Aktualijos

Reikalaujame demokratinių teisėsaugos reformų

Written by admin · 2 min read

LR piliečiams
Lietuvos Respublikos Prezidentei
LR Seimo pirmininkei
LRS nariams

MANIFESTAS

Reikalaujame demokratinių teisėsaugos reformų, įvedančių realų visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą ir formuojant teisėsaugos institucijas

Kviečiame visus piliečius, pritariančius šiam pilietiniam dokumentui, neatidėliojant siųsti savo raštišką pritarimą e-mailais, nurodant savo vardą, pavardę bei miestą ar NVO (jei jei esate jos atstovas) adresu: uzdemokratineteisesaugą@gmail.com
Kviečiame būti pilietiškai solidariems ir šį dokumentą persiųsti visiems savo pažistamiems ir bičiuliams 

Atmetame  Teisingumo ministerijos paruoštą, prezidentūros ir vyriausybės ,,palaimintą“ įstatymo projektą, numatantį netrukus teismuose  įvesti visuomenės teisėjų (VT) institutą. Taip šio projekto anoniminiai autoriai nusprendė pervadinti  nepopuliarią visuomenėje sovietmečio atgyveną– tarėjų instituciją, nes nutarė, kad ta pati panelė nauja suknele pasirodys visuomenei priimtinesnė ir mielesnė…Tuos VT sąrašus pagal projektą sudarys ir apmokys esama  klaninė teisėsauga, o sprendimus bylose vis vien priiminės oficialūs teisėjai,  kuriais pasitiki vos trylika procentų piliečių… Projektas toliau stumiamas Seimo link, nepaisant eilės NVO raštiškų neigiamų atsiliepimų, kuriuos gavo visos suinteresuotos institucijos. Nepritardami esamos uždaros klaninės  sistemos turinio  nekeičiančiai imitacinei reformai reikalaujame sukurti (dalyvaujant organizuotos visuomenės išrinktiems atstovams)  ir priimti Seime, po viešo aptarimo visuomenėje, Prisiekusiųjų teismo (PT) įstatymą. Tai galėtų tapti visuomenės pageidaujamų teisėsaugos sistemos reformų kertiniu akmeniu. Tik ši institucija sudarytų  realią  galimybę  visuomenei dalyvauti  vykdant teisingumą ir galėtų padėti atkurti  piliečių pasitikėjimą teisėsauga  ir savo konstitucinėmis galiomis.

Kaip alternatyvą politinės ir teisinės nomenklatūros siūlomam VT dariniui ir kitoms galimoms visuomenės dalyvavimą imituojančioms ,,reformoms“, eilė pilietinių, nuo valdžios finansavimo nepriklausomų, NVO sutarė dėl būtinų teisėsaugos reformų paketo. Kviečiame  šalies NVO lyderius  ir visus nebejingus šalies ateičiai piliečius parašais paremti šiuos realių demokratinių reform reikalavimus. Reformų paketo esmė– reikalavime, kad LR Prezidentė, turinti įstatymų inicijavimo galimybę,  ir  LR Seimas  įstatymais atvertų kelią  Suverenui pačiam formuoti  ir kontroliuoti  teisėsaugos bei teisėtvarkos institucijas bei dalyvauti teisingumo vykdyme…Suprantame, kad Seimo nariams reikės neeilinės  politinės valios ir ryžto nepaisant sisteminių partijų vadovybės antipatijos, kad būtų priimtos reikalingos LR Konstitucijos pataisos  ir atitinkami įstatymai. Mūsų  siūlymų tikslas – panaikinti LR galiojančią uždarą klaninę antidemokratinę teisėsaugos sistemą, neužtikrinančią Konstitucijoje garantuotų demokratinės valstybės ir teisingumo nuostatų ir atstumiančią Tautą nuo teisinės valstybės kūrimo bei  dalyvavimo vykdant teisingumą. Siekdami demokratizuoti  uždarą teisėsaugos sistemą  NVO ir piliečiai reikalauja šių konkrečių reformų:

1. Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų  kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT  tik pirmininkauja).
2. Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę  rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
3. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
4. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Vyriausiojo administracinio teismo, LR Aukščiausiojo teismo ir  Konstitucinio teismo  teisėjus.
5. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę  tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui.

Siekdami demokratinių permainų ir efektyvaus  teisėtvarkos darbo mes reikalaujame:

1. Įstatymais įteisinti asmenų  teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti Policijos generalinį komisarą
2. Teisės piliečiams tiesioginiuose rinkimuose tam tikram laikotarpiui  rinkti  teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai  yra, siūlome įsteigti  renkamo policijos šerifo instituciją  JAV ir kitų šalių  pavyzdžiu.

V.Anankienė (Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė), S. Andrulienė, E Antakauskė, G. Daugėla, A.Balčiūnienė (visuomenininkė, Kaunas) , J. Baltušis (Kaunas), A. Bartusevičius, R.Braziulis (Lietuvos žaliujų judėjimo pirmininkas), K. Fabich (Kaunas), D. Gervienė, A. Globys (Tauragė), S.Gotoveckienė (Panevėžys), L. Jakas (VšĮ ,,Karių teisės“ prezidentas), J. Jeremičius, R.Jonaitis ( LŽTGA Kauno skyriaus atstovas), V. Jurgilevičienė (Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė), V. Jusaitienė, V. Jusaitis (Kaunas), A. Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas), G. Kazakevičius (Anykščiai), J. Kringelis, V. Kringelienė (Kaunas), A. Kučinskas, S. Kulaitienė, N. Orentaitė N. (LŽTGA  pirmininko pavaduotoja), E.Kuvikas (Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas Šiaulių skyriaus pirmininkas), R. Labrencienė, R. Labrencas, D. Ligmanavičiūtė, V. Liminovič (Vilnius), J. Lipkevičienė (Socialinės veiklos NVO ,,Šviesos kampelis“ vadovė), G.Merkys (profesorius, Kaunas), A. Nakas (visuomenininkas, Vilnius), K. Normantas, D.Novotny (Klaipėda), N.Orentaitė ( LŽTGA pirmininko pavaduotoja, Kaunas), S. Panašenkienė, P. Paštukas, M. Poškus, V. Rutkauskienė (JAV, Čikaga), S. Sondeckis (profesorius, Vilnius), E.R. Stancikas, V. Strazdienė,M. Z. Šaltienė (Vilnius), J. Šiaučiūnas, R. Urbus (Lietuvos Santaros sąjungos pirmininkas), L. Valiukas (Klaipėda), D. Varkalis (Lietuvos piliečių sąjungos pirmininkas, Klaipėda), O. Vilčiauskienė ( Prienų  rajonas), V. Vitkauskienė (Šiauliai),  R. Zabielienė (Kauno JDJ pirmininkė), J. Žilinskas (Konfederacijos Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas prezidentas), Rimvydas Žiliukas (Kaunas)