Aktualijos

Regina Vaišvilienė ir Zigmas Vaišvila. Dėl administracinio kišimosi į sunkiai sužaloto Zigmo Vaišvilos bylas teisme

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Regina Vaišvilienė ir Zigmas Vaišvila sausio 16 d. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) ir Teisėjų tarybos (TT) Pirmininką Rimvydą Norkų, prašydami išaiškinti, kaip sunkiai sužalotam Zigmui Vaišvilai elgtis gausybėje bylų, inicijuotų prieš jį ir šeimą. 2016-06-29 Z. Vaišvilai buvo sulaužyta kaukolė, stuburo antrasis slankstelis, abiejų rankų alkūnės kaulai ir riešai, sumuštos smegenys, netekta sąmonės ir patirtos kitos traumos. Nedelsiant atliktos stuburo antrojo slankstelio surišimo ir abiejų riešų rekonstrukcijos operacijos. Š.m. sausio 2 d. Z. Vaišvilai atlikta ketvirtoji – kelio rekonstrukcijos operacija, po kurios vien pasiruošimas reabilitacijai truks 6 savaites. Teismams pateikta medikų išvada dėl jo sveikatos: „Darbinė prognozė bloga“. Medicinos įstaigos išduoda teismams skirtas Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos formos pažymas dėl Z. Vaišvilos negalėjimo dalyvauti teismo posėdžiuose.

Dėl oponentų prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Z. Vaišvila gauna tik MMA.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, pripažinusi teisinės pagalbos Z. Vaišvilai būtinumą, ne tik atmetė Z. Vaišvilos prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių keitimo dėl gaunamo MMA dydžio lėšų padidinimo, bylos nagrinėjimo atidėjimo ar stabdymo, bet ir sausio 4 d., t.y. Z. Vaišvilai gulint ligoninėje, išnagrinėjo iš esmės civilinę bylą dėl bankroto administratorių UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ reikalavimo priteisimo iš Z. Vaišvilos 35000 EUR dėl Seimo spaudos konferencijose paskelbtos informacijos ir publikacijų apie jas pašalinimo iš www.ekpertai.eu.

Sausio 27 d. gautas 2017-01-20 LAT Pirmininko R. Norkaus atsakymas, kuriuo paaiškinta, kad šiuo klausimu yra Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) išaiškinimai, privalomi ir Lietuvai, ir nurodyta, kad  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neturi pajėgumų tokiems išaiškinimams. Pirmininkas R. Norkus paaiškino, kad dėl to, jog teismai skirtingai vertina Z. Vaišvilos prašymus dėl jo ligos, jis galės teikti apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat patvirtino, kad teisingumas teisme negali būti vykdomas teismų administravimu.

Sausio 30 d. raštu R. Vaišvilienė ir Z. Vaišvila dar kartą kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos Pirmininką R. Norkų, prašydami pateikti šiuos EŽTT išaiškinimus ir viešai juos paskelbti.

Sutikdami su Pirmininko R. Norkaus nuomone, kad negalima administracine tvarka kištis į bylų nagrinėjimą, R. Vaišvilienė ir Z. Vaišvila atkreipė jo dėmesį, kad teisėjos I. Staknienės nagrinėtoje byloje taip ir nutiko – Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta Braždienė, kuriai nebuvo adresuotas šis 2017-01-20 LAT Pirmininko R. Norkaus atsakymas R. Vaišvilienei ir Z. Vaišvilai, šį p. R. Norkaus raštą panaudojo, priimdama 2017-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį – nurodė, kad šiuo LAT Pirmininko raštu Z. Vaišvilai paaiškinta, jog nesutikimą su teismo atmestais jo prašymais dėl jo sveikatos būklės jis gali pateikti apeliaciniuose ir kasaciniuose skunduose. Tad būsimas teismo sprendimas byloje buvo žinomas.

Tokiu būdu teismo pirmininkė L. Braždienė neteisėtai įvykdė neprocesinį LAT Pirmininko įsikišimą į šios bylos nagrinėjimą. Jei šio rašto nėra byloje, tai teismo pirmininkė L. Braždienė neturėjo teisės remtis ne bylos medžiaga. Todėl LAT Pirmininko R. Norkaus prašoma išsiaiškinti, kokiu būdu jo raštas, adresuotas tik R. Vaišvilienei ir Z. Vaišvilai, atsidūrė šioje byloje.

