Aktualijos

Ramūnas Alaunis. Rusijos kariuomenė Ugledare prarado iniciatyvą mūšio lauke. Miesto pakraščiuose kilo poziciniai mūšiai.

Written by Redakcija · 1 min read

Ugledaro miestas tapo vienu kruviniausių mūšio laukų Donbaso fronto linijose. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sutelkė savo pagrindines pajėgas į vakarinį ir rytinį miesto pakraštį, siekdamos užkirsti kelią jų apsupimui.

Į pietus nuo Ugledaro Rusijos kariškiai laikosi savo tvirtovės Pavlovkos mieste, stipriai apšaudydami Ukrainos tvirtovę ir apsupdami miestą. Rusijos pajėgos jau kontroliuoja vadinamųjų vasarnamių sodų, esančių į rytus nuo kelio, teritoriją. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos bando atremti puolimą šiauriniame vasarnamių sodų rajono pakraštyje, kurį beveik visiškai sunaikino apšaudymas.

Ugledaro miestas tebėra Ukrainos kontroliuojamas.

Kol kas sausio pabaigoje prasidėjęs Rusijos puolimas buvo sustabdytas. Ukrainos kariškiams pavyko pasinaudoti gynyba Ukrainos stepėje esančiame mieste ir Rusijos kariuomenės vadovybės klaidingais skaičiavimais.

Sausio 23–24 dienomis Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno 155 brigados ir 7 operatyvinio-kovinio taktinio vieneto kovotojai prasiveržė pro Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą ir užėmė miesto pakraštį, esantį į vakarus nuo Nikolskojės.

Nustebinusios Ukrainos kariuomenę, Rusijos pajėgos tęsė veržimąsi ir sugebėjo įsitvirtinti pietrytiniame Ugledaro pakraštyje. Po to Rusų daliniai toliau plėtė savo kontrolės zoną rytiniame miesto pakraštyje, įskaitant vadinamąjį vasarnamių regioną. Tuo pat metu Rusijos pajėgos pradėjo šturmuoti vakarinį Ugledaro pakraštį, verždamiesi iš savo pagrindinės tvirtovės Pavlovkoje.

Visi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bandymai kontratakuoti nepavyko. Tačiau savo ruožtu Rusijos pajėgoms pirmomis didžiojo puolimo dienomis nepavyko nutraukti tiekimo kelių į Ugledaro miestą.

Ukrainos karinė vadovybė paskubomis ėmė stiprinti gynybinę grupuotę mieste, artilerijos šaudymo pozicijos buvo perkeltos į saugų atstumą, o minosvaidžių įgulos pastoviai minavimo pakraščius. Karinių atsargų perdavimas Ukrainos grupuotei Ugledaro–Konstantinovkos–Marinkos keliu tęsėsi.

Ukrainos karinė vadovybė buvo priversta siųsti Ugledarui svarbų pastiprinimą iš kitų fronto linijų. 2023 sausio pabaigoje Rusijos kariuomenė Ugledare prarado iniciatyvą mūšio lauke. Miesto pakraščiuose kilo poziciniai mūšiai.

Siekiant smogti ukrainiečių pozicijoms iš flangų, Rusijos kariuomenės vadovybė regione dislokavo papildomus motorizuotus pėstininkų dalinius.

Kadangi miesto pakraščiai buvo labai užminuoti, Rusų karinės technikos kolona galėjo judėti tik siauru pravažiavimu, kurį Ukrainos pajėgos stebėjo iš Ugledaro aukštumų. Dėl to 2023 vasario pradžioje vieną iš Rusų kolonų sustabdė Ukrainiečių ugnis. Ukrainos bepiločių orlaivių nufilmuoti incidento vaizdo įrašai buvo plačiai paplitę internete.

Pagal Ukrainos žiniasklaidos teiginius buvo visiškai sunaikinta garsiosios Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno 155 brigados kolona, ​​tariamai sunaikinta dešimtys Rusų tankų ir karių.

Tačiau paaiškėjo, kad buvo žala vienai iš Rusijos armijos kombinuotų ginklų brigadų. Filmuota medžiaga patvirtino, kad buvo sunaikinti keli Rusų tankai, keli kiti buvo apgadinti. Dauguma Rusijos kariškių buvo evakuoti.