Aktualijos

Ramūnas Alaunis. Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“? II dalis

Written by Redakcija · 8 min read

Britanijos 77-oji brigada – Informacinio Karo su Rusija instrumentas

2014 metų rugsėjo mėnesį Britanijos vyriausybė atkūrė „77-ąją brigadą“, kurios užduotis – kovoti su „Rusijos propaganda“, tame tarpe kovoti su socialinio tinklo Facebook‘o aktyvistais (Army sets up new brigade ‘for information age’. 31 January 2015, BBC News).

Pradžioje Britanijos vyriausybė numatė, kad Informacinio Karo Britanijos 77-ąja brigadą sudarys 440 karių ir karininkų ir tūkstantis civilių iš Britanijos Užsienio Reikalų Ministerijos, įskaitant MI6 ir Bendradarbiavimo (ang. The Cooperation Unit, CU) ir Stabilizavimo padalinio (ang. The Stabilisation Unit, SU) darbuotojus.

Pagrindiniai Britanijos „77-osios brigados“ uždaviniai – Informacinis Karas (IW), priešiškos propagandos analizė, Psichologinės Operacijos (Psy-Op), kariuomenės ir vyriausybinių operacijų konsultavimas, ryšiai su žiniasklaida (PR) Britanijos Informaciniame Kare su Rusija dėl Ukrainos ir Baltijos valstybių, kaip NATO atsakas į skleidžiamą „Rusijos dezinformaciją ir propagandą.“

Britanijos „77-oji brigada“ oficialiai bendradarbiavo su JAV Sausumos kariuomenės Europoje 361-ąja Civilinių Reikalų Brigada, kurios daliniai dislokuoti Vokietijoje ir Italijoje. Kariniai daliniai buvo naudojami siekiant sutrikdyti Vakarų interneto svetaines, kurios bandė skelbti tiesą apie 2001 rugsėjo 11-ąją, taip pat apie JAV/NATO vykdomą karą prieš Siriją. (JAV vadovaujama karinė koalicija oficialiai kovojo prieš terorizmą, tačiau tikrasis JAV tikslas yra okupuoti Siriją ir nuversti Sirijos prezidento Assado vyriausybę prisidengiant kova su terorizmu).

LRT tinklalapis besiremdamas Delfi naujienų portalo korespondento gynybos temomis Vaido Saldžiūno straipsniu 2016 lapkričio 02 d. skelbė, kad „konsultuoti Britų „77-osios brigados“ karius kovoje su Rusijos minkštąja galia buvo pakviesti jau užgrūdinti Lietuvos karininkai iš Lietuvos Strateginės Komunikacijos departamento, tame tarpe ir Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos departamento direktorius Juris Žguts“, kadangi „sąjungininkų (šiuo atveju Britanijos) kariškiai ne visada geba atpažinti grėsmes, neturi patirties ir priemonių, kaip kovoti su atvirai priešiška propaganda.“ (Vaidas Saldžiūnas. Su XXI a. grėsmėmis britus kovoti moko Lietuvos kariuomenės specialistai. LRT.lt, DELFI.lt, 2016.11.02.). Tačiau tokie Delfi.lt portalo korespondento Vaido Saldžiūno (Jungtinėje Karalystėje Hulo universitete studijavusio karo mokslus) argumentai paremti Britų žiniasklaidos propaganda prieštarauja logikai. Britų karinė vadovybė karinės propagandos srityje dabar vadinama Strategine Komunikacija turi istoriškai dešimteriopai didesnę praktinę patirtį, nei Lietuviai. Be to, Antrojo pasaulinio karo metais Britų „77-oji brigada“ specializavosi nekonvencinio hibridinio karo veiksmuose. Todėl Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos departamento specialistai paprasčiausiai vyko į Britaniją bendradarbiauti su didelę patirtį turinčiais Britanijos „77-osios brigados“ kariais ir civiliais Informaciniame Kare su Rusija. (Patirtį propagandos srityje galėjo turėti tik Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto (LKP CK) agitacijos ir propagandos skyriaus darbuotojai, bei kai kurie tuometinių Tarybų Lietuvos dienraščių žurnalistai dabar dirbantys Vakarų propagandinės žiniasklaidos pusėje).

Tuometinis Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos Plk. Lt. Juris Žguts Britanijos dienraščiui „The Times“ sakė, kad Lietuva „yra perpildyta šios (rusų) kultūros. …Mūsų visuomenė gali jaustis taip, lyg mes iš tikrųjų esame Rusijoje“.

Britų Informacinio Karo su Rusija instrumentas – Integrity Initiative programa

Britanijos vyriausybė taip pat remia ir koordinuoja įvairių pasaulio šalių rusofobus, kurių tikslas – visam pasauliui pasakoti apie „Rusijos grėsmę“. 2015 metais Britanijos vyriausybė pradėjo vykdyti slaptą tarptautinį projektą „Integrity Initiative“ programą. Šiai programai vykdyti Londone buvo įsteigtas Statecraft institutas, kuriam vadovavo buvęs ilgametis Karališkosios Karo Akademijos darbuotojas ir buvęs NATO Specialusis patarėjas Centrinės ir Rytų Europos reikalais Chrisas Donnelly ir Danielis Lafayeedney.

Statecraft Institutas yra susijęs su NATO būstinės Viešosios Diplomatijos Padaliniu ir Jungtinės Karalystės Vidaus Reikalų Ministerijos finansuojama programa „Prevent“.

Nors daugiau nei 70 metų buvo propaguojamas pasakojimas, kad Britanijos imperija išnyko po Antrojo pasaulinio karo pakeitusi „Amerikos imperiją“, tačiau atskleista „Integrity Initiative“ programa rodo, kad tai netiesa. Britų slaptoji draugija „Apvalusis Stalas“ (ang. Rount Table) 1919 m. pakeitė savo pavadinimą į „Karališkasis Tarptautinių Reikalų Institutas“ dabar vadinamas „Chatham House“. 1921 metais Britų iniciatyva Jungtinėse Valstijose buvo įsteigta „Užsienio Reikalų Taryba“. 1928 metais Britai Kanadoje įsteigė savo finansuojamą „idėjų kalvę“ „Kanados Užsienio Reikalų Institutą“ (Canadian Institute for International Affairs).

Britų slaptųjų draugijų įsteigtos „Chatham House“ ir jo kolegų JAV įsteigta „Užsienio Reikalų Taryba“ save pasivadinusios kaip nepriklausomos „idėjų kalvės“ dirbo kartu su vyriausybe ir privačiu sektoriumi vykdant Britanijos užsienio politikos darbotvarkę, kuri atitiko Britanijos imperijos svajonę turėti Anglo-Amerikiečių „ypatingus ryšius“. Vienas iš tokių Britų įsteigtų „idėjų kalvių“ geopolitikų baigusių Harvardo universitetą buvo ir Zbigniewas Brzezinskis.

Kaip matyti iš istorijos, Britai turi gilias slaptosios oligarchijos grupuočių šaknis.

„Integrity Initiative“ programa yra Didžiosios Britanijos Užsienio reikalų ministerijos, taip pat JAV Valstybės departamento, NATO Viešosios Diplomatijos padalinio, socialinio tinklo Facebook ir Lietuvos Krašto Apsaugos ministerijos finansuojamas Informacinio Karo su Rusija propagandos instrumentas.

2019 metais nutekinti „Integrity Initiative“ programos dokumentai rodo, kad ši organizacija aktyvi visoje Europoje vykdanti Informacinį Karą prieš Rusiją ir šmeižianti, bei siekianti nuversti net patį JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

„Integrity Initiative“ programos dokumentai atskleidžia tarptautinį politikų, žurnalistų, akademikų, tyrinėtojų ir karininkų tinklą, kurie visi vykdo apgaulingas slaptas propagandos kampanijas, kurias finansuoja Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija (UK Foreign and Commonwealth Office), NATO, Facebook ir nacionalinio saugumo institucijos. Kaip vienas dokumentas apibūdina „Integrity Initiative“, tai „tinklų tinklas“, (todėl „Integrity Initiative“ programa Lietuviškai turėtų būti verčiama kaip „Integruota Iniciatyva“).

Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija oficialiai pripažino, kad Britanijos vyriausybė finansuoja 2015 metais pradėtą programą „Integrity Initiative“ skirtą „ginti demokratiją nuo Rusijos dezinformacijos.” Jungtinės Karalystės vyriausybė pripažįsta, kad ne tik JK Užsienio reikalų ministerija, bet ir armija, bei Gynybos ministerija finansavo Statecraft Institutą, kuris prižiūri „Integrity Initiative“ programą.

