Aktualijos

Ruso laiškas is Kijevo Maidano

Written by admin · 4 min read

https://www.facebook.com/gromov.vladimir/posts/10201643189181903 Verčiu, kaip moku, iš čia: https://www.facebook.com/gromov.vladimir,

Brangūs draugai!

Kreipiuosi visu pirma į tuos, kas Rusijoje, nes Ukrainoje esantiems ir taip žinoma ir suprantama tai, apie ką aš noriu parašyti. Šį įrašą nusprendžiau sukurti, vakar iš Maskvos gavęs daugybę neadekvačių pranešimų ir klausimų. Man akivaizdu, kad niekas nesupranta, kas vyksta Kijeve, tad noriu paaiškinti savo poziciją. Manau, kad turiu tam teisę, nes būdamas rusu ir gimęs Maskvoje gyvenu Ukrainoje jau septynerius metus, turiu čia du vaikus, darbą ir dėstytojavimą.

 

Tai, kas vyksta Ukrainoje, nėra valdžios ir radikalų konfliktas. Čia nėra jokių dviejų pusių, tad negali būti nė kalbos apie bandymus ką nors išspręsti derybomis arba suvažinėti tankais, kaip kai kas siūlo rusiškoje spaudoje. O yra štai kas. Keturis metus gyvename su Janukovičiumi. Jis laimėjo rinkimus su minimalia persvara ir masinėmis falsifikacijomis rytinėse srityse. Išrinktas jis pirmiausiai suteikė sau milžiniškus įgaliojimus, pakeisdamas Konstituciją. Prisirinko kreditų už 35 milijardus dolerių, pasodino savo priešininką rinkimuose remdamasis absoliučiai išgalvotais kaltinimais. Per keturis metus Ukraina nuskurdo. Čia nebeįmanoma daryti biznio, mokėti mokesčių, užsiimti normalia kūrybine veikla. Medicina, švietimas, komunalinis ūkis visiškai neveikia. Šiame fone šalį perdarė Janukovičiaus šeimos reikmėms, jo sūnus įgijo kelis milijardus dolerių. Pats Janukovičius tapo trečiuoju pasaulio prezidentu pagal išlaikymo kainą po Obamos ir Putino. Jo diena kainuoja mums 2 milijonus dolerių. Pusę metų jis kalbėjo, kad Ukrainos problemos išsispręs, jei ši pasirašys asociacijos sutartį su Europo Sąjunga. Taip buvo kalbama kasdien, buvo nuodugniai aiškinama, kodėl. Susitarimų pasirašymo išvakarėse jis, apsigalvojo, net neįvardydamas jokių priežasčių.

Kijeve į Maidaną atėjo keli šimtai žmonių, sakydami, kad nori sutarčių, nori nors kažką pakeisti. Ne todėl, kad visi iki vieno norėtų į Europos Sąjungą, bet šiose sutartyse buvo matyti reformų ir geresnio gyvenimo viltis. Žmonės keletą dienų pamitingavo ir ėmė skirstytis. Kai liko penki šimtai, juos užpuolė ukrainietiškas specnazas „Berkutas“. Žmones žiauriai mušė, persekiojo po visą centrą, susukdavo ir sodindavo į autozakus. Daugelis išsigelbėjo tik Michailovo sobore. Tai sukėlė tokį pasipiktinimą, kad kitą dieną Maidanas vėl susirinko. Susirinkusieji norėjo, kad būtų nubausti tie, kas organizavo susidorojimą ir kas davė įsakymus. Taip, susirinkusieji užgrobė miesto administracijos pastatą ir mėgino pereiti prie prezidento administracijos, bet milijoną įpykusių žmonių apskritai sunku kontroliuoti. Tuomet niekas dar nereikalavo Janukovičiaus atsistatydinimo. Žmonės pasakė, kad paprasčiausiai stovės Maidane, kol nebus nubausti kaltieji. Po dešimties dienų nepaiškinus priežasčių Maidaną šturmu pamėgino paimti milicija. Nepavyko. Po to per mėnesį prasidėjo savivalė (bespredel). Su Maidanu susijusius žmones imta gaudyti, grobti, kankinti ir žudyti. Po miestą ėmė klajoti banditai, taip vadinami „tituškos“, puldinėjantys kiekvieną, kas jiems nepatinka. Maidanas stovėjo. Po mėnesio Janukovičiaus deputatai neteisėtai, nesilaikant procedūrų priėmė įstatymų paketą, kuris faktiškai paskelbė visus Maidane esančius nusikalteliais, kuriems priklauso po 15 metų. Šiame fone Janukovičius neketino nieko bausti už pirmąjį išvaikymą, nieko atleisti, neketino apie nieką kalbėtis. Suprantama, kad nevilties apimti žmonės, nežinodami, ką jiems daryti, ėjo šturmuoti vyriausybės kvartalo. Juk jiems visvien dabar buvo skirta po penkiolika metų. Prasidėjo mūšiai. Ukrainoje pakilo visos sritys, išskyrus Donecką ir Krymą. Visos. Nėra jokio Ukrainos skilimo. Tai kvailystė ir nesąmonė. Tuomet Janukovičius išsigando, atstatydino vyriausybę ir atšaukė represinius įstatymus. Beveik mėnesį truko paliaubos. Visą šį mėnesį jis žadėjo kažką daryti, vedė derybas. Visą šį mėnesį buvo rengiama Maidano valymo operacija, kuriai pasitelktos rusijos spectarnybos.

