Aktualijos

Rinkimai 2012

Written by admin · 7 min read

Praėjo pirmasis rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą turas. Jau išrinkta  didesnė pusė būsimo Seimo narių, o kiti, likusieji, dar susikaus antrajame rinkimų ture.

Buvau šių rinkimų stebėtoja (pakvietė ir pasitikėjo Drąsos kelio partija). Iškart nuraminu – per visą gyvenimą nepriklausiau nė vienai partijai,  nestojau nė į vieną, nors net trys iš dabartinių pasiūlė

įsijungti į jų gretas. Ištikima savo nuostatai  – tik nepriklausomas nuo partijos žmogus yra laisvas savo sprendimuose. Iš tėvų paveldėjusi katalikišką tikėjimą, kuris visą gyvenimą buvo tarsi kelrodė žvaigždė (sovietmečiu, kas be ko, prislopintas), vadovaujuosi jo pagrindiniais principais, sureikšmindama – nevok ir nemeluok.

Taigi, rinkimai. Visų pirma, kaip ir praėjusieji, taip ir šie, buvo palikti nežinomybėje. Nors  Čikagos konsulato darbuotojai įsitikinę – jei žmogui rūpi rinkimai, jis susiras internete reikiamą informaciją, manau, tai tik parodo biurokratinį požiūrį į svetimoje šalyje gyvenantį tautietį. Informuoti ir skelbti laikraščiuose buvo būtina. Niekur nesimatė jokio agituojančio plakato – rinkimai artėja…

Kelios blogybės, kurias būtina įvardinti:

1. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kažkodėl nusprendė, kad norintys balsuoti turi užsiregistruoti iki rugsėjo 15 d. Vėliau, matyt, sulaukus ne vieno priekaišto, buvo pratęsta  iki spalio 7 d.  Spalio 9 d., paskambinusi į LR generalinį konsulatą Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkei Čikagoje  Kristinai Tamošaitytei, atsitiktinai išgirdau, kad galima balsuoti ir iš anksto neužsiregistravusiems. Supratusi, kad konsulatas apie tai žmonėms praneša tik savo, gal ambasados ar VRK tinklalapyje, nieko nelaukdama, prispausdinau, padauginau ir išvežiojau visur, kur tik įmanoma, skelbimų apie šią galimybę. Mano džiaugsmui, tokių neužsiregistravusių vien Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte, IL, atvyko apie 170!

2. Keistoka situacija susidarė sekmadienį, spalio 14 d., kai 10 val.ryto, gen. konsulas Marijus Gudynas  pradėjo  aiškinti besirenkantiems LR piliečiams, jog atėjo nurodymas iš VRK –  rinkimus užbaigti 10 val.ryto, tiems, kurie neužsiregistravę iš anksto. Gerai, kad laiku išgirdau ir užprotestavau – nes jokių naujų nurodymų mes – stebėtojai, nesame gavę. Tad kokia  saviveikla rinkimų viduryje užsiima VRK, nutraukdama juos ir kodėl? 

3. Atvykę iš toliau ir norėję balsuoti, pavėlavę keletą minučių – po 12 v.p.p., tokios teisės nebeturėjo. Juridiškai teisinga, bet, kai žinai, kokius atstumus reikia įveikti, matyt, nieko nebūtų atsitikę, jei žmogus iš Kalifornijos, dvi dienas skambinęs į konsulatą ir ieškojęs informacijos apie rinkimus, teišgirdo, kad šeštadienis ir sekmadienis – nedarbo dienos, pavėluotai atskubėjęs į Lemontą būtų galėjęs balsuoti. Blogai, kai savaitgalį  skambinusieji nebuvo informuoti apie rinkimus.

4. Keista, kad Lemonto apylinkės balsadėžėje buvo rasta nemažai sugadintų ar  negaliojančių biuletenių, kai į vidinį voką buvo įdėtas referendumo lapelis, o į išorinį – biuleteniai. Drįstu kaltinti karjeros diplomatą Gediminą Bagdoną nepakankamai ir nepagarbiai aiškinusį balsuotojams apie tai kaip ir ką žymėti, kaip sudėti… Esame visi lygūs. Tik šiandien jūs sėdite aukštėliau ir išsilaikote iš  mokesčių mokėtojų pinigėlių, tuo tarpu, visi atvykusieji balsuoti, tuos pinigėlius uždirba savo darbu, dalį jų išsiunčia į Lietuvą… Eiliniam žmogui būtų suprantamiau, jei Lietuvos VRK būtų tariamasi su kalbininkais dėl įvairių terminų vartojimo. Pvz., vokus įvardinti: mažas ir didelis. Tada aišku, kad į mažąjį reikia sudėti biuletenius, o į didelį – mažąjį ir rinkėjo kortelę. Ataskaitoje irgi daug keistų terminų: pirmumo balsai, paduoti balsai, paštu ir t.t. Pasiekę paštu vokai turėtų būti atskiroje dėžėje ir nemaišomi su balsuojančiųjų tiesiogiai. Tada gal ir kontrolė įmanomesnė. Be reikalo balsuotojų  Čikagos konsulate ir Lemonte surašyti kartu.

5. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl tik vienas žmogus tikrina balsavusiųjų sąrašą? Kodėl nėra dublikato, kurį galėtų turėti konsulė Kristina Nepaitė?  Komisijos pirmininkė Kristina Tamošaitytė stengėsi viską  atlikti, sekdama VRK nuorodą papunkčiui. Skaičiuoti galėtų padėti ir stebėtojai, jei leistų įstatymas.

6. Noriu tarti  gerą žodį gen. konsulo Marijaus Gudyno adresu – jis pasirodė žymiai žmoniškesnis, supratęs, kad daugelis atėjusių balsuoti gal nesuvokė  ir ne taip sudėjo į vokus, kaip reikėjo. Pažeidusiųjų tik iš dalies, kurių biuleteniai buvo išoriniuose vokuose, o referendumo lapeliai – mažuose ir užklijuoti, gen. konsulas leido prijungti prie įskaitytų. Tuo tarpu, karjeros diplomatui norėjosi juos išmesti, sunaikinti – taip liktų mažiau darbo.

Nežiūrint visų gąsdinimų, kad balsai bus neįskaičiuoti, Kristinos Tamošaitytės pastangomis (ji skambino,  perdavinėjo neužsiregistravusiųjų pasų duomenis, tikrino, kad nebūtų dubliuojama  Lietuvoje), balsavusiųjų biuleteniai buvo užskaityti, išskyrus Algio Š. Jis – Sausio 13-osios medalininkas, dirbęs pirmosiomis Nepriklausomybės dienomis Aukščiausioje Taryboje, įgijo kitos šalies pilietybę, bet nesuspėjo laiku pasirūpinti išlaikyti LR pilietybę, vistik balsavo, tikėdamasis atlikti pareigą Tėvynei… Deja, E.Kūrio ,,grupės draugų“  darbo vaisiai dar veikia. O kiek dar tokių piliečių, kuriems Lietuva Tėvynė atėmė prigimtinę teisę į LR pilietybės?!

Balsuota  neaktyviai. Paštu ir gyvai savo pareigą atliko tik 723 asmenys, sugadintų biuletenių buvo 23. Jei mano (stebėtojos)  skaičiavimai nepilnai atitinka konsulato, paklaidos galimos – juk pirmadienį perskaičiuojant  biuletenius stebėtojai nedalyvavo.

Ką kaltinti dėl tokio pasyvumo ar protesto? Dvigubos pilietybės klausimas, kurio niekaip neišsprendė dabartinis Seimas, galėjo būti ta priežastimi, dėl kurios daugelis jau numoja ranka į Tėvynę. Ne vienas prisimena A.Kubiliaus nuostatą, jo cinizmą išvykstančiųjų  iš Lietuvos adresu  – kiti atvažiuos… Taip, po metų jau 65 tūkstančiai naujų imigrantų įgys LR pilietybę, o mes, gimę ir augę savoje šalyje, netenkame… Kieno užsakymu?! Tad apie kokią ,,Globalią Lietuvą” kalbama nuo ambasadoriaus Vygando Ušacko laikų? Kol kas tik pinigų išplovimas iš Lietuvos įvairiems, neretai abejotiniems, renginiams svetur.

Į Guiness’o rekordų knygą galima būtų  įrašyti K.Brazauskienės, nykštukines partijas, gavusias iki trijų balsų. Išeivijoje buvo balsuojančių už Darbo, Socialdemokratų partijas, liberalų sąjūdį. Stebiuosi, kad balsuoja žmonės, nė neįsigilinę ką pasirinktos partijos nuveikė ir kokie jų iššūkiai. Štai, už natūralią vyro ir moters šeimą, tik 8 proc. liberalų sąjūdžio deputatų  balsuoja  ,,už“. ,,Prieš“ arba susilaikė balsuojant: Petras Auštrevičius, Arminas Lydeka, Dalia Kuodytė, Gintaras Steponavičius, Laimontas Dinius, Audrius Endzinas, Kęstutis Glaveckas, Eligijus Masiulis. Prieš natūralią šeimą pasisako darbo partija, o socialdemokratų –  ,,prieš” net 43 proc. (viena iš jų A.M.Pavilionienė).