2017-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi teismo pirmininkė L. Braždienė atmetė Z. Vaišvilos nušalinimą teisėjai I. Staknienei dėl to, kad ji bylą nagrinėjo iš esmės Z. Vaišvilai po operacijos gulint ligoninėje, ir  teismo pirmininkei L. Braždienei, nors toks nušalinimas nebuvo reikštas. Nušalinimas buvo reikštas visam Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl to, kad teismo pirmininkė sausio 3 d. byloje konstatavo, jog Z. Vaišvila savo liga modeliuoja teisėjos I. Staknienės nušalinimą. R. Vaišvilienė ir Z. Vaišvila mano, kad tokia teismo pirmininkės L. Braždienės nuomonė yra ne tik atvira patyčia iš Z. Vaišvilos, bet ir iš medikų, kurie sprendžia, kada ir kokią chiruginę operaciją daryti Z. Vaišvilai ir kaip jį gydyti. Po paskutiniosios operacijos, medikų nuomone, Z. Vaišvila bus nedarbingas bent 5-6 mėnesius.

Spręsti nušalinimą Vilniaus miesto apylinkės teismui įstatymas suteikia teisę tik Vilniaus apygardos teismui, bet ne nušalinamo teismo pirmininkei L. Braždienei. Šis šiurkštus teismo pirmininkės L. Braždienės įstatymo pažeidimas Z. Vaišvilai jau žinomas – analogiškai ji pasielgė, Z. Vaišvilai bandant atnaujinti Sausio 13-osios bylą jos 9-iose nutrauktose dalyse.

Administraciniai svertai neturi įtakoti teisingumą vykdančios institucijos – teismo. Ne pareigos, o įstatymas turi lemti teisingumo vykdymą. Įstatymai nesuteikia teisės pačiam teisėjui spręsti jo nušalinimą.

Nenušalinta teisėja I. Staknienė sausio 27 d. priėmė byloje teismo sprendimą, kuriuo UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ ieškinį tenkino iš dalies – jų naudai iš Z. Vaišvilos priteisė po 1000 EUR ir įpareigojo www.ekspertai.eu pašalinti publikacijas, kurios, teismo nuomone, neatitinka tikrovės dėl šių teiginių:

  1. 2015-10-21 „Spaudos konferencija apie teismuose veikiančią nusikalstamą grupuotę“
  2. 2015-10-27 „Dėl teismuose veikiančio galimai nusikalstamo susivienijimo kreiptasi į Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininką“
  3. 2015-10-29 „Korupcinė bankroto administratorių veikla tvirtinasi“
  4. 2015-11-29 „STT atsisako tirti ĮBVD ir bankroto administratorių grupuotės bendrininkavimą“
  5. 2015-12-06 „Dėl Lietuvos teismuose veikiančios bankroto administratorių grupuotės ketinama kreiptis į tarptautines institucijas“

Nors UAB „Ius Positivum“ iš reikalautų 15000 EUR teismas priteisė iš Z. Vaišvilos 1000 EUR, tačiau teisėja I. Staknienė paliko galioti laikinąsias apsaugos priemones visai 15000 EUR sumai. Kad ir apeliaciniam procesui Z. Vaišvila neturėtų lėšų teisinei pagalbai ir žyminiam mokesčiui. Kasacinį skundą privalo surašyti advokatas. LAT Pirmininkas R. Norkus nevertino tos aplinkybės, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Z. Vaišvila lėšų neturi.

Šią informaciją R. Vaišvilienė ir Z. Vaišvila skelbia viešai, nes tokių teisėjų veiksmų įvertinimas yra ir viešojo intereso gynimas. Todėl prašoma administracine tvarka patikrinti šios bylos nagrinėjimą ir Teisėjų taryboje svarstyti klausimą dėl drausmės bylų iškėlimo teisėjoms Ingai Staknienei ir Loretai Braždienei. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė L. Braždienė yra ir Teisėjų tarybos narė.