“Integrity Initiative“ programa dalyvauja suderintame antirusiškame puolime Rytų Europos valstybėse. Ukraina, Lietuva, Latvija ir Estija, Moldova ir Armėnija nurodomos kaip svarbiausios “Integrity Initiative“ programos darbo sritys. Viename dokumente skirtame Baltijos šalims kalbama apie poreikį „šviesti savo auditoriją, kad suprastume, kaip Rusija mato šį pasaulį esantį kare“. Kitame dėl karo Rytų Ukrainoje teigiama, kad „agresija būdinga Rusijos būklei“.

Jungtinės Karalystės „Integrity Initiative“ programa ėmėsi pastangų uždaryti „Russia Today“ (RT) naujienų tarnybą Britanijoje – buvo reikalaujama atšaukti RT transliavimo licenciją teigiant, kad RT pažeidė nešališkumo taisykles.

Nutekintuose dokumentuose aprašomas Lietuvos klasteris (arba grupelė), gavęs užsienio finansavimą „remti naujo centro / klasterio kūrimą ir šviesti klasterių vadovus, bei pagrindinius žmones Vilniuje Informacinio Karo metodais.“

Remiantis nutekintais „Integrity Initiative“ dokumentais, Baltijos valstybių klasteriui vadovauja Tomas Tauginas (Lietuvos kariuomenės Strateginių komunikacijų departamento kapitonas). Jame minimos ir kitos Lietuviškos pavardės: Asta Skaisgirytė (2012 m. spalio mėn. – 2017 m. rugpjūčio mėn. buvo Lietuvos ambasadorė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, 2017 rugsėjo mėn. – 2019 liepos mėn. – URM Politikos direktorė), Saulius Guzevičius (buvęs Kariuomenės Strateginės Komunikacijos Departamento direktorius), Eitvydas Bajerūnas (tuometinis Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs NATO patarėjas), Renatas Norkus (2015 – 2017 m. vadovavo URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento vadovas, nuo 2017 m. Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje), Vytautas Bakas (nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas), Laurynas Kasčiūnas (nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seimo narys), dr. Povilas Malakauskas (buvęs VSD generalinis direktorius, buvęs Krašto apsaugos ministerijos darbuotojas), Ainis Razma (LR valstybės saugumo departamento valdybos viršininkas, dabar LR prezidento G. Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais), Mantas Martišius (Informacinių Karų ir Propagandos specialistas, Vilniaus universitete skaitęs paskaitas apie „Rusijos vykdomą informacinį karą“, nuo 2018 m. spalio mėn. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos vadovas), Linas Kojala (Rytų Europos studijų centro direktorius), Viktorija Urbonavičiūtė (Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje antroji sekretorė).

Nutekintuose „Integrity Initiative“ dokumentuose minimas Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos Departamento analizės skyriaus vadovas kapitonas Tomas Tauginas, kaip Statecraft Instituto narys ir „Integrity Initiative“ programos Baltijos šalių klasterio koordinatorius 2016 metų spalio mėnesį, kaip skelbė Britų dienraštis „The Times“ vyko į Britaniją „mokyti Britanijos kariuomenės „77-osios brigados“ karių ir pasidalyti savo patirtimi Informaciniame Kare kovojant su Putino propaganda Baltijos valstybėse.“ Akivaizdu, kad Lietuvos kariuomenės Strateginės Komunikacijos Departamento specialistai vyko ne „mokyti“ Britų kariuomenės 77-osios brigados karių, bet kartu su Britų kariais dirbti slaptoje „Integrity Initiative“ programoje.

Tuo metu, kai 2015 metų pradžioje buvo pradėta vykdyti Britų slaptoji „Integrity Initiative“ programa, internetiniai naujienų portalai LRT.lt (radijas ir televizija), Delfi.lt, BNS.lt, 15min.lt pradėjo platinti Britų karinės vadovybės ir Britanijos vyriausybės grėsmingus įspėjimus, kad Rusijos prezidentas Putinas gali įsiveržti į Baltijos šalių teritoriją:

2015 vasario 19 d. LRT Radijas ir LRT.lt naujienų portalo antraštė skelbė: „M. Fallonas: Rusija bandys destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse.“ Straipsnyje buvo rašoma: „Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Michaelas Fallonas pareiškė, kad kyla realus pavojus, jog Rusija bandys destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse. Michaelas Fallonas sako neatmetantis, kad Rusijos prezidentas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gali naudoti panašią taktiką kaip Ukrainoje, todėl, pasak sekretoriaus, NATO turi būti pasiruošusi bet kokiai galimai Maskvos agresijai prieš Baltijos šalis.“.

