Aktualijos

Ramūnas Alaunis. Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

Written by Redakcija · 8 min read

III DALIS (I DALIS ČIA, II DALIS ČIA, IV DALIS ČIA)

Vašingtono Europos Politikos Analizės Centras – JAV Informacinio Karo su Rusija instrumentas

Lenkų kilmės JAV politiko Zbigniewo Brzezińskio ir Lenkijos politikų iniciatyva jau anksčiau, dar prieš NATO Strateginės Komunikacijos Centro įkūrimą Rygoje buvo pradėtas Informacinis Karas prieš Rusiją Vašingtono Europos Politikos Analizės Centre (ang. Center for European Policy Analysis, sutr. CEPA).2015 metų pradžioje, kai Britanijos vyriausybė pradėjo vykdyti slaptą tarptautinį projektą „Integrity Initiative“ programą, buvusi Lenkijos gynybos ministro Radosławo Sikorskio žmona Anne Applebaum Vašingtone Europos Politikos Analizės Centre (CEPA) įkūrė specializuotą padalinį pavadinimu Informacinio Karo Iniciatyva, (ang. Information Warfare Initiative, sutr. IWI), arba dar kitaip vadinamą Strateginės Komunikacijos Iniciatyva (sutr. CEPA StratCom).

Iš pradžių ši Europos Politikos Analizės Centro Informacinio Karo Iniciatyva buvo skirta kovai su Rusijos skleidžiama informacija Vidurio ir Rytų Europoje – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rumunijoje. Ši iniciatyva buvo patikėta Peteriui Pomerantsevui ir Britui Edwardui Lucui.

CEPA StratCom Programai pavadinimu Informacinio Karo Iniciatyva skirtai stebėti, lyginti, analizuoti, paneigti ir aptikti tarimą Rusijos „dezinformaciją“ Vidurio ir Rytų Europos šalyse vadovauja CEPA vyresnysis viceprezidentas anksčiau dirbęs Britų žurnalo „The Economist“ vyresniuoju redaktoriumi Edwardas Lucas (žurnalistas save pasiskelbęs „saugumo politikos eskpertu“), kurio straipsnius Lietuvoje dažnai skelbia tarptautinių korporacijų valdomi internetiniai portalai Delfi ir 15min.

Šios CEPA Vašingtono biuro „idėjų kalvės“ Operacijų direktorė ir Programų vadybininkė yra Lietuvė Milda Matačiūnaitė-Boyce, kuri taip pat yra šio Centro Baltijos šalių programų planų sudarymo vadovė. Jos kompetencijos sritis sudaro viešoji diplomatija ir strateginė komunikacija, kovos su dezinformacija, transatlantiniai santykiai, taip pat Baltijos saugumo strategija ir užsienio politika.

Dalia Bankauskaitė ir garsieji VEKS burbulai.

Šiame CEPA Informacinio Karo Iniciatyvos padalinyje skirtame kovai su taip vadinama „Rusijos dezinformacija“ taip pat dirba ir Lietuvos mokslinė bendradarbė Vilniaus politikos analizės instituto analitikė, strateginės komunikacijos ekspertė Dalia Bankauskaitė (žymioji „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) veikėja – ekspertai.eu past.), kuri Lietuvoje skleidžia Vakarų antirusišką propagandą.

2015 metais Vašingtono Europos Politikos Analizės Centro (CEPA) Informacinio Karo Iniciatyvos Programos vadovas Edwardas Lucas dirbti propagandinį darbą Informaciniame Kare su Rusija CEPA Informacinio Karo Iniciatyvos Programoje iš Lietuvos pasikvietė Rytų Europos Studijų Centro Politikos analizės ir tyrimų skyriaus vyresnįjį analitiką Marių Laurinavičių. Marius Laurinavičius (Lietuvoje dirbęs savo projekte „Vladimiro Putino Rusija“) dar prieš išvykdamas darbui į Vašingtoną pradėjo rašyti CEPA internetiniam žurnalui „Europe’s Edge“ Rusijos prezidentą Putiną ir Rusijos valdžią kritikuojančius straipsnius, kad „Rusija pralaimi Informacinį Karą kariaujamą prieš Lietuvą, kad Lietuvos visuomenė dabar susitelkusi prieš potencialią Rusijos agresijos grėsmę kaip niekad anksčiau“, tuo pačiu primindamas, kad “turėtume atkreipti dėmesį į visiems gerai žinomą Sovietų eros KGB įrankį, vadinamą „aktyviomis priemonėmis““. Marius Laurinavičius 2015 metais CEPA internetiniam žurnalui „Europe’s Edge“ rašė, „kad 2014 metų vasarą buvo sustabdytas svarbus JAV skalūninių dujų projektas, kaip įtariama dėl to, kad Rusija kurstė tam tikras visuomenės dalis priešintis šiam projektui,“ kad „Rusija Informaciniame Kare su Lietuvą skleidžia informaciją apie Lietuvos emigrantų vaikus grobiamus Norvegijos vaikų teisių apsaugos tarnybų, siekiant skleisti nepasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis ir jos nesugebėjimą apsaugoti savo piliečių.“ (M. Laurinavičius. Is Russia Winning the Information War in Lithuania? Web journal Europe’s Edge of CEPA in Washington, DC. July 5, 2015).

Marius Laurinavičius nėra mokslininkas ir jo straipsniai yra propagandiniai, ne moksliniai.

Buvusio Lenkijos gynybos ministro Radosławo Sikorskio žmonos Anne Applebaum iniciatyva įkurta CEPA Informacinio Karo Iniciatyva – CEPA StratCom padalinys daug rašo apie Rusijos „aneksuotą Krymą“, tačiau tyli apie Lenkijos įvykdytą Suvalkų krašto aneksiją.

Nors Peteris Pomerantsevas tuo pačiu metu buvo ir CEPA Informacinio Karo Iniciatyvos (CEPA StratCom) viceprezidento padėjėjas ir Šiuolaikinės Rusijos Instituto reporteris, jis jau neskyrė daug dėmesio JAV/NATO karui prieš Siriją, bet sutelkė savo dėmesį į Rusijos televizijos kanalą RT (Russia Today) ir Rusijos finansuojamą užsienio naujienų tarnybą „Sputnik“, kurie tariamai Vakarams skleidžia Rusišką propagandą.

ES Strateginės Komunikacijos Tarnyba – Informacinio Karo su Rusija instrumentas

2015 metais Didžiosios Britanijos, Danijos, taip pat Lietuvos ir Estijos užsienio reikalų ministrai laišku kreipėsi į ES užsienio politikos vadovę Federica Mogherini ragindami užtikrinti „patikimą ir konkurencingą informacijos alternatyvą rusiškai kalbantiems gyventojams ir tiems, kurie naudojasi Rusijos valstybės kontroliuojama žiniasklaida“. (Nors šį prašymą pasirašė Lietuvos, Estijos, bei Danijos Užsienio reikalų ministrai, tačiau kreipimosi iniciatyva buvo Britanijos vyriausybės Užsienio reikalų sekretoriaus). Laiške Briuseliui siūloma „internete sukurti platformą, kurioje būtų pateikiama informacija apie propagandos melą ir manipuliacijas, suteikti paramą iniciatyvoms kurti televizijos kanalus, interneto portalus, radijus ir spaudą rusų kalba, skatinti produkcijos keitimąsi ES viduje, siūlyti produkciją veikiančiai Rusijos žiniasklaidai.“ Atsižvelgiant į šias ES šalių narių užsienio reikalų ministrų (kuriems faktiškai vadovavo Britanijos vyriausybė) rekomendacijas, Briuselis pradėjo ruošti veiksmų planą kovai su tariama „Rusijos propaganda“.

Todėl 2015 metų kovo 19 ir 20 dienomis Europos Vadovų Taryba (ang. European Council) paprašė vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini parengti ES Strateginės Komunikacijos planą, kuris demaskuotų tariamas Rusijos „dezinformacijos kampanijas“ susijusias su Ukraina.

Europos Vadovų Taryba pakeitė savo informacinio karo taikinį ir jau neminėjo nei karo Sirijoje (tiksliau JAV/NATO karo prieš Siriją) sutelkdama visą dėmesį tik į įvykius Ukrainoje.

