priešiška informacija buvo įsteigtas Lietuvos Kariuomenės Strateginės Komunikacijos Departamentas (nuo 2015 m. reorganizuotas į KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentą).

Dar 2009 metų balandžio mėnesį NATO aukščiausiojo lygio susitikimuose Strasbūre (Prancūzija) ir Kehl (Vokietija) mieste tuometinis JAV prezidentas Baracas Obama pasiūlė sukurti Strateginės Komunikacijos Tarnybą. Šiame NATO viršūnių susitikime NATO sąjungininkai paskelbė, kad „strateginė komunikacijos yra neatsiejama mūsų pastangų dalis siekiant Aljanso politinių ir karinių tikslų“. Pagal 2010 metų NATO strateginės komunikacijos karinę koncepciją, „NATO StratCom“ tikslas – užtikrinti, kad auditorija gautų „teisingus, tikslius ir savalaikius pranešimus, kurie leistų suprasti ir įvertinti Aljanso veiksmus ir ketinimus“.

Tačiau, NATO Strateginės Komunikacijos Centro (NATO StratCom) projektas Europai ilgą laiką gulėjo stalčiuose, kol pagaliau pati Latvijos vyriausybė pasisiūlė jį įgyvendinti.

Atsižvelgiant į jau anksčiau Vašingtone Europos Politikos Analizės Centre (CEPA) pradėta Informacinį Karą prieš Rusiją, JAV vadovaujamas NATO aljansas Latvijos ambasadoriaus Janis Karklinš iniciatyva 2014 metų sausio mėnesį Ukrainos politinės krizės įkarštyje nusprendė įsteigti analogišką Strateginės Komunikacijos Centrą Latvijos sostinėje Rygoje „kovai su Rusijos propaganda“.

Siekdamos sustiprinti NATO dėmesį į propagandos centrą „StratCom“, Latvija, Lietuva, Estija, Vokietija, Lenkija, Jungtinė Karalystė ir Italija 2014 m. liepos 1 dieną pasirašė susitarimo memorandumą įsteigti Strateginį Komunikacijos Kompetencijos Centrą (StartCom COE) Rygoje, Latvijoje. Kokias šalis turėtų apimti StartCom COE buvo Britų atstovų idėja.

Ši NATO šalių deklaracija tolygi Informacinio Karo su Rusija paskelbimui.

Todėl 2014 metų rudenį Rygoje veiklą pradėjo NATO Strateginės Komunikacijos Kompetencijos Centras (ang. NATO StratCom Centre of Excellence), kurio vadovu tapo tas pats ištikimas Vašingtono politikos rėmėjas Latvijos ambasadorius Janis Karklinš. Darbui į šį Centrą buvo perkelti tie propagandos techniniai darbuotojai, kurie anksčiau tarnavo NATO pajėgose Afganistano sostinėje Kabule. 

Iš pradžių NATO StratCom‘as apsiribojo tuo, kad rašė vis daugiau „mokslinių“ straipsnių tariamos „Rusijos grėsmės“ ir Rytų Europos saugumo klausimais.

Viskas pasikeitė 2014 metais, kai Michailo Chodorkovskio šeimos finansuojama „idėjų kalvė“ – Niujorke įkurtas Šiuolaikinės Rusijos Institutas (ang. Institute of Modern Russia) paskelbė žurnalistų Peterio Pomerantsevo ir Michaelo Weisso analizę pavadinimu „Įsivaizduojama grėsmė: Kaip Kremlius Militarizavo Informaciją, Kultūra ir Pinigus“. remiantis kuria Rusija įdiegė „milžiniška propagandos sistema užsienyje“.

Ši Niujorke įkurto Šiuolaikinės Rusijos Instituto paskelbta analizė siekė sužadinti antitarybinius Šaltojo Karo jausmus.

Nuo 2014 metų rudens buvo siekiama apkaltinti Rusiją atsakinga už JAV įvykdytus nusikaltimus Sirijoje.

2015 kovo mėnesio viduryje Latvijos Gynybos ministras Raimondas Vėjuonis pareiškė, kad „Putino hibridinis karas taip pat remiasi „dezinformacija, kyšininkavimu, ekonominiu spaudimu, kurie yra skirti pakenkti (Latvių) tautai.“

Tuo pat metu Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė nepagailėjo savo žodžių sakydama: “Vyksta pirmasis konfrontacijos etapas – turiu omenyje informacinį karą, propagandą ir kibernetines atakas. Taigi mes jau esame (Rusijos) puolami.”

NATO sąjungininkai atsakydami į jų pačių sukurtą sintetinę „Rusijos grėsmę“ pažadėjo apsaugoti pažeidžiamus Baltijos šalių partnerius nuo (Rusijos) „hibridinio karo“ grėsmės.

2015 kovo 22 d. vyriausiasis NATO pajėgų vadas generolas Philipas Breedlove dar kartą priminė, kad Vakarai turi įsitraukti į Informacinį Karą su Rusiją siekiant neutralizuoti jos „neteisingus faktų išdėstymus“ žiniasklaidoje. „Mums reikia Vakarų šalių grupės ar aljanso įsitraukti į šį informacinį karą…, kad atremtume Rusijos pasakojimą, kas vyksta Ukrainoje,“- teigė JAV gen. Philipas Breedlove.

Tačiau oficialus NATO StratCom COE atidarymas įvyko tik po metų 2015 rugpjūčio mėnesį. Nuo 2015 liepos mėnesio Rygoje įsteigto NATO Strateginės Komunikacijos Centro (StratCom COE) direktoriumi Rygoje tapo buvęs Latvijos Gynybos sekretorius propagandistas Jānis Sārts, kuris 2019 metais dalyvavo 67-ame Bilderbergo grupės susitikime.