2015 vasario 19 d. Delfi.lt naujienų portalo remiantis BNS informacija antraštė skelbė: „Įspėja dėl Rusijos: Baltijos šalims gresia realus pavojus,“ kuriame rašoma: „Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Michaelas Fallonas perspėja kad Rusija gali panaudoti prieš Baltijos šalis taktiką, kurią ji taiko padėčiai Ukrainoje destabilizuoti. Sekretorius sakė, kad NATO turi būti pasiruošusi bet kokio pavidalo Rusijos agresijai, ir perspėjo dėl realaus ir esamo pavojaus Baltijos šalims – Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kurios yra Aljanso ir euro zonos narės.“

2015 vasario 21 d. internetinio naujienų portalo Delfi.lt straipsnio pavadinimas skelbė: „NATO generolas: Rusija gali sukelti egzistencinę grėsmę visai žmonijai“, kuriame Didžiosios Britanijos generolas įspėjo NATO aljansą, kad „Įtampa su Rusija gali peraugti į totalinį karą ir sukelti egzistencinę grėsmę visai žmonijai. NATO karinių pajėgų Europoje vado pavaduotojas, generolas Adrianas Bradshaw įsitikinęs, kad Vladimiras Putinas gali panaudoti jėgą ir įsiveržti bei užgrobti NATO teritoriją. Anot NATO pareigūno, tokį Rusijos žingsnį galėtų lemti įsitikinimas, kad aljansas bijos taip pat atsakyti panaudodamas jėgą. Todėl NATO aljansas privalo pasiruošti galimam karui su Rusija.“

2015 vasario 21 d. naujienų portalo 15min.lt straipsnio antraštė skelbė: „NATO generolas Adrianas Bradshaw: turime pasiruošti galimam karui su Rusija Europoje: Didžiosios Britanijos kariškiai ir politikai šią savaitę jau atvirai įspėja apie Rusijos keliamą karinę grėsmę ne tik Baltijos šalims, bet ir visai Europai. Aukščiausias pareigas NATO užimantis britų kariškis, generolas Adrianas Bradshaw, pareiškė, kad Rusijos ekspansionistinės ambicijos gali netrukus tapti akivaizdžia egzistencine grėsme visai žmonijai. Jis perspėjo, kad NATO turi pasirengti galimam kariniam konfliktui su Rusija Europos valstybių teritorijoje.“

2015 vasario 21 d.LRT,lt straipsnio antraštė skelbė tą patį 2015 vasario 21 d. naujienų portalo 15min.lt straipsnį: „NATO generolas: turime pasiruošti galimam karui su Rusija Europoje“

Kita Informacinio Karo ataka Lietuvos socialinėje žiniasklaidoje buvo stebima 2019 metais, jau po to, kai JAV ir Britai buvo priversti atsitraukti nuo pralaimėto karo Sirijoje.

2019 lapkričio 10 d. LRT portalas besiremdamas BNS naujienų agentūra, skelbė straipsnį: „Britanijos generolas perspėjo apie „beatodairiškos“ Rusijos keliamą grėsmę“.

Lietuvos žiniasklaidoje skleidžiami Britanijos karinės vadovybės ir vyriausybės gąsdinimai „Rusijos karine grėsme Baltijos šalims ir visai Europai“ buvo grindžiami prisidengiant Rusijos „Krymo aneksijos“ grėsme (be Krymo gyventojų sutikimo Krymas nebūtų prijungtas prie Rusijos) ir išgalvota „Rusijos agresija“ rytų Ukrainoje. Todėl Lietuvos kariuomenės, saugumo struktūrų vadovybės, LR diplomatų (ambasadorių) ir LR Seimo politikų reagavimas į šiuos melagingus žiniasklaidos pranešimus tylėjimu rodo, šių karinių, saugumo ir politinių struktūrų bendradarbiavimą Lietuvoje skleidžiant Britanijos melą ir propagandą.

Visa tai buvo gerai suplanuotos Informacinio Psichologinio Karo atakos prieš Rusiją, tikėtina vykdant Jungtinės Karalystės slaptą tarptautinę „Integrity Initiative programą panaudojant Lietuvos visuomeninį (realiai valstybinį) transliuotoją LRT (Radiją ir TV), Estijos naujienų agentūrą BNS, Estų valdomą naujienų portalą Delfi, taip pat ir Lietuvos socialinę žiniasklaidą, siekiant perduoti specialiai atrinktą baimę keliančią informaciją skirtą suformuoti ir valdyti tam tikros Lietuvos visuomenės grupių ar asmenų klaidingą suvokimą, požiūrį, paveikti žmonių emocijas, motyvus ir objektyvų samprotavimą ir galiausiai paveikti organizacijų, grupių ir asmenų elgesį, darantį įtaką politinių ir karinių tikslų įgyvendinimui.

