Aktualijos

Ramūnas Aušrotas. Naujoji LR Konstitucinio Teismo pirmininkė greitai „pagavo bangą“

Written by Redakcija · 1 min read

Ramūnas Aušrotas. Naujoji LR Konstitucinio Teismo pirmininkė greitai „pagavo bangą“

Naujoji LR Konstitucinio Teismo pirmininkė greitai „pagavo bangą“.

Pagal jos aiškinimą, šeima iš esmės yra bet kas.

Kyla du klausimai:

a)  Jei šeima yra bet kas, vadinasi, šeima yra niekas. Teisine prasme, norint reguliuoti bet kokį socialinį fenomeną, reikia turėti jį apibrėžiančius kriterijus. Teisei jie reikalingi dar ir todėl, kad būtų galima atskirti vieną teisinį institutą nuo kitų teisinių institutų.

Pagal KT pirmininkės išaiškinimą, šeimos teisinių santykių reguliavimui (ir atskyrimui) tokie kriterijai nereikalingi.

b) jei šeima yra bet kas, tai netenka jokios prasmės Konstitucijos nuostata apie šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą.
Su tokiu požiūriu turbūt būtų tikslingiausia panaikinti LR Konstitucijos 38 str. ir palikti tik 39 str. numatantį valstybės pareigą remti vaikus auginančias šeimas.

Toks KT pirmininkės požiuris iš esmės skatina šeimos teisinio instituto nunykinimą. Stipriau pasakius, su tokiu požiūriu einama nuo šeimos modelio prie gender modeliu (socialinės teorijos prasme) grįstos visuomenės kūrimo.

Tiesa, KT pirmininkė savo interviu mini nediskriminacijos ir asmenų lygybės principus. Bet reikia pasakyti, kad teisėje jie visų prima taikomi individualių asmenų teisiniam statusui visuomenėje nusakyti, bet ne specifinių teisinių fenomenų apibrėžčiai (tai nereiškia, kad jie netaikytini fenomeno viduje). Remiantis tokia logika, aš galėčiau vadovaudamasis asmenų lygybės ir nediskriminacijos principais reikalauti teisės į nėštumo ir gimdymo atostogas.

Blaiviai pasižiūrėjus, absoliutus normatyvinis šių principų taikymas iš esmės yra žalingas visuomenei, nes naikina socialinę įvairovę (įvairovė yra unikalumas ir specifiškumas, o ne tapatumas).

Šeimos teisiniams santykiams reguliuoti (ir apibrėžti) yra taikomi specialūs principai, išvardinti CK.

Jei KT pirmininkė pamiršo, tai priminsiu, kad CK 3.3 straipsnis sako:

1. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas monogamijos, santuokos savanoriškumo, sutuoktinių lygiateisiškumo, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaikų auklėjimo šeimoje, tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo, motinystės visokeriopos apsaugos principais ir kitais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais.

Kalbant apie teisėkūrą (tas taikoma ir KT) reikia priminti labai svarbų, bet ignoruojamą CK straipsnį:

2. Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą, galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo netinkamos kitų šeimos narių bei kitų asmenų ir kitokių veiksnių įtakos. (CK 3.3 2 d.).

P.S. Aš tikiuosi, kad kai (jei) KT spręs klausimą susijusį su konstitucine šeimos samprata, naujoji KT pirmininkė nepamirš nusišalinti, kad išvengų šališkumo.

Jei pamirštų, priminkite jai, nusiųsdami LRT (ar kitą) publikaciją:

LRT: Naujoji KT pirmininkė: šeima nėra vien santuoka, tai – ir tos pačios lyties poros, ir vieni vaikus auginantys tėvai bei seneliai