Lemonte ir Čikagoje (beje,konsulate balsavo tik 17 rinkėjų) – per abi apylinkes  daugiausiai balsų gavo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijų frakcija (TDS-LKDF). Antroje vietoje liko Drąsos kelio partija. I.Degutienę (277balsai) ir N.Venckienę (252) skiria tik 25  balsai (Niujorke atitinkamai 125- 50). Kai kam atrodo, kad jauna partija nugvelbė Tvarkos ir teisingumo partijos balsus. Galvoju kitaip – visuose rinkimuose balsavau už TS-LKDF, šįkart nuomonę pakeičiau –  už Drąsos kelią. Nusivylimą konservatoriais parodė ir rinkimai Lietuvoje. Kur matyta ir girdėta, kad Lietuva taip balsuotų už socdemus (pamiršusi Kirkilo Leo LT, kitas aferas) ir kitataučio Uspaskicho įkurtą partiją, kuri su neužpajamuotais partijos 25 milijonais Lt sudavė nemažą smūgį Lietuvai. Darbiečių byla šešti metai neišnarpliojama. Ko gero, sąmoningai. Jei žmogus nekaltas, ko jis slapstėsi Maskvoje, kaip ir Zuokas – abonentas, Varšuvoje? N. Venckienė niekur nebėgiojo, nesislapstė. Gydytis visi turime teisę. Savo akimis, apsilankiusi Garliavoje  rugpjūčio 18 d., mačiau sutinusią N. Venckienės koją, dieną  po antrosios operacijos.

Manau, kad Drąsos kelio partijai balsus atidavė tie, kurie supranta ir mato, jog Lietuva ritasi į bedugnę. Kudakuoti, kad ekonomika stabilizavosi, daugiau nei juokinga. Kokia stabilizacija, jei A. Kubiliaus valdymo laikotarpiu Lietuvos skola priartėjo prie 50 MILIJARDŲ litų?!!!  O Atominė elektrinė, kurios išlaidos sudarytų dar 20-25 milijardus skolintų pinigų?! Tauta aiškiai pasakė ,,Ne” AE.  Gal ne veltui premjeras važinėjo į Kiniją? Juk JAV jau paskendusi  Kinijos kišenėje, nors dar vis spardosi ir mulkina piliečius – esame galingiausia valstybė pasaulyje. Vargu bau. Atrodo, kad blogas pavyzdys užkrečia, o kai valstybės finansuose  nėra skaidrumo ir viešumo, tai visokie sandoriai įmanomi valdžiažmogiams.

Antrasis rinkimų turas ir dviguba pilietybė

Artėja antrasis balsavimo turas. Naujamiesčio apygardos rinkėjai turi teisę apsispręsti ką rinktis – reiktų  stiprinti Drąsos kelio kandidatų galimybę patekti į Seimą (praverstų ir Emigrantų partiją palaikiusiųjų balsai, nes tik viena  Drąsos kelio partija įrašė į programą dvigubos pilietybės klausimą. Programa – tai įsipareigojimas) – atsirastų galimybė sudaryti opozicinę frakciją.

Tikiu, anksčiau ne vienas, gyvenantis  išeivijoje, nemąstydamas, nesvarstydamas balsavo tik už KONSERVATORIUS (TĖVYNĖS SĄJUNGĄ) ir jų junginį Krikščionis demokratus. Iki š.m kovo 23 d., jei dar kiek dvejojau, svarstydama ,,už“ ar ,,prieš“, tai po įvykio Garliavoje, kai buvo ,,imama“ mažoji mergaitė, apsisprendžiau. Gegužės 17-osios rytas apvertė aukštyn kojomis žmonių pasitikėjimą Prezidente, Seimo ir Ministrų Tarybos pirmininkais, konservatoriais ir visais kitais seimūnais  – argi be jų pritarimo-leidimo, kažkokia  (galimai, ne itin sveikos nuovokos) privati antstolė turėjo teisę valdyti valstybės tarnautojų – 240 policininkų ir jiems  nurodyti apsupti tris Garliavos kaimus, uždaryti mokyklą, t.y. nutraukti moksleiviams pamokas tik dėl to, kad iš gimtųjų namų išplėštų mažametį vaiką?!

Atsisakiusi teisėjos mantijos N.Venckienė pasuko į politikės kelią, o jos tikslas labai aiškus ir paprastas – būnant valdžioje kovoti už Teisingumą visai Tautai.

