Aktualijos

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI. Sausio 20 dieną teismas skelbs sprendimą dėl referendumo iniciatyvos pratęsimo

Written by Redakcija · 1 min read

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt 2022 m. sausio 19 d. Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (teisėjai Stasys

Gagys, Romanas Klišauskas ir Gintaras Kryževičius – kolegijos pirmininkas

ir pranešėjas) išnagrinėjo piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą

dėl VRK atsisakymo pratęsti šią iniciatyvą, sprendimą skelbs 2022 m. sausio 20 d. 16 val.

Šie teisminiai ginčai atėmė 3 iš 6 mėnesių, kuriuos teismas buvo nustatęs šios referendumo iniciatyvos
vykdymui. Skunde nurodytos ir kitos priežastys, pagrindžiančios prašymo dėl termino pratęsimo
pagrįstumą. Tai – VRK vilkinimas suteikti LRT eterį, kuris buvo suteiktas tik praėjus pusei šio termino,
atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas pasirašymui užsienyje gyvenantiems piliečiams, netinkamas
pasirašymo elektroninio būdu organizavimas ir neleidimas iniciatyvinei grupei kontroliuoti šį procesą.
2022 m. sausio 12 d., t.y. baigiantis iniciatyvos vykdymo laikui, VRK pateikė iniciatyvinei grupei papildomus
reikalavimus, kuriuos įvykdyti net fiziškai neįmanoma. Dėl šių reikalavimų nepagrįstumo iniciatyvinė grupė
teismui pateikė dar vieną skundą dėl šio VRK sprendimo.


2022 m. sausio 19 d. vykusio bylos nagrinėjimo metu referendumo iniciatyvinė grupė pateikė atsakovei VRK
siūlymą sudaryti taikos sutartį – šalių susitarimu pratęsti iniciatyvos terminą iki Valstybės dienos šventės,
t.y. 2022 m. liepos 6 d. Kad neapsunkinti teismo ginčais, parodyti Lietuvos piliečiams ir Seimui kalbėjimosi ir
susikalbėjimo pavyzdį. To labai trūksta šiandieninėje Lietuvoje.


Deja, VRK atsisakė taikos sutarties ir nesutiko su siūlymu atidėti dienai bylos nagrinėjimą, kad VRK atstovai
galėtų taikos sutartį aptarti su VRK nariais.


Bylos nagrinėjimas vyko dalykiškai ir korektiškai, dalyviai vieni kitų „fašistais ir jedinstvininkais“ nevadino.
Referendumo iniciatyvinė grupė padėkojo teismui už sprendimus, kuriais buvo apgintos piliečių
konstitucinės teisės, kai jų negina net Seimas, iki šiol neįvykdęs 2020 m. liepos 30 d. Konstitucinio Teismo
nutarimo iki 2021 m. liepos 1 d. priimti konstitucinį referendumo įstatymą.


Nelaukime malonių iš šios valdžios, savo teises, visų pirma, ginkime patys. Tad pasirašykime už šią
referendumo iniciatyvą, kad sudaryti patiems sau sąlygas mūsų teisių gynimui.


Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti