Aktualijos

Rinkimų komitetams sugrąžinti teisę į vardą

Written by admin · 45 sec read

  Lapkričio  5 d. Seimo narys prof. Povilas Gylys užregistravo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Nr. I–532) 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Siūloma, kad įregistruodama rinkimų komitetą, Vyriausioji rinkimų komisija suteikia jam komiteto steigėjų pasiūlytą pavadinimą, prie jo pridėdama savivaldybės, kurioje steigiamas rinkimų komitetas, pavadinimą ir įrašant jį rinkimų biuletenyje.

 

Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti įstatymo nuostatas, kurios prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nepagrįstai suvaržo kandidatus rinkimuose keliančių rinkimų komitetų teises ir jų lygybę prieš įstatymus. Įstatymo projektas parengtas ir užregistruotas remiantis 2014 m. spalio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimu, pripažinusiu, kad Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 38 str. 6 d. norma diskriminuoja nepartinius piliečius.

Nuo 2014 liepos 12 d. įsigaliojo nauja rinkimų įstatymo redakcija, kuri įtvirtinto teisę kelti kandidatus į savivaldybės tarybos narius politinėms partijoms ir rinkimų komitetams. Įstatymo 35 str. 6 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad įregistruodama rinkimų komitetą Vyriausioji rinkimų komisija, laikydamasi eiliškumo pagal rinkimų komitetų įregistravimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje laiką, suteikia kiekvienam komitetui skirtingas raides be diakritinio ženklo. Šios raidės laikomos rinkimų komiteto pavadinimu ir įrašomos rinkimų biuletenyje.

Tokiu būdu partijos, įregistruotos pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą, turi teisę skelbti savo pavadinimus, o rinkimų komitetai – ne. Tai reiškė, kad įstatymas suteikė privilegijas partijoms rinkimų komitetų atžvilgiu