Aktualijos

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

laisvavisuomene.lt

Seimo 2016–2020 m. kadencijai einant į pabaigą, kviečiame susipažinti su parlamentarų balsavimo tendencijomis Laisvos visuomenės instituto (LVI) veiklos baruose.

LVI jau aštuonerius metus dalyvauja teisėkūros procese, siekdamas, kad Lietuvos įstatymai saugotų žmogaus gyvybę, stiprintų vyro ir moters santuoka ir/ar giminystės ryšiais grįstą šeimą bei užtikrintų tėvams teisę pagal įsitikinimus auklėti savo vaikus.

Per praėjusius ketverius metus LVI dalyvavo rengiant ir teikė argumentus, kuriais palaikė 6 įstatymų projektus bei oponavo 4 tesės aktų projektams. Nuorodoje esančiose lentelėse galite susipažinti su šiais teisės aktų projektais ir Seimo narių balsavimais dėl jų.

Žemiau esantis paveikslas informuoja apie politikų balsavimo atitikimą LVI pozicijai. Taip pat jame pažymėti Seimo nariai, kurie teikė LVI palaikytus įstatymų projektus.

Atitikimas LVI pozicijoms įvertintas apskaičiuojant Euklido atstumus tarp kiekvieno Seimo nario balsavimo vektoriaus ir LVI palaikymo ar oponavimo analizuotiems teisės aktams. Kitaip tariant, politikai, skalėje esantys arčiau nulio, yra artimesni LVI pozicijoms nei politikai, esantys toliau nuo nulio.

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingi projektai Seime pasiekė skirtingas svarstymo stadijas ir dėl jų balsuota skirtingą skaičių kartų, į vertinimą įtraukėme tik po vieną (paskutinės stadijos, kurią pasiekė projektas) balsavimą dėl kiekvieno projekto. Taip pat Seimo narių balsavimo atitikimas LVI pozicijoms vertintas tik tiems Seimo nariams, kurie dirbo visą 2016–2020 m. kadenciją ir galėjo balsuoti dėl visų dešimties projektų.

Atkreiptinas dėmesys, kad sudarant politikų balsavimo vektorius, nedalyvavimas balsavime dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų vertintas kaip balsavimas prieš šias pataisas (pataisomis buvo nustatytos teisinės garantijos šeimoms ir apribojimai, kad nesant reikšmingos priežasties valstybė negalėtų paimti vaikų iš šeimos). Tokį vertinimą nulėmė pataisoms nepritariančių Seimo narių viešai deklaruotas siekis nedalyvavimu sugriauti pataisų priėmimui reikalingą kvorumą.

Politikai, teikę LVI palaikomus teisės aktų projektus, paveiksle pažymėti paryškintu šriftu. Iš 27 nepilną kadenciją dirbusių Seimo narių LVI palaikomą rezoliuciją „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“ teikė Vilija Aleknaitė Abramikienė (TS-LKD frakcija).

Vakarų šalių universitetuose atlikti tyrimai rodo, kad kandidato balsavimai aktualiais klausimais yra labai svarbūs rinkėjų apsisprendimui. Dėl to kviečiame būti šios vakarietiškos tradicijos dalimi ir įsigilinus į realius politikų darbus atsakingai dalyvauti spalio 11 d. įvyksiančiuose Seimo rinkimuose.

Primename, kad LVI apžvalga pateikia informaciją apie balsavimus trijose srityse ir nepretenduoja būti informacijos šaltiniu apie Seimo narių veiklą kituose baruose.