2015 metų balandžio mėnesį ES užsienio reikalų tarnybos vadovė Federica Mogherini Europos Išorės Veiksmų Tarnybos viduje (European External Action Service sutr. EEAS) įsteigė Strateginį Ryšių Skyrių (ang. Strategic Communications Unit) – Rytų Europos šalyse skleisti antirusišką melą ir propagandą. Federicos Mogherini darbui vadovavo Britanijos vyriausybės užsienio žvalgybos tarnybos MI6 agentas Giles Portmanas, kuris tapo Europos Išorės Veiksmų Tarnybos Rytų (iš esmės į Rusiją nukreiptos) Strateginės Komunikacijos Darbo Grupės vadovu (ang. Head of East Stratcom Task Force at European External Action Service, sutr. EEAS).

Ši Europos Sąjungos Išorės Veiksmų Tarnybos (ang. External Action Service, EEAS) ribose į Rytus (konkrečiai į Rusiją) nukreipta Strateginės Komunikacijos Darbo Grupė, (ang. East StratCom Task Force), kuriai 2015 – 2019 metais vadovavo Britanijos užsienio žvalgybos tarnybos MI6 agentas Giles Portmanas, du kartus per savaitę el-laiškais siuntė pranešimus keliems šimtams ES žurnalistų, kad šie savo straipsniuose diskredituotų Rusiją ir jos žiniasklaidą. Tą. akivaizdžiai įrodo pvz. Delfi.lt naujienų portalo reporterio Anglijoje universitete karo mokslus studijavusio Vaido Saldžiūno straipsniai.

Nepaisant didžiulio žiniasklaidos finansuojamo biudžeto, ES yra ir toliau ypač susirūpinusi dėl naujienų kanalo „Euronews“ kontrolės praradimo ir dėl Rusijos užsienio naujienų tarnybos „Sputnik“ ir „RT“ auditorijos plėtros.

Federica Mogherini du kartus per savaitę Europos žiniasklaidos atstovams pateikdavo argumentus tariamai rodančius kokia „bloga ir nesąžininga“ buvo ir yra Rusijos vadovybė.

2016 spalio 14 dieną buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė Lenkijos partijos „Teisė ir Teisingumas“ (lenk. Prawo i Sprawiedliwość) narė Anna Fotyga Elżbieta Europos Parlamento Užsienio reikalų tarnybai pristatė rezoliuciją skirtą sukurti tikrą Europos Sąjungos Strateginę Komunikacijos Tarnybą (rez. Motion For A European Parliament Resolution on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties Nr. 2016/2030(INI)).

2016 metų lapkričio 21 dieną slapta grupė parengė apie 200 interneto svetainių sąrašą, kurios tariamai „vykdo propagandą Kremliaus pavedimu”.

Šią slaptą grupę sudaro:

  1. „Amerikos Balso” (ang. Voice Of America, sutr. VOA) tinklapis Polygraph.info ir The Interpreter (www.interpretermag.com)
  2. JAV Nacionalinio Demokratijos Fondo (NED) kontroliuojamas Vašingto Europos Politikos Analizės Centras (CEPA) ir;
  3. JAV ekspertų grupė (think tank) Vašingtone – Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos Programa (ang. Atlantic Council Digital Forensic Research Lab Program). (Sutr. ACDFRL).

Pagal JAV Baltic American Freedom Foundation programą Vilniaus Politikos Analizės Instituto analitikai iš Lietuvos vyksta stažuotis į Vašingtone įkurtą Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratoriją (ang. Digital Forensic Reasearch Lab), „įgyti patirties ir žinių kaip atpažinti dezinformaciją ir propagandas“.

2016 lapkričio 23 dieną įkvėpta NATO aljanso, buvusi Lenkijos Užsienio Reikalų ministrė, Europos Parlamento Saugumo ir Gynybos pakomitečio pirmininkė Anna Elžbieta Fotyga (Lenkijos „Tvarka ir Teisingumas” partijos narė) privertė Europos Parlamento narius priimti rezoliuciją „Dėl ES Strateginės Komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą” (t.y. Rusiją), kuria siekiama užkirsti kelią Rusijos skleidžiamai propagandai prieš ES, kuri apima ir Rusijos žiniasklaidos cenzūras, pvz., „RT“, „Sputnik“ ar „Russkyj Mir“. Europos Parlamento rezoliucijoje Rusijos žiniasklaidos įtaka prilyginama „Islamo Valstybės“ (ISIS) teroristinės organizacijos propagandai. Todėl šią rezoliuciją sukritikavo net Europos Žurnalistų Federacija.

