Aktualijos

Referendumas – Tautos valia – jūs dar galite pasirašyti!

Written by admin · 1 min read

   Tautieti, Tavo parašas reikalingas Lietuvai ir Tau pačiam!
LR Konstitucija skelbia, kad ,,Referendumu priimti nutarimai gali buti keičiami tik referendumu“. Lietuvoje vyksta akcija ,,Žemės vardu“- tai kova už  Tautos teisę į referendumą, kad  būtų sumažintas  reikalingų parašų kiekis nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. 

Dvigubos pilietybės klausimą LR Seime buvo siūloma spręsti TIK REFERENDUMU.  Pasirašydami Jūs pritariate, kad REFERENDUMAS BŪTŲ SKELBIAMAS. Vėliau savo nuomonę, vykstant  REFERENDUMUI, į pateiktas konstitucines pataisas galėsite pareikšti raštu atsakydami: TAIP arba NE.
Šiandien valdantieji bet kuria kaina priešinasi Tautos referendumui, įregistruodami LR Seime savo partijų referendumus. Tik jų likimas neaiskus – gali būti numarinti, kaip ir daugelis jau neįvykusių referendumų.
Parašų rinkimas Tautos Referendumui eina į pabaigą. Pasirašyti galite:
Lapkričio 9 d. (šeštadienį) Gedimino lituanistinės m-klos patalpose (Santa Maria del Popolo bažn., 116 N.Lake Str. Mundelein, IL 60060) nuo 12 v.p.p. iki 1:30 v.p.p.;
 Lapkričio 10 d. Čikagos Marquette Park‘o parapijoje, po  11 val. Šv. Mišių 12 v.p.p. iki  1:30 v.p.p.
Turintys Lietuvoje elektroninę bankininkystę, asmens tapatybes kortelę, gali pasirašyti internetu (pilna informacija www.zemesvardu.lt, alkas.lt).
Pasirašant reikia turėti galiojantį LR piliečio pasą.
Pasirašyti galima tik vieną kartą: arba elektroniniu parašu, arba parašų rinkimo lape. Pasirašius ir el. parašų ir parašų rinkimo lape – abu parašai taps negaliojantys. Elektroninis pasirašymas vyks iki 2013 m. lapkričio 29 d. 10 val.
Daugiau informacijos tel.: 630-290-0191                                                                                                 JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”