Aktualijos

Seimas ir Lietuvos televizija pražydo neužmirštuolėmis

Written by Redakcija · 1 min read

2020-12-06 LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, LR Ministrei
Pirmininkei Ingridai Šimonytei, Lietuvos radijo ir televizijos generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrien ei, Lietuvos istorijos institutui, LR Krašto apsaugos ministerijai, LR Seimo nariams, Laisvės Kovų dalyviams ir Žiniasklaidai buvo išplatintas laiškas „DĖL NEUŽMIRŠTUOLIŲ PROPAGAVIMO“ (pridedu).
Į prašymą niekas nesuregavo ir pagal veikiančius įstatymus nepateikė jokio
atsakymo. 
2021-01-04 Seimas ir Lietuvos televizija pražydo neužmirštuolėmis.Nei Seime, nei LRT niekas nesegėjo TRISPALVĖS ženklų. Iki šiol niekas neįrodė, kad neužmirštuolės yra svarbiausias Seimo gynimo 1991-
01-13 ir sekusių Lietuvos gynybos dienų nuo sovietų agresijos pagrindinis simbolis.
Susimąstykime apie Seime ir LRT įvykdytą provokaciją žeminančią pagrindinį Lietuvos simbolį TRISPALVĘ ir Lietuvos gynėjus.
Prašau geros valios žmones išsakykite savo nuomonę dėl Seime ir Lietuvos
televizijoje vykdomą provokaciją. 

Leonas Kerosierius, Parlamento gynėjas
El. paštas leonaslabnora@gmail.com
www.sajudis.com

PRIEDAS

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Lietuvos radijo ir televizijos generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-
Budrienei
Lietuvos istorijos institutui
LR Krašto apsaugos ministerijai
LR Seimo nariams
Laisvės Kovų dalyviams
Žiniasklaidai

DĖL NEUŽMIRŠTUOLIŲ PROPAGAVIMO

Vilnius, 2020-12-06

2021 sausio 12-13 dienomis Letuvoje vyks Laisvės gynėjų dienos didingi
renginiai.

Sausio 12 dieną Seime susirinks parlamento gynėjai, o vakare bus įžiebti laužai.
Sausio 13 dieną Seimo iškilmingame posėdyje bus paskelbtas Laisvės premijos laureatas ir bus minimas Pergalės prieš sovietinę imperiją 30-metis. 

Pastaraisiais metais Lietuvos radijas ir televizija masiškai propaguoja
neužmirštuoles.
Sausio 12-os ir 13-os renginiuose Seime ir visuomenėje masiškai buvo brukamos landsbergių populiarinamos neužmirštuolės. 

Visi žino, kad neužmirštuolė Lietuvos karalystėje ir Lietuvos Respublikoje
niekada nebuvo įprasminta kaip Lietuvos Laisvės kovų simbolis.
ŽINOMA, kad pagrindinis Lietuvos Laisvės simbolis buvo trispalvė, kurią
Lietuvos radijas ir televizija bei Seimas Laisvės gynėjų dienos renginiuose ignoravo. 

Prašome Seimo Pirmininkę ir LRT generalinę direktorę iki Naujųjų metų viešai paaiškinti ar minint 30-ąsias Pergalės metines bus ir toliau masiškai propaguojamos neužmirštuolės, ar Seime moksleiviai ir studentai bus priversti renginių dalyviams įseginėti neužmirštuoles. 

Manytina, kad apie neužmirštuolių verslo galimai patiriamus nuostolius
pasirūpins vyriausybė – tik neturėtų kompensacijų mokėti iš COVID-19 paramos fondų.

Leonas Kerosierius, Parlamento gynėjas
El. paštas leonaslabnora@gmail.com
www.sajudis.com