Aktualijos

Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas

Written by Redakcija · 3 min read

Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas: Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ steigėjai kreipėsi į teismą dėl Generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos paskleistos dezinformacijos

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ steigimo organizatoriai Nijolė Giedraitienė, Gema Umbrasienė ir Naglis Puteikis pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinius, prašydami įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją viešai paneigti paskleistą dezinformaciją.

Į teismą kreiptasi dėl minėtų institucijų teiginių, kuriuos naujienų agentūra BNS išplatino 2016 m. balandžio 7 d. – paskutinę dieną, kai dar buvo galima įregistruoti naują partiją, kad ji galėtų dalyvauti rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Kaip dezinformaciją partijos steigėjai įvertino Generalinės prokuratūros atstovės Panevėžyje Rasos Stundžienės teiginį, neva dėl partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ suvažiavimo dokumentų „pradėtas ikiteisminis tyrimas, (…) nustačius nusikalstamos veikos požymių pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį: dokumento klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“. Ieškinyje pažymima, kad jokie dokumentai nebuvo klastojami ir prokurorai nė vieno iš partijos steigimo organizatorių iki šiol neapklausė, o kito būdo nustatyti nusikalstamos veikos požymius šiuo atveju nėra. Be to, prašoma paneigti Teisingumo ministerijos teiginį, neva „Iš viso nustatyti 1888 teisingi įrašai. Įstatymai reikalauja, kad partijos steigėjais būtų ne mažiau kaip 2 tūkst. asmenų. Ministerijai taip pat abejonių sukėlė partijos pavadinimas. Ji kreipėsi į mokslininkus su prašymu pateikti savo nuomonę, ar viešasis juridinis asmuo savo pavadinime vartodamas žodžių junginį „neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ neklaidina visuomenės dėl savo veiklos tikslų ir jam teisės aktais suteikiamų teisių.“ Kaip nurodyta ieškinyje, šiais teiginiais paskleista dezinformacija, nes iš tiesų nustatyta daugiau nei 2200 teisingų partijos narių įrašų, o Teisingumo ministerija turi universiteto mokslininkų išvadą, kad partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ pavadinimas yra tinkamas.

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ steigėjai yra įsitikinę, kad ši dezinformacija buvo paskleista sąmoningai, siekiant neleisti naujai partijai dalyvauti 2016 m. Seimo rinkimuose: Teisingumo ministerijos vadovybė (ministras, viceministrai), atstovai spaudai ir kiti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai yra tuo tiesiogiai suinteresuoti kaip Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatai arba šios partijos rinkimų štabų nariai. Be to, ieškinio autoriai atkreipia dėmesį, kad rinkimuose dalyvauja ir Generalinė prokuratūra – tai rodo faktas, kad dezinformacija išplatinta būtent balandžio 7-ąją, baigiantis terminui įregistruoti partijas, kurios galės dalyvauti rinkimuose, nors socialdemokratų vadovaujama Teisingumo ministerija medžiagą Generalinei prokuratūrai buvo pateikusi dar prieš dvi savaites.

Pridedame nuasmenintą vieno iš ieškinių tekstą.

Daugiau informacijos: Naglis Puteikis, tel. Nr. 8  652 76 250

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI

Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius

IEŠKOVAI:

NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ, a. k. …, gyv. … ; partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ pirmininkė

GEMA UMBRASIENĖ, a. k. …, gyv. … ; partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 2016-03-03 posėdžio pirmininkė

NAGLIS PUTEIKIS, a. k. …, gyv. … ; partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 2016-03-03 suvažiavimo moderatorius 

ATSAKOVAS:

GENERALINĖ PROKURATŪRA, kodas 288603320, Rinktinės gatvė, 5A, LT-01515, Vilnius 

IEŠKINYS

DĖL ĮPAREIGOJIMO PANEIGTI GENERALINĖS PROKURATŪROS DEZINFORMACIJĄ

2016-04-07 naujienų agentūra BNS išplatino Generalinės prokuratūros atstovės Panevėžyje teiginį, kad dėl registruojamos partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ suvažiavimo dokumentų „pradėtas ikiteisminis tyrimas, (…) nustačius nusikalstamos veikos požymių pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį: dokumento klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“, – BNS ketvirtadienį sakė Generalinės prokuratūros atstovė Panevėžyje Rasa Stundžienė“ (http://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/del-partijos-neapmokestinamu-pajamu-didinimas-pradetas-ikiteisminis-tyrimas-742818).

Mes, žemiau pasirašę, esame minėtos partijos vieni iš pagrindinių organizatorių. Informuojame, kad aukščiau minimo suvažiavimo metu jokių dokumentų neklastojome.

Pranešame, kad prokurorai nė vieno iš minėto suvažiavimo organizatorių iki šiol neapklausė, todėl esame  įsitikinę, kad šiuo konkrečiu atveju kitokiu būdu neįmanoma nustatyti, yra ar nėra nusikalstamos veikos požymių. Todėl manome, kad fraze „pradėtas ikiteisminis tyrimas, (…) nustačius nusikalstamos veikos požymių pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį: dokumento klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“ paskleista Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalyje minima dezinformacija: „Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu pareiškimu Generalinė prokuratūra dalyvauja rinkimuose, nes šią dezinformaciją išplatino būtent paskutinę įstatymo leidžiamą naujoms partijoms registravimuisi 2016 m.  rinkimams dieną – 2016-04-07, nors Teisingumo ministerijos prašymas patikrinti registruojamos partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 2016-03-03 suvažiavimo medžiagą išsiųstas Generalinei prokuratūrai prieš dvi savaites – t. y. 2016-03-22.

Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsniu – „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija“ – norime ginti savo teises, apsiginti nuo rinkimuose dalyvaujančių prokurorų, kurie ėmėsi nusikalstamų veiksmų – tyčia apie mus paskleidė dezinformaciją, ir šis jų veiksmas yra nesuderinamas su laisve skleisti informaciją, nes prokurorai tyčia siekė mus pažeminti, paniekinti, diskredituoti ir taip sutrukdyti mums dalyvauti 2016 m. Seimo rinkimuose.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome teismo įpareigoti LR generalinę prokuratūrą viešai paneigti jų paskleistą dezinformaciją, kad neva jau nustatyta nusikalstama mūsų veika klastojant minėto suvažiavimo dokumentus – prašome įpareigoti paneigti šią frazę: „nustačius nusikalstamos veikos požymių pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį: dokumento klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu. Kadangi tokia dezinformacija LR Konstitucijos 25 straipsnyje yra vadinama nusikalstamu veiksmu, taip pat prašome nubausti asmenis, kaltus dėl šios dezinformuojančios frazės paskleidimo.

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ pirmininkė Nijolė Giedraitienė

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 2016-03-03  posėdžio pirmininkė  Gema Umbrasienė

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 2016-03-03 suvažiavimo moderatorius Naglis Puteikis