Oficialus Rygoje įkurto NATO Strateginės Komunikacijos Centro (StartCom CEO) tikslas – visose trijose Baltijos valstybėse atremti oficialų Rusijos vadovybės naratyvą apie Ukrainos krizę ir atremti Rusijos propagandos įtaką.

Rygoje įsteigto NATO Strateginės Komunikacijos žurnalo redakcinės kolegijos nariu yra istorijos dr. Nerijus Maliukevičius, kurio antirusiškus straipsnius dažnai skelbia Delfi portalas.

Nors NATO Strateginės Komunikacijos Kompetencijos Centras vadinasi NATO Strategic Communications Centre of Excellence, tačiau realiai NATO StratCom Centre of Excellence reiškia ne NATO Strateginį Komunikacijos Kompetencijos Centrą, bet JAV Strateginės Vadovybės (ang. United States Strategic Command, sutr. NATO StratCom) Komunikacijos Kompetencijos Centrą (šiuo atveju įsteigtą Rygoje). NATO StratCom COE, tai JAV Gynybos departamento vadovaujama kovinė vadovybė atsakinga už Informacinį Karą ir kitas operacijas.

NATO aljansas Strateginę Komunikaciją apibūdina, kaip „suderintas ir tinkamas NATO komunikacijos veiklas ir pajėgumus – Viešąją Diplomatiją, Viešuosius Ryšius, Karinius viešuosius ryšius, Informacines Operacijas (IO), Psichologines Operacijas (Psy-Op), kaip tinkamas palaikyti Aljanso politikai, operacijoms ir veiklai siekiant NATO tikslų.

Tad NATO Strateginės Komunikacijos Centro idėja yra skirta centralizuoti visas žiniasklaidos manipuliavimo ir propagandos pastangas, suskirstytas į psichologinio karo, propagandos ir kitas sritis nukreiptas prieš Rusiją.

JAV Valstybės Departamentas įsitraukęs į socialinės žiniasklaidos propagandinį karą prieš Rusiją „Twitter“ tinkle sukūrė paskyrą Rusų kalba „UkrProgress“, kurios misija pagal NATO, atremti tai, ką JAV laiko Rusijos propaganda konflikte Ukrainoje, kurioje kritikuojami Rusijos veiksmai rytų Ukrainoje.

Taip per JAV vadovaujamo aljanso NATO Strateginės Komunikacijos Centrą NATO paskelbė Informacinį Karą Rusijai.

Šaltiniai:

 1. Janis Karklins. Internet Governance Forum.

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/mr-janis-karklins

 1. NATO COE Catalogue 2019

https://www.act.nato.int/images/stories/structure/coe_catalogue_20190118.pdf

 1. Alaunis. 9/11 teroro aktai. Pasaulinio Prekybos Centro griūtes paslaptys. www.alkas.lt. 2012.09.18.

http://alkas.lt/2012/09/18/r-alaunis-911-teroro-aktai-pasaulinio-prekybos-centro-griutes-paslaptys/

 1. NATO’s Strategic Communications concept and its relevance for France. RAND, 2010.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2010/RAND_TR855.2.pdf

 1. Information at War: From China’s Three Warfares to NATO’s Narratives. Legatum Institute. 25 Sep 2015.

https://li.com/reports/information-at-war-from-chinas-three-warfares-to-natos-narratives/

 1. Strasbourg / Kehl Summit Declaration. 04 Apr. 2009|Press Release (2009) 044 Issued on 04 Apr. 2009. Last updated: 08 May. 2014.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52837.htm?mode=pressrelease

 1. Seven Allies Establish NATO’s Strategic Communications Center of Excellence in Latvia
 2. NATOSource by NATO STRATCOM COE, Latvian Ministry of Defense, AFP. Mon, Jul 7, 2014.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/seven-allies-establish-nato-s-strategic-communications-center-of-excellence-in-latvia/

 1. NATO StratCom COE: About us.

https://www.stratcomcoe.org/about-us

 1. Dmitry Shlapentokh. Will Russia Eventually Collapse? 12 December 2019.

https://imrussia.org/en/

 1. Peter Pomerantsev and Michael Weiss. The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money. imrussia.org, interpretermag.com. A Special Report presented by The Interpreter, a project of the Institute of Modern Russia.

https://imrussia.org/media/pdf/Research/Michael_Weiss_and_Peter_Pomerantsev__The_Menace_of_Unreality.pdf

 1. NATO Allies Brace for Russia’s ‘Hybrid Warfare’. Agence France-Presse. March 18, 2015.

https://www.defensenews.com/global/europe/2015/03/18/nato-allies-brace-for-russia-s-hybrid-warfare/

 1. NATO commander: West must fight Russia in information ‘war’. March 22, 2015

https://apnews.com/11370e1a57a8417bb68ea6195ca82fad

 1. Ministras J. Olekas Rygoje dalyvauja NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro atidarymo ceremonijoje

http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/ministras_j._olekas_rygoje_dalyvauja_nato_strategines_komunikacijos_kompetencijos_centro_atidarymo_ceremonijoje

 1. Jānis Sārts

https://www.stratcomcoe.org/janis-sarts

 1. Bilderberg Meetings. LIST OF PARTICIPANTS 2019

https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2019/participants-2019

 1. NATO Military Public Affairs Policy (MC 0457/2, February 2011)

https://www.nato.int/ims/docu/mil-pol-pub-affairs-en.pdf

 1. Прогресс для Украины. Verified account @UkrProgress. Госдепартамент предоставляет информацию о ситуации в Украине #UnitedForUkraine. Вашингтон, США
 2. https://twitter.com/ukrprogress