Nebalsavau už I.Degutienę. Praeitų metų rudenį, svečiuodamasi Lemonte, PLC, susitikime su tautiečiais, ji seimūno  E.Zingerio  buvo pristatyta, kaip nukentėjusių Sibiro tremtyje šeimos atstovė. Tai melas, nes ne Degutienės, kuri ramiai leido vaikystę Druskininkuose, o jos vyro – Degučio tėvų šeima buvo ištremta. Ar I. Degutienė paneigė susirinkusiems, tarkime, šią ,,klaidą”? – Tikrai ne. Ji melavo toliau, prisiekinėdama, kad net ,,tada, kai Prezidentė vetavo dvigubos pilietybės įstatymą, ji balsavusi ,,už”. Deja, ponia Degutiene, Jūs ir vėl melavote – balsuojant susilaikėte, kaip ir susilaikė A.Lydeka. Tereikėjo tik šešių balsų ir dvigubos pilietybės įstatymas įsigaliotų.

Tęsiant dvigubos pilietybės klausimą, tik  I.Degutienės rekomendacija vienas didžiausių dvigubos pilietybės išlaikymo priešų, prirašęs kalnus ilgų ir nuobodžių išvedžiojimų (bernardinai.lt), M.Romerio universiteto profesorius Dainius Žalimas tampa Konstitucinio teismo teisėju. Kodėl? – Todėl, kad Seimo pirmininkei  dzin dvigubos pilietybės klausimas. Nei ji gilinasi, nei domisi, tik gyvena principu – noriu duodu, noriu ne. O paskutinis teiginys, kad įstatyminis kelias išsemtas tik patvirtina nenorą  šį klausimą išspręsti.

Ką gero I.Degutienė nuveikė Lietuvai per ilgus metus ,,tarnaudama”  Lietuvos Respublikos Seime? Nepamiršome, kad pasirašant Mažeikių naftos pardavimo aktą amerikiečių kompanijai Williams, ji stovėjo šalia ūkio ministro, tik jos parašo nereikėjo. Tai padėjo išsisukti nuo kaltinimų. O Snoro banko griūtis ir  jos sūnaus bei vyro laiku ir paslapčia pasiimti ir pervesti į kitus bankus milijonai? Juk A.Šleževičius už žymiai mažesnę atsiimto indėlio sumą netrukus neteko MT pirmininko posto. Jei taip Amerikoje – jau seniai būtų ,,impeachment’as”. Deja, čia Lietuva ir ne visada lietūs lyja. Pati Seimo pirmininkė dėl seimūnų ,,kolegialumo” arba neįgalumo, teisinio nihilizmo taip ir nebuvo atstatydinta. O nusikalsta įstatymams ir ne kartą – vietoje vieno namo pasistatė tris, draustinyje nelegaliai pasistatė sodybą, užgrobė – atsitvėrė  ežerą, priklausantį visiems, protegavo savo dukros draugę E.Žiobienę į Vaikų teisių kontrolierės pareigas ir t.t. Ar eilinis Lietuvos pilietis išvengtų teisinės atsakomybės? Tikrai ne. Degutienė dejuoja, kad visur pasiklausoma jos pokalbių, kad darbą diktuoja ir jau seniai valstybę valdo VSD (suprantama, kaip KGB) ir nieko nedaro?! Tai ko veržtis į valdžią, jeigu ten taip sunku dirbti?!

Atėjo laikas keistis. Balsuokime už Drąsos kelio kandidatus: N.Venckienę, J.Varkalą, D.Danilevičių, G.Dručkų, Z. Žymančių, S.Stomą, A.Stancikienę, A.Skučienę, A.Patacką. Jei jie laimės rinkimus vienmandatėje kovoje, Drąsos kelio partija bus stipresnė. Galės sudaryti frakciją, pagalvoti su kuo jungtis. Tikiu, jei mums reikia Tiesos ir Teisingumo – balsuokime už tuos, kurie siekia atkurti  socialiai teisingą visuomenę, kad galėtume jaustis saugūs ne tik mes, bet ir mūsų vaikai, vaikaičiai. Balsuokime, kad visuomenės gerovė būtų aukščiau už asmeninę, kad žmonės ne bėgtų, bet grįžtų į Tėvynę, balsuokime už kitokios Lietuvos Viltį.

Stefos Tamoševičienės nuotraukose:
LR Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas atidarė balsadėžę.
Balsuoti pasiruošusi visa Petraičių šeima: Rolandas, Ernesta ir jų mažoji dukrelė Eva Patricija