Aktualijos

RUSIJA 1996-04-21  NUŽUDĖ ČEČĖNIJOS PREZIDENTĄ DŽOCHARĄ DUDAJEVĄ

Written by Redakcija · 1 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS  TARYBA

ČEČĖNŲ TAUTAI

UKRAINOS GYVENTOJAMS

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai   

     K R E I P I M A S I S 

RUSIJA 1996-04-21  NUŽUDĖ ČEČĖNIJOS PREZIDENTĄ DŽOCHARĄ DUDAJEVĄ   

PRISIMINKIME LAIKUS KAI:

1991-10-27  Čečėnijos  Prezidentu išrenkamas  Džocharas  Dudajevas. 

1991-11-01, 02 čečėnų tauta ir laisvai išrinkta vadovybė juridiškai įformino nepriklausomos Čečėnijos Respublikos atsikūrimą. 

1994 m. gruodžio mėn. 11 d. Rusija prieš Čečėniją pradėjo karą.  

1996-04-21 Rusija žvėriškai nužudė pirmąjį Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentą Džocharą Dudajevą. 

Žiauriai buvo nužudyti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentai: 2004.02.13 – Zelimchanas Jandarbijevas, 2005.03.08 – Aslanas Maschadovas, 2006.06.17 – Abdul-Chalim Sajdulajevas.  
            1997-05-12 Čečėnijos Respublika Ičkerija ir Rusijos Federacija, kaip lygiaverčios šalys Prezidentų A. Maschadovo ir B. Jelcino asmenyje pasirašė Taikos sutartį. Rusija šią sutartį sulaužė.

Nuo karo pradžios  Rusija nužudė apie 300 tūkst. čečėnų, padarė  žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių

Rusija pavertė Čečėniją šiuolaikinės ginkluotės  bandymų poligonu. 

Pasaulio valstybės ir jų vadovai negynė skriaudžiamų ir  žudomų čečėnų.

Prezidentas Džocharas  Dudajevas pasišventusiai tarnavo demokratiškiems pasaulio idealams  

2022-01-23 d. Didžiosios Britanijos Premjeras Borisas Džonsonas pareiškė, kad Rusijoje keliama karinė psichozė gali pavirsti kaip kadaise karu Čečėnijoje. 

Šios Premjero Boriso Džonsono prognozės pasitvirtino kai 2022-02-24 Rusijos šimtatūkstantinė kariuomenė užpuolė Ukrainą. Pasalio valstybės padeda Ukrainai. Agresorius turi būti sutramdytas,  nubaustas ir priverstas kompensuoti padarytą žalą.

Vilniaus Sąjūdžio taryba sukūrė   filmą  apie Čečėnijos  Prezidentą Džocharą  Dudajevą   „Nežudyk“ – žiūrėk www.sajudis.com NEŽUDYK

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 


Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    
el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com