Netrukus, remiantis Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos (ang. sutr. ACDFRL) pradėta vykdyti antirusiškos propagandos ir melo programa pradėjo skleisti ir Lietuvos valstybinė LRT (oficialiai visuomeninė) ir komercinė Lietuvos žiniasklaida.

2017 metais Rytų Europos Studijų Centras vykdydamas Lietuvos Mokslo Tarybos finansuotą projektą „Propagandinių technikų atpažinimo metodologijos sukūrimas ir taikymas“ (sutr. nr. REP5/2015), bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu, Vilniaus universiteto Tarptautinių Santykių ir Politikos Mokslų institutu bei portalu „Delfi.lt“ parengė monografiją Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos“.

2018 metų gruodžio 5 dieną Europos Komisija paskelbė pranešimą: „Siekdama apsaugoti savo demokratines sistemas ir viešąsias diskusijas, taip pat atsižvelgdama į 2019 metų Europos Parlamento rinkimus bei valstybėse narėse 2020 m. vyksiančius nacionalinius ir vietos rinkimus, šiandien ES pristato veiksmų planą, kuriuo stiprinama kova su dezinformacija Europoje ir už jos ribų.“

Minint 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pradžios metines ir Europos atminimo svarbą Europos ateičiai, 2019 metų rugsėjo 19 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją (2019/2819 (RSP), kurios 16 punkte teigiama, kad Europos Parlamentas „yra labai susirūpinęs dėl dabartinės Rusijos vadovybės pastangų iškraipyti istorinius faktus ir balinti Sovietų totalitarinio režimo padarytus nusikaltimus ir mano, kad tai (Rusijos vadovybės pastangos) yra pavojinga Informacinio Karo, nukreipto prieš demokratinę Europą, sudedamoji dalis, kuris siekia padalyti Europą. todėl ragina Komisiją ryžtingai neutralizuoti šias (Rusijos vadovybės) pastangas“, rašoma EP rezoliucijoje.

Rezoliucijos 2 punkte iškraipant istorinę tiesą teigiama, kad „Antrasis Pasaulinis karas buvo pradėtas nedelsiant dėl garsios 1939 metų Rugpjūčio 23 dienos Nacių ir Sovietų nepuolimo sutarties, dar žinomos kaip Molotovo ir Ribentropo paktas ir jo slaptųjų protokolų, pagal kuriuos du totalitariniai režimai, kurie turėjo bendrą užkariavimo tikslą, padalijo Europą į dvi įtakos zonas.“ EP Rezoliucija taip pat „ragina visas valstybes nares minėti rugpjūčio 23 d. kaip Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dieną tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, ir atkreipti jaunosios kartos dėmesį į šias problemas įtraukiant totalitarinių režimų istoriją ir jų pasekmių analizę visų ES mokyklų programose ir vadovėliuose…“

Šios rezoliucijos bendraautoriai yra ir Lietuvos Europarlamentarai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė. Už rezoliuciją paremtą melu kaip Informacinio Karo dalimi balsavo ir Socialdemokratas Juozas Olekas ir Vilija Blinkevičiūtė, kuri sakė, kad „turime kovoti su augančia (Rusijos) propaganda.“ LVŽS atstovas EP Bronis Ropė melagingai teigė, kad „Dviejų nusikalstamų ideologijų atstovai tuomet nusprendė, kokia bus suverenių valstybių ateitis…“ EP narys B. Ropė gąsdino sintetine „Rusijos grėsme“ pareikšdamas, kad „(Ribentropo – Molotovo) Paktas nebus pakartotas, jei nebūsime atlaidūs, kai vykdoma (Rusijos) agresija (Ukrainoje), kurstomas separatizmas ir terorizmas (rytų Ukrainoje) ar skleidžiama dezinformacija, siekiant sukelti masinius neramumus.“ Už šią EP rezoliuciją iškraipančią istorinę tiesą balsavo ir EP prof. Liudas Mažylis (past. – prof. L. Mažylis nėra nei istorikas, nei politologas).

