Aktualijos

REFERENDUMAS. Pasirašykime už prigimtinę į protėvių žemę! (papildyta)

Written by admin · 1 min read


Lietuvoje vykstanti  kampanija ,,Žemės vardu” – tai kova   už Tautos teisę į referendumą, teisę į savo žemę, kova su vertelgomis, kuriems preke gali būti net mūsų Tėvynės teritorija. 

LR Konstitucija skelbia, kad ,,Referendumu priimti nutarimai gali būti keičiami tik referendumu“. ,,Žemės vardu“ paskelbtu referendumu mažinamas reikalingų parašų kiekis nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst.
Neatsakingi kelių JAV LB ar Pasaulio LB vadovų pareiškimai, nubloškė dvigubos pilietybės įteisinimą Pilietybės įstatymu į referendumo kelią, kurį tuoj pasigavo kai kurie LR Seimo nariai ir bando tą siūlymą įtvirtinti referendumu.
Nors šiuo metu esame toliau nuo Tėvynės, privalome palaikyti  tautiečių kovą dėl savo žemės išlaikymo,  jos pardavimo užsieniečiams neįteisinimo ir referendumo parašų kiekio sumažinimo.

LR Konstitucjos 3 straipsnis skelbia:
,,Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.”
****
Užsiregistravau  parašų rinkimo savanore. Gavau parašams rinkti Vyriausiosios Rinkimų komisijos patvirtintus lapus. Parašams surinkti skirtas labai trumpas laikas.
Pasirašyti gali visi LR piliečiai, turintys galiojantį LR piliečio pasą (pasirašant būtina turėti dokumentą).
Pasirašyti kviečiu sekmadieniais:
Marquette Park’o  šv. Mergelės  Marijos Gimimo  bažnyčios parapijoje po 11 val.r. šv. Mišių
Rugsėjo 29 d., Spalio 13 d.,
Pasaulio Lietuvių Centre , po 11 val.r. šv. Mišių
Spalio 6 d., Spalio 20 d., spalio 27 d.

Lauksiu Jūsų nuo  12 val.p.p. iki 1:30 v.p.p.

PAPILDYMAS: Spalio 6 d., šeštadienį,  pasirašyti bus galima Čikagos Jaunimo centre nuo  11:00 v.r. iki 2:00 v.p.p.

Parašus priiminės JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” narė MIGLĖ TAURAGYTĖ .

Ligija Tautkuvienė
JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” pirmininko pavaduotoja

 Paskelbta: 2013-09-18 14:26:11