Aktualijos

REFERENDUMAS. Jūs jau galite pasirašyti… (papildyta)

Written by Redakcija · 1 min read

  referendumas-ref-karteles-mazinimui-alkas-lt-k  REFERENDUMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ
PRITRŪKOME PARAŠŲ RINKIMO LAPŲ. Papildomi lapai, išduoti Vyriausiosios Rinkimų Komisijos (VRK), netrukus pasieks Čikagą – šaulys Vytautas Jurevičius pažadėjo juos atvežti jau vasario 5 d. Todėl iš anksto skelbiame: PARAŠŲ RINKIMAS TĘSIAMAS!

Labai svarbu, kad kuo daugiau tautiečių pasirašytų – Tėvynė tikrame PAVOJUJE, užvaldyta nemylinčių, gal net parduodančių (?!), Lietuvą valdžiažmogių. Vienintėlė išeitis – referendumas, dar galintis stabdyti šalies sunaikinimą.

Į parašų rinkėjų gretas įsijungė Daumantas Tarasevičius (tel.630 405 3731, Bolingbrook, IL), Vaida Baras (tel. 630 670 3063, Lemont, IL), Artūras Tatarūnas (727 252 9570, St.Petersburg, FL). Dar laukiame patvirtinimo iš Indianos ir Kalifornijos. Kviečiame prisijungti savanorius!

Tikėkimės, kad šie, 2022 metai, su mūsų visų pagalba, padės įgyvendinti REFERENDUMĄ – VILTĮ  patiems spręsti, kaip mes norime gyventi. 

Pasirašyti gali asmenys, turintys galiojantį LR pasą ar LR Identifikcijos kortelę:

             PARAŠAI BUS RENKAMI:

VASARIO 12d. -13 d. (Š, S) PLC Lemont, nuo 12 – 2 val.p.p. (IIa.prie pagr. įėjimo). Parašus rinks Vaida Baras;

VASARIO 12 d. (šeštadienis) Jaunimo Centre, Čikaga, nuo 12-2 val.p.p.
VASARIO 13 d. (sekmadienis) Marquette Parko parapijoje po šv. Mišių nuo 12 -2 val.p.p.
Kitos datos bus praneštos papildomai

Nuotr. alkas.lt (kolažas)

PASKELBTA SPALIO  1 D.

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m.
– 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų
pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Ligija Tautkuvienė, tel.630 290 0191