„Integrity Initiative“ programa teigia, kad ji „kovoja su Rusijos dezinformacija ir žalinga jos įtaka“, tačiau iš tikrųjų pagrindiniai veikėjai stovintys už šios programos nugaros dirbtinai išpučia „Rusijos grėsmę“, kad pateisintų NATO šalių kasmet didinamą karinį biudžetą, kaip būtiną ilgalaikio karo pagrindą.

Nutekinti dokumentai liudija, kad pagal minėtą projektą Didžioji Britanija ne kartą kišosi į Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Baltijos šalių reikalus. Pvz. Ispanijoje „Integrity Initiative“ programos veikėjai nuo pareigų sėkmingai nušalino Ispanijos Nacionalinio Saugumo Departamento vadovą Pedro Baños žiniasklaidai suformavus viešąją nuomonę apie jį, kaip pro-Rusišką vadovą.

„Integrity Initiative“ prižiūri Didžiojoje Britanijoje, 2009 metais Škotijoje įregistruota „idėjų kalvė“ Statecraft Institutas, (Institute oF Statecraft, sutr. IfS).

Tačiau tikroji Statecraft Instituto atstovybė yra Londone, prie Temzės upės Two Temple Place pastato (London WC2R 3BD). Šalia „Statecraft“ instituto yra įsikūręs Tarptautinių Strateginių Studijų Institutas (IISS). Tarp IISS finansinių rėmėjų yra Smitho Richardsono Fondas. Šis Fondas taip pat yra „Integrity Initiative“ programos rėmėjas suteikęs programai 45,000 svarų sterlingų už slaptą dezinformacinę veiklą Europoje ir JAV. Lietuvos Krašto Apsaugos Ministerija dalyvaujanti slaptoje „Integrity Initiative“ programoje apmoka visas išlaidas savo Strateginės Komunikacijos komandai už kasmėnesinę kelionę skirtą palaikyti naują centrą / klasterį ir mokyti klasterio vadovus, bei svarbiausius žmones Vilniuje Informacinio Karo metodų – 20,000 svarų sterlingų. JAV Valstijų departamentas skyrė 250,000 svarų sterlingų moksliniams tyrimams ir informacinei sklaidai (išskyrus bet kokią veiklą JAV). Kaip buvo nurodyta „Integrity Initiative“ internetiniame puslapyje, šios programos partneriu yra Vašingtone įsteigtas Europos Politikos Analizės Centras (CEPA).

2019 vasario 9 dienos Europos Parlamento prašyme Nr. E-000092-19 skirtame Europos Komisijai atsakyti į tam tikrus klausimus susijusius „Integrity Initiative“ programa, Britų vyriausybės programos „Integrity Initiative“ veikla ES dokumente įvardijama kaip „dezinformacijos tinklas“. Dokumente rašoma: „Integrity Initiative“ programą 2015 metais pradėjo „Statecraft Institutas“ (Institute of Statecraft, IfS) – labdaros organizacija, kurią įsteigė Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos darbuotojai. Ją finansuoja Britanijos užsienio ir sandraugos biuras (Britanijos užsienio reikalų ministerija), NATO, JAV Valstybės departamentas ir Lietuvos krašto apsaugos ministerija. 2019 m. balandžio 9 Europos Komisijos vardu pateiktame Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini atsakyme rašoma, kad „Integrity Initiative“ yra (ES) valstybės narės iniciatyva, kuri nebuvo iškelta (visos) Europos Sąjungos lygmenyje; kad ES Rytų Strateginės Komunikacijos Darbo Grupė (EU East Stratcom Task Force) nebendradarbiauja su „Integrity Initiative“ programa. EK Pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini daugiau nekomentuoja iniciatyvos, už kurią yra atsakingos susijusios (ES) valstybės narės, rašoma dokumente Nr. E-000092/2019(ASW).

Susiję:

I DALIS: https://www.biciulyste.com/aktualijos/ramunas-alaunis-kaip-jav-nato-es-karines-politines-ir-ideju-kalviu-strukturos-sukure-informacinio-karo-instrumentus-kovai-pries-sintetine-rusijos-gresme-1-d/#more-12507