Šis ir daugelis kitų panašių rezoliucijų akivaizdžiai rodo, kuo daugiau JAV/NATO vykdo karo nusikaltimų (Afganistane, Sirijoje, Irake, Libijoje) tuo daugiau priimama rezoliucijų smerkiančių Rusiją. Tai Europos Parlamento narių vykdomo Informacinio Karo su Rusija dalis. Pvz, EP nepriėmė nei vienos rezoliucijos smerkiančios Lenkijos įvykdytą Vilniaus krašto okupaciją, Lietuvos Suvalkų krašto aneksiją ar po pirmojo Pasaulinio karo Britų nubrėžtą „Kerzono liniją“, pagal kuria buvo nubrėžtos Vakarinės Lietuvos valstybės sienos pažeidžiant Lietuvos teisėtus interesus ir tarptautinę teisę.

2019 metų birželio mėnesį Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją EEAS East Stratcom vadovui Britanijos užsienio žvalgybos tarnybos MI6 agentui Giles Portmanui įteikė apdovanojimą – Dimplomatinę Žvaigdę „už nuopelnus ir už aktyvią paramą kuriant ir stiprinant „EEAS East Stratcom“ darbo grupę, jo kryptingą vadovavimą 2015–2019 metais, taip pat už asmeninį indėlį didinant supratimą apie Rusijos Federacijos keliamą grėsmę Europos Sąjungos demokratijai ir stabilumui plačioje Europoje.“ Už tai, kad „Giles Portmanas „sėkmingai dirbo reaguojant į Rusijos organizuotas dezinformacijos kampanijas prieš ES institucijas ir jos valstybes nares.“ (Lithuania’s Diplomacy Star awarded in Brussels. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. 2019.06.27.)

Dabar dar kartą grįžkime prie Didžiosios Britanijos (Jungtinės Karalystės) Užsienio reikalų ministerijos 2015 metais pradėto dezinformacijos tinklo Europoje sukūrimo – slaptos „Integrity Initiative“ programos. Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini 2019-04-09 Europos Parlamento nariams teigė, kad „Integrity Initiative“ yra Europos Sąjungos valstybės narės iniciatyva, kuri nebuvo iškelta visos Europos Sąjungos lygmenyje; kad ES Rytų Strateginės Komunikacijos Darbo Grupė (EU East Stratcom Task Force) nebendradarbiauja „Integrity Initiative“ programoje.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal 2015 metais Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretoriaus prašymą ES užsienio politikos vadovei Federicai Mogherini, vyriausiosioji įgaliotinė Federica Mogherini parengė ES Strateginės Komunikacijos planą, kuris demaskuotų tariamas Rusijos „dezinformacijos kampanijas“ susijusias su Ukraina;

Atsižvelgiant į tai, kad 2015 metų balandžio mėnesį ES užsienio reikalų tarnybos vadovė Federica Mogherini Europos Išorės Veiksmų Tarnybos viduje (European External Action Service sutr. EEAS) įsteigė Strateginį Ryšių Skyrių (ang. Strategic Communications Unit) – Rytų Europos šalyse skleisti antirusišką melą ir propagandą, kuriam vadovavo Britanijos užsienio žvalgybos tarnybos MI6 agentas Giles Portmanas, kuris tapo Europos Išorės Veiksmų Tarnybos Rytų (iš esmės į Rusiją nukreiptos) Strateginės Komunikacijos Darbo Grupės vadovu (ang. Head of East Stratcom Task Force at European External Action Service, sutr. EEAS), galima daryti išvadą, kad ES užsienio reikalų tarnyba, kuriai vadovavo Federica Mogherini, taip pat Europos Vadovų Taryba, NATO StratCom COE slapta bendradarbiavo Britanijos vyriausybės Užsienio reikalų ministerijos dezinformacinės „Integrity Initiative“ programos Informaciniame Kare su Rusija. O Europos Sąjungos Išorės Veiksmų Tarnybos Rytų Strateginės Komunikacijos Darbo Grupė (EEAS East Stratcom Task Force) tam tikra apimti neabejotinai vykdė Britanijos vyriausybės Užsienio reikalų ministerijos dezinformacijos „Integrity Initiative“ programą visos Europos Sąjungos lygmenyje. Tuo labiau, kad Britanijos vyriausybės Užsienio reikalų ministerija be diplomatijos vykdymo prižiūri ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės Ryšių Būstinę (GCHQ), prilygstančią Nacionalinei Saugumo Agentūrai ir slaptąją žvalgybos tarnybą (ang. Secret Intelligence Services, SIS), paprastai žinomą kaip MI6.

Susiję:

IV DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

II DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

I DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė Informacinio Karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be