Užvakar turėjo įvykti Rados posėdis dėl naujosios konstitucijos, apribojančios prezidento įgaliojimus. Ten turėjo būti balsuojama ir už naujo premjero kandidatūrą. Maidano aktyvistai nusprendė surengti prie Rados mitingą, ir tokiu būdu priminti deputatams jų pareigas. Kai aktyvistai ėjo link Rados, juos pasitiko berkutas ir tituškos. Žmones imta mušti, jie apmėtyti akmenimis. Į juos nuo stogų šaudė guminėmis kulkomis, apmėtė Molotovo kokteiliais. Žmonės išsisklaidė ir atsitraukė. Po to prasidėjo Maidano šturmas. Viskas buvo iš anksto paruošta. Kijve uždarė metro, privažiavimus pire miesto atkirto betono blokais ir kamazais. Miesto centre išjungė ryšį ir elektrą. Jie tikėjosi per dvi valandas paimti Maidaną ir užgniaužti protestą. Kitą rytą ketino atlikti mieste valymus. Tačiau Maidanas atsilaikė, nors berkutas ir naudojo šarvuočius, vandens patrankas ir granatas su varžtais. Ukrainos saugumo tarnyba išdalijo tituškoms ginklus. Tituškos ėmė šaudyti į visus praeivius, grobti parduotuves, važinėti po miestą ir deginti automobilius. Nežinau, kas būtų, jei tą naktį Maidaną paimtų. Bet nepaėmė.

Vakar sukilo pusė šalies. Metro dar nedirba. Sunku judėti po miestą, ginkluoti tituškos žudo žmones visur, ir mano rajone. Berkutas ir milicija stveria žmones, kankina ir uždaužo negyvai. Sužeistuosius išveža net iš ligoninių, meta į autozakus ir veža nežinoma kryptimi. Šiandien, kai vidaus pajėgos sudrebėjo, pas berkutą ir tituškas atsirado automatai. Tik ką Maidane snaiperis sušaudė dešimtis žmonių. Janukovičius nuolat iškviečia į miestą net ne vidaus pajėgas, o armiją su pilna amunicija.

Jūs įsiklausykite. Vakar kalbeta apie aštuoniasdešimt žuvusiųjų ir tūkstančius sužeistųjų. Dauguma iš jų neteko rankų, akių, daugeliui sudegintos trachėjos ir plaučiai, nes dujų granatos naudotos be gailesčio. Ligoninės perpildytos. Tituškos puola net ir gydytojus, degina greitąsias.

Šioje situacijoje noriu pabrėžti, kad nėra skirstymo į puses. Janukovičius – žudikas ir tironas, visiškai neadekvatus žmogus, kurio nedomina niekas kita, tik valdžios išsaugojimas. Čia negali būti dviejų nuomonių, kaip negli būti dviejų nuomonių, kai kalbame apie Hitlerį. Tai, kas kalbama Rusijoje,  apie Kličko ambicijas ir apie tai, kad Maidaną reikia uždusinti tankais, meta mūsų šalis į tokį tarpusavio priešiškumą, kurio dar niekada nebuvo bendroje mūsų istorijoje. Netikėkite rusiška žiniasklaida, net liberaliąja. Nėra jokios priešpriešos. Yra neadekvatus, sergantis žmogus su banditiška praeitimi, kuris nori nuskandinti šalį kraujyje.

Visiems, kas Rusijoje siūlau susimąstyti, Visa tai neįvyktų, jei nebūtų Putino, kuris Janukovčių palaikė ir įtikinėjo išvaikyti Maidaną jėga. Turėkite omenyje, berkutas mąsto taip, kaip Putinas. Jie riša ant savo uniformų georgijaus juosteles, bijau, jos tuoj taps panašiu į svastiką simboliu. Dėl to, kas vyksta Kijeve, kalti rusai, pamišę dėl savo šovinizmo. Rusija, kurioje sukurtas vienas iš bjauriausių istorijoje režimų, rėmusi ir remianti visus pasaulio žmogėdras, pradedant Lukašenko ir baigiant Asadu, ji kalta pirmiausiai. Čia Kijeve man gėda, kas esu rusas.

Esu įsitikinęs, kad po keleto metų, kai Rusijoje baigsis naftos renta, dings pinigai ir paaiškės, kad Putinas nemoka nieko valdyti, prasidės tas pats. Regionai ims deginti jėgos valdžios pastatus, o autonominės respublikos ims atsiskirti. Ir tada Putinas liks su savo milijonu policininkų, puse milijono saugumo darbuotojų ir milijonu „Vieningosios Rusijos“ narių. Ir skandins kraujyje Rusiją taip pat, kaip dabar tai daro Janukovičius. Nes kitaip jie nemoka. Tuomet Rusijoje visi pagaliau supras, kas gi vyksta. O kol kas galit mėgautis Olimpinėmis Žaidynėmis ir kelionėmis į egzotinius kraštus. Liko nedaug.”

Disonasas tarp to, ką skelbia Rusijos žiniasklaida (įskaitant blogsferą) ir šio teksto beveik toks pats, kokį mes patys patyrėme 1991-aisiais. Reikia kuo daugiau repostų.

Vertė Joana Jucytė