Aktualijos

Šauktinių kariuomenės atkūrimas Lietuvai – gyvybiškai svarbus žingsnis

Written by admin · 2 min read

Sprendimas atkurti šauktinių kariuomenę, nors ir uždelstas, bet būtų labai svarbus žingsnis apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas teises ir pareigas ginti valstybę, jos piliečius ir demokratines vertybes.

Sudėtingos geopolitinės padėties akivaizdoje Lietuva privalo ne tik stiprinti šauktinių reguliariąją kariuomenę, bet per juos rengti bei didinti kariuomenės organizuotąjį rezervą. Tai – pagrindas ugdyti Šauktinių kariuomenės atkūrimas Lietuvai – gyvybiškai svarbus žingsnis

Kodėl šauktinių kariuomenė yra tokia svarbi Lietuvos valstybės gynybai?

 

Visų pirma, šauktinių pagalba pagaliau galėtume pilnai sukomplektuoti reguliariosios kariuomenės vienetus. Antra, po devynių mėnesių tarnybos buvę šauktiniai papuola į organizuoto rezervo struktūrą.

Reguliariosios kariuomenės užduotys taikos metu yra dvi: rengtis limituotam konfliktui ir rengti organizuotą rezervą ruošiantis totaliam karui. Limituotas konfliktas (pvz., Krymo pusiasalio aneksija) yra toks konfliktas, kuriam valdyti pakanka reguliariųjų vienetų. Limituotas konfliktas tai dar nėra totalus konfliktas (kada valstybė kovoja dėl savo išlikimo) – jis turi aiškias ribas ir nėra įvardinamas kaip egzistencinis pavojus valstybei.

Totalus konfliktas arba karas – tai pavojus valstybės egzistavimui. Todėl labai svarbu turėti kariuomenės organizuotąjį rezervą. Organizuotojo rezervo pagrindu valstybė per sąlyginai trumpą laiką gali gebėti mobilizuoti naujus ir treniruotus karinius vienetus, gebančius vykdyti gynybinius veiksmus.

Lietuvos organizuotas rezervas turi būti didesnis

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja apie 14 tūkst. reguliariųjų vienetų karių. Šie kariai per metus organizuoja rezervinių karių mokymus tik 500 Lietuvos piliečių. Tai reiškia, kad per 5 metus bus paruošta tik 2500 organizuoto rezervo karių. Tai labai nedideli skaičiai.

Pavyzdžiui, Estija nuo šių metų rengia po 13 tūkst. organizuotojo rezervo karių, tad po 5 metų šis rezervas sieks 65 tūkst. O toks organizuoto rezervo dydis net ir tris kartus didesnei Lietuvai jau būtų labai rimta.

Valstybė, neturinti pakankamo dydžio organizuotojo rezervo, tampa lengvu grobiu bet kokiam agresoriui. Todėl tokia šalis vertinama kaip pavojinga vieta, į kurią savo karius siųstų NATO draugų valstybės.

Priekaištus apie Lietuvos nepakankamą dėmesį savo saugumui mes nuolatos girdime iš mūsų NATO sąjungininkų. Todėl valstybės totalios gynybos esmių esmė – tai kariuomenė, turinti treniruotą ir parengtą organizuotą rezervą. Taikos metu šis rezervas, į kurį papuola visi tarnybą jau atlikę šauktiniai ir tarnybą pabaigę profesinės tarnybos kariai bei kariai – savanoriai, treniruojamas 20 dienų per 5 metus. Tačiau esant poreikiui ir esant realios grėsmės pavojui šių vienetų rengimo tvarka gali ir turi būti suintensyvinta. Šauktinių kariuomenė yra pats efektyviausias fabrikas organizuoto rezervo parengimui.

Skaudi Ukrainos patirtis

Jeigu Ukraina būtų turėjusi organizuotą ir parengtą rezervą, tokių didelių bėdų kaip dabar ji neturėtų.

Karus laimi, visų pirma, tinkamai parengti žmonės, o ne vien tik tankai ir kita technika. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka Ukrainos gynybai jau yra paskelbęs tris mobilizacijas. Tai reiškia, kad neturėdami organizuoto rezervo jie šaukia visiškai neparuoštus karius, komplektuoja juos į komandas (karinius vienetus) ir nepakankamai paruoštus įtraukia į karo zoną, patirdami didelių nuostolių.

Jeigu Ukraina būtų turėjusi treniruotą ir parengtą organizuotą rezervą – iš anksto suformuotas komandas arba karinius vienetus – būtų galėjusi gerokai efektyviau gintis, kartu išsaugojusi daugybę savo piliečių gyvybių.

Tai padėtų sparčiai spręsti ir modernios ginkluotės įsigijimą, kurią rezervistai mokėtų efektyviai panaudoti. Dabar, net jei NATO šalys ir apsispręstų ginkluoti Ukrainos kariuomenę, ši paprasčiausiai negebėtų efektyviai tuo pasinaudoti. Tačiau tai nereiškia, kad jos nereikia ginkluoti, nes valstybė kovoja dėl savo išlikimo.

Kariuomenės stiprinimas svarbus mums ir sąjungininkams

Todėl šauktinių sistemos atkūrimas yra be galo prasmingas ir naudingas šioje sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje. Mūsų NATO sąjungininkai užtikrinami, kad mes rimtai, atsakingai žiūrime į savo gynybą, priešui siunčiamas atitinkamas signalas.

Sąjungininkų motyvacija investuoti į mūsų saugumą yra tiesiogiai proporcinga mūsų pačių požiūriui į savo saugumą. Tuo tarpu priešo motyvacija investuoti į mūsų valstybės sunaikinimą atvirkščiai proporcinga mūsų ir mūsų sąjungininkų pasiryžimui gintis.

Todėl šauktinių kariuomenė yra pati geriausia investicija į mūsų ateitį. Ji ne tik užpildys reguliarius vienetus ir padarys juos 100 proc. pajėgiais, bet ir augins mums organizuotą rezervą, kuris yra svarbus mūsų valstybės išlikimui.

Ukrainos pavyzdys puikiai liudija, kaip rimtai privalome žiūrėti į savo gynybą, kaip svarbu turėti gerai parengtas reguliariąsias pajėgas ir kaip svarbu turėti organizuotą bei skaitlingą rezervą gebantį per trumpą laiką mobilizuotis ir integruotis į valstybės gynybos sistemą.

Šauktinių kariuomenės atkūrimas Lietuvai – tai tiesiog gyvybiškai svarbus žingsnis.

Autorius yra atsargos pulkininkas, Lietuvos nacionalinės veteranų asociacijos valdybos narys
alkas.lt